Ремонтът на тръбата във Варненското езеро трябва да приключи до края на ноември

"ВиК Варна" обжалва глобата от 44 хил. лв., която еконинспекцията наложи заради замърсяването от авариралия тръбопровод

Ремонтът на авариралата тръба във Варненското езеро по график трябва да приключи до ноември, а засега от община Варна не споменават забавяне. Всички ремонтни дейности във Варненското езеро се изпълняват съобразно метеорологичните условия и корабния трафик, тъй като част от тях са в района на фарватера (пътя на плавателните съдове - бел.ред.), обясни в писмени отговори на въпроси на "Капитал" зам.-кметът на община Варна Христо Иванов.

През май Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) отпусна 1 083 333 млн. лв. на община Варна, за да може спешно да се реши проблемът със спукания тръбопровод за отпадъчни води. Тогава от там обявиха, че срокът за приключване на дейностите е 30 ноември 2020 г.

Обектът е изграден по договор между Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и община Варна и е въведен в експлоатация през 2011 г. Предназначението му е да прехвърля отпадъчните води от кварталите "Аспарухово" и "Галата" през Варненското езеро в канализационната система на Варна и пречистването им в ПСОВ Варна.

В средата на март водата на езерото започна да изглежда видимо замърсена, а впоследствие, след известно лутане между версиите на институциите и сигнали до медиите, стана ясно, че има авария със съоръжението. За нея обаче се е знаело от лятото на 2019 г., но институциите не са реагирали навреме. Междувременно регионалното министерство и РИОСВ - Варна, са в съдебен спор, тъй като екоинспекцията наложи глоба от 44 хил. лв. на "ВиК Варна", чийто принципал е именно МРРБ.

Докъде сме с ремонта и кой го извършва

Зам.-кметът на община Варна Христо Иванов обясни в писмени отговори до "Капитал", че със сумата от 1 млн. лв. ще се извади въпросната аварирала тръба от южната и от северната страна на фарватера, ще се положи новата и ще се изпълни нейното затежняване, и ще се направи обратна насипка на траншеята. "Към момента ДП "Пристанищна инфраструктура" извършва удълбочаване на Канал 1 и Канал 2 по трасето на тръбопровода в района на фарватера. Предвидено е то да бъде изпълнено на ниво 14.75 м за сметка на ДППИ.

След това фирмата изпълнител ще продължи работа по изкопаване на траншея до достигане на проектните коти на фарватера, полагане на тръбата и нейното затежняване, направа на обратна насипка на траншеята. Всички ремонтни дейности във Варненското езеро се изпълняват съобразно метеорологичните условия и корабния трафик, тъй като част от тях се изпълняват в района на фарватера", коментира Иванов.

За да не губи време в открита процедура по обществена поръчка, общината директно е възложила задачата по рамково споразумение от май 2017 г. за "Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на община Варна", сключено с "Хидрострой" - една от най-големите строителни фирми у нас, собственост на Велико Желев. Подизпълнител на заданието има - това е "Хидроремонт ИГ". Варненското дружество е собственост на Иван Иванов, Христо Николов и Ивайло Иванов. Фирмата е специализирана във водолазна дейност.

Институции в спор

На 6 март директорът на РИОСВ - Варна, е издал наказателно постановление за 44 439 лв. месечно за заустване на отпадъчни води във Варненско езеро, превишаващи нормите по показатели БПК5, ХПК, неразтворени вещества и общ азот. "ВиК Варна" обжалва глобата на екоинспекцията, защото отпадъчните води преминавали през механично пречистване в КПС - Аспарухово, преди да попаднат в тръбопровода. От МРРБ обясниха за "Капитал", че в момента делото е обявено за решение.

През май от екоминистерството обявиха, че проверка на екоинспекцията показала, че водата в езеро е замърсена с "биохимични разградими органични вещества" няколко пъти над допустимото.

Тръбопроводът в езеро бе скъсан най-вероятно от преминаващ кораб. Тя е трябвало да бъде заровена в морското дъно, така че да няма опасност нейната цялост да се наруши. От отговор на екоминистерството за "Дневник" стана ясно, че под дъното на езерото били положени само 2 км от общата й дължина от 3 км. По-късно тази информация беше потвърдена и от община Варна.

На 20 август 2019 г. "Водоснабдяване и канализация Варна" с принципал МРРБ информира собственика на съоръжението - община Варна, за дефект по тръбопровода. По това време той е в гаранция, която изтича на 6 декември 2019 г. Община Варна и МОСВ са водили кореспонденция по темата, а на 5 ноември 2019 г. е изпратено писмо до фирмата изпълнител за отстраняване на дефекта, но действия не са предприети до изтичане на гаранцията. Месеци наред обаче темата не бе коментирана публично, докато проблемът не става видим през март 2020 г. и тогава се оказа, че двете министерства, ВиК и общината са знаели за ситуацията.

През юни пък прокуратурата обяви, че образува досъдебно производство за замърсяването на Варненското езеро за извършени четири престъпления с участието на длъжностни лица на различни нива - за документно престъпление с цел присвояване на средства от фондовете на ЕС, за престъпление по служба, за безстопанственост, от която са последвали значителни щети и за екологично престъпление, съобщават от пресслужбата на ведомството. Няма информация за развитието по казуса.