ВиК холдингът прави първа плаха стъпка към спешния ремонт на язовир "Бели Искър"

Държавната структура търси кантора, която да даде идеи как тепърва да се възложи техническото проектиране

   ©  Юлия Лазарова
   ©  Юлия Лазарова

Когато става дума за ремонта на язовир "Бели Искър", думата "спешно" сякаш има различно от официалното си значение. Още от 2004 г. се знае, че най-старата язовирна стена у нас е опасна и трябва да бъде укрепена. Въпреки това работата не започва, като се оказва, че дори няма технически проект за реконструкция на язовир "Бели Искър".

Последно топката бе прехвърлена към "Български ВиК холдинг" - новата структура, създадена през 2020 г. която обединява ВиК операторите с държавно участие в тях. В сряда холдингът е обявил обществена поръчка за избор на адвокатска кантора, която да изготви правен анализ как точно да се възложи изготвянето на проект, както и кой ще отговаря за язовира след това. За самия ремонт още няма посочен краен срок.

Холдинът получи 1 млрд. лв. капитал, който ще раздава за водна инфраструктура, но по критерии, които вече е публикувал на сайта си. ВиК дружествата ще трябва да кандидатстват за държавното финансиране.

Стената на "Бели Искър"

От 2004 г. има предписание, че язовирът не трябва да надвишава определено ниво, за да се спазват мерки за безопасност. Сеизмичният риск на стената силно зависи от водното ниво, затова трябва да се спазва предписаната кота. "Към момента на проектирането й не се е изисквало оразмеряване за земетръс и коефициентът на сигурност за преобръщане е по-малък от нормативно изисквания сега. Най-вероятните сценарии за разрушаване на стената са свързани със загуба на устойчивост - преобръщане и хлъзгане, според ТЕС [технически експертен съвет], свикан от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на 9.05.2018 г.", посочват от холдинга в документация към търга за юридическа помощ.

През 2010 г. собствеността на язовира е сменена от публична общинска на публична държавна. Така, въпреки че "Бели Искър" снабдява София с около 20% от водата й, нито ВиК операторът - концесионерът "Софийска вода", нито Столичната община носят отговорност за обекта. "Софийска вода" е освободена от поддържането на язовира по договор.

През октомври 2018 г. "Бели Искър" все пак беше включен в списъка с язовири, за чиито ремонти Държавната консолидационна компания (ДКК) получи 500 млн. лв. Не е ясно по какви причини ДКК не е свършила нищо по обекта.

Две години по-късно, на 15 октомври 2020 г., Министерският съвет прехвърли задачите по ремонта "Бели Искър" на холдинга. Всъщност в самото решение на кабинета е посочено, че холдингът трябва да изготви правно-икономически анализ. На този етап за икономическия компонент са необходими документи, които Министерството на икономиката още не е предоставило, научи "Капитал".

Затова сега тепърва структурата е обявила поръчка за анализ, който да "представи нормативната уредба", на която холдингът да се позове при възлагането на технически проект за реконструкцията на водоема. Крайният срок за оферти е 9 март и прогнозната стойност на търга е 40 хил. лв. Поканени са общо седем адвокатски дружества (виж карето долу).

Холдингът търси адвокатска консултация "какъв е нормативният ред за осъществяване на инвестицията; да извърши правен анализ относно това върху кого ще се прехвърли правото на собственост върху резултата от осъществените инвестиции; да извърши правен анализ относно правото на експлоатация на яз. "Бели Искър" от страна на холдинга или негово дъщерно дружество след осъществяване на инвестицията и реда за прехвърляне на експлоатацията".

Първоначалното становище трябва да е готово до 30 календарни дни след подписване на договора. След това от холдинга ще имат право на уточняващи въпроси.

Холдингът с очаквания

Основната функция на "Български ВиК холдинг" е да помогне на ВиК операторите да започнат да управляват активите си по-успешно, както и да инвестират адекватно.

Проектите обаче зависят от активността на ВиК дружествата, които ще кандидатстват за финансиране.

От своя страна холдингът ще оценява предложенията, като има общо 11 критерия. Например ще се взима предвид дали операторът е изготвил регистър на активите си и дали ги е оценил по качество. Това би било свидетелство за професионалното отношение на дружеството и да ги стимулира да изпълнят това си задължение, тъй като често се случва ВиК операторите да не знаят къде точно минават тръбите им. Освен това ще се взима предвид и показателите, които Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) използва за анализ на ВиК операторите всяка година. Ще е важно дали става въпрос за критично важен актив, на какъв етап е проектът (има ли идеен или технически) и колко е засегнатото население от въпросния обект. Ползите - икономически, екологични или социални, също ще имат значение.

Процентът за самоучастие на ВиК дружествата във финансирането също има тежест в крайната оценка, но много малка. Засега не е ясно дали тези процедури по кандидатстване и одобрение на проекти ще се публикуват на сайта на холдинга. През есента изпълнителният директор на холдинга Илиян Илиев даде заявка за прозрачност в интервю за "Капитал".

Поканените кантори:

Адвокатско дружество "Андрей Делчев и партньори"

Адвокатско дружество "Бузева и партньори"

Адв. Станислав Димитров Колев

Адвокатско дружество "Николаев и партньори"

Адвокатско дружество "Камбуров и съдружници"

Адвокатско дружество "Бузалов и Чанова"

Адвокатско дружество "Колчева, Коев и съдружници"

Още от Капитал