Две улици в кв. "Илинден" в София ще бъдат ремонтирани за 8.6 млн. лв.

Поръчката за "Кукуш" и "Йосиф Щросмайер" е без осигурено финансиране, а срокът за строителство - максимум една година

Търг за ремонт на улици "Кукуш" и "Йосиф Щросмайер" в район "Илинден" пусна Столичната община в началото на седмицата. Той е на стойност 7.2 млн. без ДДС, или 8.6 млн. лв с включен данък, и всъщност се обявява за втори път, след като беше прекратен през 2019 г. заради неправилни сметки. В капиталовата си програма за годината общината обаче е предвидила едва 0.5 млн. лв за обектите и сега финансиране не е осигурено, макар че при представянето на бюджета за 2020 г. кметът на София Йорданка Фандъкова заяви, че ще отдели рекордните над 100 млн. лв. за ремонти.

Сред обещаните обекти попадат както двете улици, така и новият участък по бул. "Тодор Каблешков" от бул. "Луи Айер" до бул. "България" и Източната тангента, свързваща Ботевградско шосе със Северната тангента. Съвпадението е, че и за тях също няма осигурено финансиране, което подсказва, че на този етап поръчките се използват повече като пиар ход, отколкото да показват реално желание за работа.

Какво ще се ремонтира

Планира се да се направи основен ремонт на 1.5 км участък от придружената от бизнес центрове улица "Кукуш" и 420 м от "Йосиф Щросмайер". "Според документацията на поръчката Кукуш" е разделена условно на два участъка, като първият започва от кръстовището с бул. "Сливница" и е дълъг 800 м, с ширина на платното на движение 7 м. Вторият стига до жп прелеза и според общия устройствен план на София попада в категория III Б клас. В този клас попада и цялата ул. "Йосиф Щросмайер", която дори е част от първостепенната улична мрежа на София. Платното ѝ за движение стига 14 м, а тротоарната настилка е между 2 и 4 м.

Засега има извършено инвестиционно проектиране на пътната и ВиК част на двете улици, но участниците ще трябва да изработят работни проекти за геодезия, пътни работи, отводняване и други. Част от критериите, на които трябва да отговарят, са да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, в размер на 7 млн. лв. за последните три приключили финансови години, и да имат застраховка "Професионална отговорност". Максималният срок за строителството е една календарна година.

Втори опит

Ремонтът на двете улици всъщност се чакаше още през 2018 г., но се забави заради дългия избор на изпълнител. Така едва през ноември 2019 г. се оказа, че общината явно е сбъркала в сметките, като е предвидила доста ниска сума за ремонта - от 4.6 млн. лв. без ДДС. Тогавашните участници, допуснати до класирането - "Бгнова" и "Галчев инженеринг", са предложили значително по-високи ценови оферти от съответно 6.588 млн. и 8.910 млн. лв. с ДДС.

Проблеми заради неправилни сметки и вследствие повторно обявяване на търгове имаше и при обществените поръчки за реконструкция на бул. "Първа българска армия", чиято сума се повиши от 3 на 10 млн. лв. без ДДС, и на Източната тангента, на която цената се вдигна двойно - от 10.8 млн. на 20 млн. лв. без ДДС.