Проф. Олег Асенов: Не беше грешка държавата сама да оперира тол системата

Проф. Олег Асенов

Проф. Олег Асенов: Не беше грешка държавата сама да оперира тол системата

Членът на управителния съвет на пътната агенция пред "Капитал" по темата за тол системата и новия договор на Kapsch за 141 млн. лв.

Мила Чернева
5923 прочитания

Проф. Олег Асенов

© Цветелина Белутова


Проф. Олег Асенов е член на управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Преди това беше шеф на Националното тол управление. Поводът за разговора е вторият договор, който АПИ подписа с Kapsh (първият беше за проектиране и изграждане на тол системата у нас), за 141 млн. лв. за дейности, напомнящи управление на системата.

Какви са разходите на Националното тол управление (НТУ) за 2020 г.?

- Всички разходи за опериране на системата, включително и разходите по търговското опериране, свързани с националните доставчици, са 42 475 356 лв. Сумата включва разходите за заплати, обществени поръчки, оборудване, платени такси за услуги, комисионите

Към 30 септември 2020 г. обаче в отговор на парламентарен въпрос регионалният министър Петя Аврамова каза, че разходите само за първите десет месеца от годината на тол управлението са 25 млн. лв. Отделно моята сметка по справки от самата АПИ показва, че има още 20 млн. лв. комисиони за доставчиците. Само така са 45 млн. лв.

- Не са 20 млн. лв. Ние имаме доста голям пазарен дял, особено към третото тримесечие, с маршрутни карти и винетки той се е увеличил. При винетките увеличението е с 15%. Това са цифрите.

Колко са общо приходите за 2020 г. по ваши данни?

Приходите от дейността са 390 млн. лв.

Имате ли наблюдения тежкотоварният трафик да предпочита да плаща компенсаторни такси, когато бъде засечен, вместо да плаща тол таксите?

- Нямам такова наблюдение, особено при положение че имаме нарастване с 24% при приходите от тежкотоварния трафик въпреки пандемията и намалелите средни превозни разстояния, понижената интензивност. Пътуванията са по-малко средно с 20%, средните превозни разстояния средно с 30%. Таксуването е на база изминато разстояние.

В същото време имаме увеличение от събраните такси с 24%. Смятам, че превозвачите разбраха, че, ползвайки първокласни пътища, доставяйки в тази по-засилена конкурентна среда стоките си по-бързо, за тях е по-изгодно да си платят пътната такса, отколкото да търсят обходни пътища. Пандемията създаде още по-наситена конкурентна среда за превозвачите. Много камиони се върнаха от Европа и започнаха да работят в страната. Това насити пазара и доведе до по-голяма вътрешна конкуренция.

Колко са приходите от компенсаторни такси?

- 12 млн. лв.

Първоначалният обхват, с който тръгна тол системата, е по-малък от планираното преди това. Платени са 3000 км пътища. Има ли планове за увеличаване на обхвата и тарифите, за да се увеличи и бюджетът за пътища?

- Правим непрекъснат мониторинг на тежкотоварния трафик, включително и по второкласната пътна мрежа. В момента натрупваме статистика, в активен диалог сме с превозвачите. Конкретни планове за разширение не сме обсъждали. По-скоро обсъждаме с тях как изглежда бизнесът им и в кой момент завъртането на икономиката ще позволи реално да оценим приходите при това покритие и тази тарифа. При тези намаления на трафика не е реалистична картината. Не е същата, при която водихме преговори преди година, когато нямаше Covid и те имаха съвсем други планове за приходи от собствената си дейност.

Към настоящия момент колко души с технически профил са назначенив НТУ?

- В момента са 29 служители, които отговарят за техническото опериране на системата. Това е 40% от щатното разписание. И в момента имаме обявени конкурси. Опитваме се да привлечем качествени хора. Факт е, че в началото на 2020 г. успяхме да направим един много добър екип на средна възраст 30 години и то да е едно много стабилно ядро, върху което ще надграждаме екипа.

Все пак грешка ли беше според вас политическото решение държавата да оперира системата? В Европа почти нито една държава не се е наела да я оперира сама още при първия си договор, обикновено проектирането, изграждането и оперирането вървят заедно.

- Не е вярно. В Белгия държавата я оперира сама, в Германия в момента я оперира сама, в Австрия също е държавна структура. Във всяка държава в зависимост как се изгражда тол системата, тя се минава през различни етапи. Трябва ли да мислим за грешка при преминаването от един етап в друг.

В случая аз не искам да коментирам политическо решение, гледам го като технократ. За да бъде оценено решението от технократска гледна точка, трябва да мине време.

Все пак имаме анализ от Световната банка и нейните съвети не се използваха.

- Напротив, цялата структура на Националното тол управление бе направена от Световната банка.

Но те ни съветваха да направим публично-частно партньорство.

- Не е вярно. Цялата структура, постановлението на Министерския съвет.

Но това не е от първия доклад на Световната банка.

- Предварителният доклад на Световната банка от 2015 г., който имате предвид, няма нищо общо с договора, който е за изграждане на тол системата.

Именно. В началото през 2015 г. в доклада няма препоръка държавата да управлява тол системата.

- Но има много различна фактологическа обстановка между 2015 г. и 2018 г. Разликата е в това, че 2018 г. ние сме във финалния период, в който трябва да направим реформата. Световната банка на база това създава структурата на НТУ. Такова противопоставяне не е коректно, защото разлика в дистанция от три години, особено когато говорим за такъв бързо променящ се сегмент, си е достатъчна.

През 2015 г. е докладът на Световната банка, през 2016 г. е обявена поръчката, която не включва опериране от частния изпълнител. Това е една година разлика. Оттам идва разминаването.

- Аз не виждам разминаване. Тук си играем на думи и се опити да прокараме някакви внушения, с които не съм съгласен.

Световната банка през 2015 г. ни казва "Дайте на частен оператор да изпълнява" и ние казваме "Не, ние ще я оперираме". Грешка ли е било това?

- Не, не е грешка. Световната банка го казва през 2015 г. След това Световната банка работи с нас по изпълнение на обществената поръчка и тя е съответно на база на текущата ситуация и нейната експертиза дава решения.

Да поговорим с настоящия договор с Kapsch. Как се стигна до цените в него? Има ценова оферта, но водени ли са преговори от страна на АПИ, за да намали цените?

- По принцип, за да се обяви такава обществена поръчка, сме направили съответните пазарни проучвания, имаме достатъчно експертиза в НТУ по отношение на предоставянето на такъв тип услуги - как се дефинират функционални роли при предоставянето им, как се предоставят 24/7, какво ще бъде времето за реакция. На базата на всички тези елементи сме стигнали до стойностите в договора, които са пазарни, реални и се виждат в договора. Това са реалните стойности, на които възлагаме допълнителни дейности.

Наблягам на допълнителни дейности, защото основното опериране изцяло е в ръцете и под контрола на екипа на НТУ, който се разширява, за да може в рамките на първите две години да стигнем до този капацитет и устойчивост на умения на експертите, че да може да оперираме системата самостоятелно.

Тоест твърдите, че АПИ оперира системата?

- АПИ оперира абсолютно всичко, целият достъп до всички ресурси на системата се контролира от АПИ. Възлагаме допълнителни дейности, които да гарантират непрекъснатост на работата на системата. Допълнителни дейности, в които да се прави анализ как текущото натоварване на системата влияе върху нейната проектна конфигурация, която ние успешно оперирахме 10 месеца.

Ако е успешно, защо се е наложило да имате такава голяма подкрепа [от Kapsch]?

- Защото от анализа на тази проектна конфигурация се вижда, че с тази интензивност и натоварване, с която работи системата, и с това натоварване...

Но това значи ли, че е имало грешни прогнози?

- Не, не са били грешни прогнозите. Има си стандартна конфигурация, която трябва да се развива. Въпросът е, че за да се гарантира непрекъснатата работа на системата при това развитие, има необходимост на база на риск анализа и вътрешния анализ на нашите възможности като екип да осигурим непрекъсната работа на системата, възлагайки допълнителни услуги, които да подпомагат процеса на промяна на конфигурацията.

Не се ли е знаело, че ще има такава необходимост и преди година?

- В крайна сметка оценяваме текущите възможности и капацитет да реализираме това преконфигуриране с възможност за риск от прекъсване на работата на системата. По тази причина сме взели мотивирано решение, защото безпроблемната 24-часова работа на системата е най-важна. На ГКПП никой камион не иска да влезе в България, без да има маршрутна карта, защото първата рамка го чака на 30-тия километър. Ако тази система не работи половин час, опашката на едно ГКПП е гарантирана. Това е отговорният подход към цялостното осигуряване на непрекъснатост на работа на системата.

Не че нашите хора не могат да го направят това. Те биха го направили, но анализираме всички възможности.

В крайна сметка последно могат или не могат да се справят? Защо ще плащаме по 28 млн. лв. на година все пак?

- Могат, но все пак тези хора работят със системата от около 10 месеца. Какъвто и гениален инженер да си, да застанеш пред един data center със 700 сървъра, 190 приложения, които са дълбоко интегрирани, колкото и документация да си прочел, виждаш потенциал в себе си за риск, който трябва да бъде управляван. Този договор има за цел да управлява този риск.

Колко души ще бъдат ангажирани от страна на Kapsch?

- Това излиза от процеса на договаряне. Ние говорим за 35 функционални роли, които, за да бъдат реализирани в прозорец на обслужване 24 часа, предполагат между три и пет души да стоят зад всяка роля. Това означава, че 120 - 125 души е персоналът, който ще бъде зает от страна на изпълнителя, с функционални роли, които сме дефинирали като допълнителни услуги по този договор.

Какво означава проактивен мониторинг?

- Мониторинг, мерки и действия, преди да се случи събитието. В момента има например пиково натоварване с продажби на винетки, при проактивния мониторинг по договора вече бяха идентифицирани какви ресурси трябва да бъдат допълнени към системата, за да може при тренда на натоварването, който имаме в момента ежедневно, да не се постигне претоварване на ресурсите - уебсайт, ресурси по продажбите на ГКПП. Ето това е проактивният мониторинг - преди да се е случило събитието, на база на анализ, на натоварване на системата, ние да изменяме конфигурацията.

Това не може ли АПИ да го прави сама?

- Някои елементи са дълбоко интегрирани в самата система като структура. За да бъде разбрано какво трябва да бъде поведението в правилната конфигурация, ние си възлагаме на някой да ни каже и ние си правим конфигурацията. Тоест искаме гаранция - която е срещу пари, глоби, неустойки, че това, което нашите инженери ще направят, ще издържи на очакваното натоварване.

Какви са прогнозите, ако вървим с тази ситуация в момента, за приходите за 2021 г.?

- Чета трендове на всякакви експерти и никой не се наема да направи някакъв икономически анализ предвид пандемията. Аз не бих се наел да правя прогнози.

А ще има ли анализ покрай проактивния мониторинг на Kapsch? В крайна сметка трябва да се знае и пътната агенция с какъв бюджет да работи.

- За момента мога да кажа, че приходите ни от тол в началото на годината не се различават сериозно от декември миналата година. Ние имаме информацията, това не е част от проактивния мониторинг, а е търговско опериране.

Можем да кажем, че засега работите със сходни очаквания като предходните две години?

- Да, сходни са очакванията.

Интервюто взе Мила Чернева

Проф. Олег Асенов е член на управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Преди това беше шеф на Националното тол управление. Поводът за разговора е вторият договор, който АПИ подписа с Kapsh (първият беше за проектиране и изграждане на тол системата у нас), за 141 млн. лв. за дейности, напомнящи управление на системата.

Какви са разходите на Националното тол управление (НТУ) за 2020 г.?

- Всички разходи за опериране на системата, включително и разходите по търговското опериране, свързани с националните доставчици, са 42 475 356 лв. Сумата включва разходите за заплати, обществени поръчки, оборудване, платени такси за услуги, комисионите

Към 30 септември 2020 г. обаче в отговор на парламентарен въпрос регионалният министър Петя Аврамова каза, че разходите само за първите десет месеца от годината на тол управлението са 25 млн. лв. Отделно моята сметка по справки от самата АПИ показва, че има още 20 млн. лв. комисиони за доставчиците. Само така са 45 млн. лв.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


12 коментара
 • 1
  sfasaf avatar :-|
  sfasaf

  Такъв хитър човек, а са го впрегнали да реди локуми, вместо да върши полезна работа.

 • 5
  djr55699551 avatar :-|
  Zdravko

  Няма как да натрупаш опит и компетентност във финансовата сфера, докато се търкаляш в креватите на хората...

 • 6
  cqm13699551 avatar :-|
  Стойчо

  Един много добър пример за просперитета в нашата България... Момчета, просто имате грешните атрибути за да направите и вие първият си милион от "комисионни" по сделки.

 • 7
  fzr25699551 avatar :-|
  Антоанела

  Докато гореспоменатия господин е намерил друг начин за просперитет, измама и изнудване...

 • 8
  fzr25699551 avatar :-|
  Антоанела

  Докато гореспоменатия господин е намерил друг начин за просперитет, измама и изнудване...

 • 9
  ggf40699551 avatar :-|
  Irena

  И двамата са еднакви "професионалист", но за Харалампи Х. мога да кажа, че е доста изпечен измамник и единственото, което можете да направите за да се предпазите, е да избягвате такива съмнителни "финансови посредници" /измамници/!

 • 10
  ubf55699551 avatar :-|
  Zoro

  Всеки ден излизат все нови милионери, забогатяли от измами. До кога в тая държава ще се забогатява или с външен вид, или с измама? Кога ще започнат да напрягат тия мозъци за нещо конструктивно, вместо как да прецавкат хората и да им вземат и малкото което имат?!


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход