За пречиствателната станция в Пловдив има избран строител, но работата не започва (обновена)

Изграждането на ключовото съоръжението за отпадните води се бави заради обжалвана процедура за строителен надзор

*Teкстът е променен на 22 януари 2021г.

Сагата с обществената поръчка за реконструкция и доизграждане на пречиствателна станция за отпадни на води в Пловдив продължава вече три години, но краят й все още никак не е близо. След като бе обявена през март 2018 г. и обжалвана няколко пъти, в началото на 2020 г. община Пловдив най-после подписа договор със строители за над 70 млн. лв. с ДДС. Въпреки това работата по съоръжението не може да започне. Причината е, че няма избран строителен надзор - поръчката за това е възложена, но след това обжалвана пред Комисията за защита на конкуренция (КЗК) и Върховния административен съд (ВАС).

Неочакваният обрат е, че именно упорито обжалващите фирми в крайна сметка са класирани на първо място, след като съдът се съгласява с доводите им, въпреки че КЗК беше отхвърлила аргументите им първоначално.

Поръчката е част от голям проект за 115 млн. лв. за ВиК инфраструктура, финансиран по оперативна програма "Околна среда" (ОПОС). Той се управлява от общината, а крайният срок за цялостното му изпълнение е 30 юни 2024 г. Ако в средата на тази година проектът за пречиствателната станция започне да се изпълнява, може да бъде завършена в срок. В противен случай има опасност от финансови корекции.

След поредното обжалване отпреди месец обаче КЗК е излязла с определението за предварително изпълнение на поръчката - т.е. преди регулаторът и съдът да разгледат жалбите. То е публикувано на 21 януари 2021г. в сайта на регулатора. Сега общината може да премине към подписване на договора

Реконструкцията на пречиствателната станция е ключова за региона, тъй като в нея се преработват отпадъчните води не само на град Пловдив, но и на Куклен, Марица, Белащица, Браниполе, Брестник и други. Необходими са ново оборудване, по-големи мощности и най-вече решение на проблема с утайките.

Едно дълго жалене

Поръчката за избор на надзорник е обявена на 31 декември 2019 г., като шест месеца по-късно оценителната комисия избира за победител обединение ДЗЗД "Воден проект МСМ 2020". Класираното на второ място обединение "Дейта консулт" ДЗЗД обаче обжалва решението пред КЗК заедно с друг консорциум, който пък е сред отстранените на по-ранен етап от състезанието.

"Дейта консулт" твърди, че победителят не отговаря на критериите в търга и неправилно е допуснат до класиране, като изброява различни проблеми в офертата на кандидата. Антимонополистите обаче отхвърлят жалбата. "КЗК няма компетенция да разглежда и оценява офертите на участниците в дадена процедура, нито е допустимо да се назначи експертиза, която да извърши оценка на предложенията, тъй като с това биха се иззели функциите на комисията на възложителя", уточнява регулаторът. Членовете му все пак са прегледали протоколите на оценителите от община Пловдив и не са открили несъответствия. В крайна сметка КЗК приема едната жалба - на отстранения консорциум, за основателна, но отхвърля тази на "Дейта консулт" ДЗЗД. Последните обаче обжалват на втора инстанция във ВАС.

На 2 ноември 2020 г. съдът излиза с решение в полза на жалбоподателите. Според съдебния състав КЗК е приела съображенията на оценителната комисия, а е можела все пак да приложи последващ контрол върху нея. В крайна сметка ВАС посочва, че оценителната комисия от община Пловдив е подходила различно към аналогични обосновки на участниците. Решението на съда е окончателно, като според него преписката се връща за преразглеждане и община Пловдив е осъдена да плати 3900 лв. на ДЗЗД "Дейта консулт" за направените разноски.

"След решението на ВАС комисията по избор излезе с ново решение за избор на изпълнител, което отново се обжалва и до този момент", отбеляза в писмен отговор до "Капитал" зам.-кметът по строителството на община Пловдив Пламен Райчев. Новата жалба е от 15 декември 2020 г., като в началото на януари е образувано производство.

КЗК обаче е издала определение за предварителноизпълнение на 14 януари, което бе публикувано на сайта й на 21 януари 2021г. Сега общината може да сключи договора с избраната фирма и рискът за загуба на финансирането намалява.

А кои са строителите

В началото на миналата година община Пловдив подписа договор с избраните изпълнители на реконструкцията и доизграждане на пречиствателната станция за отпадни води. Това е обединение между "ГБС - Пловдив", "Главболгарстрой" и "Еко-проект 2000", като има и подизпълнител - "Кристална вода", която се свързва с Румен Гайтански-Вълка.

Когато проектът започне, ще има срок за изпълнение от две години. Пречиствателната станция за отпадни води се намира на 1.5 км югоизточно от града.