Куриозен случай със сгрешени оферти и замърсяване на въздуха в търга за обход на Пловдив

Процедурата за над 40 млн. лв. е прекратена, тъй като кандидати са подали неверни документи, а за обекта няма да се прави ОВОС

Търгът за обход на Пловдив с прогнозна цена 42 млн. лв. без ДДС е прекратен на 15 януари. Това става ясно от документите, публикувани в регистъра на Агенцията за обществени поръчки.

Причината е, че всичките 12 кандидата са подали зле написани технически оферти, като някои от тях дори сякаш са писани за други търгове. Още по-странното е, че осем от тези кандидати са в топ 25 на строителите с най-големи приходи за 2019 г. в класацията К100, като основният източник на средства са именно държавните инфраструктурни поръчки. Това са "Трейс груп холд", ГБС, "Джи Пи груп", "Грома холд", "Европейски пътища", "Иса 2000", "Щрабаг", "ПСТ груп" - компаниите, които печелят поръчки за стотици милиони левове, и то на същия възложител - Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Сега обаче всички те в синхрон са подали сбъркани документи. Според източник, близък до поръчката, е възможно заради това АПИ да пристъпи към директна покана до конкретни фирми, вместо да обяви нов отворен търг.

Освен това обходът на Пловдив има още един проблем: той ще се строи без оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС), въпреки че според направено проучване трафикът ще замърси въздуха в района, като изложени на риск ще са студентите в базите на Аграрния университет. Въпреки това Министерство на околната среда и водите (МОСВ) отказва да изготви доклад за екооценка за обекта.

Извинете, грешна бланка подадох

През октомври в поръчката за обхода на Пловдив бяха събрани цели 12 оферти. Абсолютно всички 12 участника обаче са предали оферти с допуснати грешки в тях, някои от които са нелогични и изглеждат писани за други обществени поръчки. Например "ГБС - Инфраструктурно строителство", фирма, която спечели един от най-сложните обекти у нас, а именно - частта от "Струма" през Кресненското дефиле за над 500 млн. лв., е представило график за изпълнение на друг обект - Източната тангента.

Варненската компания "Инжстройинженеринг" пък е написала в офертата си следното: "При изпълнение на поръчката следва да се извърши строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на община Пловдив."

Обединението на "Геострой" и "Пътстрой-92" пък написало в офертата си как ще изпълнява "надеждно, висококачествено проектиране", а комисията от АПИ коментира, че вече има технически проект за обекта и реално фирмите трябва само да строят, както е посочено в обявлението на поръчката.

"Иса 2000" на Юлиян Инджов пък е посочила в графика за изпълнение на поръчката, че ще има 84 дни с "неблагоприятни климатични условия". Как е решила компанията кога ще има лошо време е странно.

Пълният синхрон в лошото качество на офертите буди подозрения дали предварително е било ясно кой ще спечели или се е разчитало, че след това ще могат да коригират грешки, както например бе в случая с изчезналите оферти в търга за тунел "Железница" през 2017г., когато стана ясно, че до тях има достъп в хода на процедурата, макар това да е изрично забранено.

Източник от бранша сподели пред "Капитал" хипотеза, че сега АПИ ще опита да възложи директно търга без да обявява нова открита процедура и да събира нови оферти. Според Закона за обществени поръчки ведомството може да проведе процедура на договаряне без предварително обявление, когато всички подадени оферти са били неподходящи. По този начини самата цена може да се договори при преговорите между АПИ и "избраната" фирма.

А студентите да дишат мръсен въздух

В настоящия проект има и друг проблем. В решение от 5 ноември 2020 г., подписано от министър Емил Димитров - Ревизоро, екоминистерството предвижда да не се извършва оценка за въздействието върху околната среда за проекта, тъй като "няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания , популации и местообитания на видове, предмет за опазване на защитени зони".

Първо, изобщо е странно, че решението дали да има ОВОС е издадено след като вече са събрани офертите по търга. По принцип логично е тази стъпка да е преди обявяването на поръчката, защото ако трасето е несъвместимо със закона, то ще трябва да се препроектира.

Освен това от документацията за проекта, публикувана на страницата на МОСВ, се вижда, че най-близките жилищни сгради са на 60-70 м, а учебните бази на Аграрния университет - на 30 м.

"Най-близките обитаеми зони, покрай този участък при км 98+400 от трасето в югоизточния обход на Пловдив е учебно опитна база и оранжерии на Аграрен университет Пловдив на 15-30 м на изток. Отчетеното надвишаване на средногодишната норма за опазване на човешкото здраве за азотните оксиди в избраната 2040 година при прогнозния трафик е в зона от 15 м до 30 м от оста на платното на околовръстния път", посочва се в предварителния анализ за обекта. Става ясно, че студентите ще дишат по-мръсен въздух.

Министерство на здравеопазването отбелязва, че ще има влияние на азотните диоксиди върху учебно-опитна база в Аграрния университет. Единствената мярка, която се предвижда обаче е да бъде извършвано периодично измерване и при необходимост да се предвидят съответни допълнителни мерки. Не се уточнява колко често трябва да се измерва, нито какви са техническите мерки.

"База "Ягодовско шосе" обслужва най-голям брой студенти, докторанти и научноизследователски проекти и разполага с най-голям поземлен фонд от 1017 дка, от които за стопанска дейност - 386 дка, научно-внедрителска дейност - 442 дка, 70 дка са пасища и мери, 89 дка "Агроекологичен център" и 30 дка учебни градини и лозя на катедра "Ентомология", уточниха от Аграрния университет за "Капитал". Става ясно, че при нормални обстоятелства там се обучават стотици студенти ежедневно. И в момента максималните средногодишни концентрации при азотните оксиди са 130-150% от средногодишната им норма.

Иначе най-близката жилищна сграда покрай югоизточния обхода e жилищен блок № 399 от ж.к. "Тракия", който се намира на 67 м на запад, както и дом за възрастни хора, който е на 800 м на запад. Според анализа обаче те не попадат в обхвата на повишено замърсяване на въздуха.

Още от Капитал