Пречиствателна станция в Перник ще се ремонтира за 20 млн. лв.

Строителната "Каро трейдинг" пък е големият победител в друг ВиК търг в града за 40 млн. лв.

Ремонтите на пречиствателни станции продължават
Ремонтите на пречиствателни станции продължават    ©  Надежда Чипева
Ремонтите на пречиствателни станции продължават
Ремонтите на пречиствателни станции продължават    ©  Надежда Чипева

Обществена поръчка за реконструкция и разширение на пречиствателната станция за отпадни води "Батановци" е обявил ВиК операторът на Перник. Обектът се финансира по оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) и е част от цялостен воден проект за близо 101 млн. лв., който трябва да приключи до март 2024 г. Засега обаче по него са сключени само договори за консултанти и публичност, но не и за строителство.

Малка, но значима стъпка все пак е направена - класирани са изпълнителите в поръчка за ремонти и изграждане на водопроводна мрежа в Перник и Радомир. По-голямата част от търга - за 38 млн. лв., е спечелен от обединения с участник "Каро трейдинг". Предстои да се подпишат договорите.

Нов живот за старата пречиствателна станция

Прогнозната стойност за реконструкция и разширение на пречиствателна станция за отпадни води "Батановци" е 20 млн. лв. без ДДС. В цената е включена и доставката и монтажа на SCADA оборудване, което позволява дистанционно управление на съоръжението.

Крайният срок за подаване на оферти е 30 март. Критериите за оценка на офертите са техническо предложение с тежест 60% и цената с тежест 40%.

Изпълнителят ще има малко над три години, за да изпълни поръчката. По договорът за финансиране обаче всички дейности трябва да са приключили до март 2024 г., което е след точно три години. На практика най-вероятно строителите ще трябва да работят със съкратени срокове.

"Каро трейдинг" на пернишка територия

Поръчката за ВиК мрежите в Перник и Радомир пък прогнозно струваше 50 млн. лв. и включваше три позиции.

Кандидатите са били общо 13, като сред тях са били "Иса 2000", ГБС, "Трейс груп холд" и ВДХ (позната в миналото като "Водсторй 98"), но всички те са отстранени от състезанието. На последния етап, когато се разглеждат ценовите оферти, на практика са останали само крайните победители.

В първата позиция - за реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа в Перник, победител е обединение между "Каро Трейдинг", "ВиК инфраструктурно проектиране", "Люник" и "Продимекс". Прогнозната стойност на позицията е била 44.8 млн. лв. без ДДС, като крайната оферта е е доста по-ниска - близо 35 млн. лв.

"Каро трейдинг" е собственост на Красимир Караиванов и Божидар Роев. Финансовите резултати на дружеството през годинтие са доста разнопосочни. През 2015г. е имало над 70 млн. лв. приходи, след което на 2017 г. падат до 19 млн. лв., но през 2019 г. все пак стигат над 43 млн. лв. Сред последните обществени поръчки, в които фирмата е изпълнител, са ремонта на ГКПП Станке Лисичково на границата със Северна Македония за 15 млн. лв., за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на Айтос за 13 млн. лв., ремонт на път III-112 Дъбова махала - Монтана за 12.8 млн. лв. и реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Хърлец, община Козлодуй, за 5 млн. лв. без ДДС.

"ВиК инфраструктурно проектиране" е бургаска фирма, собственост на Ивайло Костов, чиято дейност съвпада с името й. "Люник" е фирма на над 13 години, която предоставя механизация и работна ръка. Според сайта й е работила с повечето големи строители като "Щрабаг", "ПСТ Холдинг", "Джи пи груп". Последният партньор в обединението е "Продимекс", фирма, която се занимава с доставки на арматура.

"Каро Трейдинг" е победил и във втората позиция заедно с "ВиК инфраструктурно проектиране" за 2.84 млн. лв., като тук ценовата оферта е била почти равна на прогнозната. Заданието тук е ремонт на ВиК мрежа в Радомир без квартал "Върба".

В последната позиция - именно за този квартал в Радомир за малко над 9 млн. лв. без ДДС, победител е Обединение с участници "Интерпром", "Аква екопроект системс" и "Енлайтмент".

"Интерпром" е собственост на Калоян Теодосиев. Компанията не е особено голяма като приходи или брой служители, но пък е част от обединението, което строи част от столичното метро, като през последните десетина години е строила станции в Бяла, Първомай, Пирдоп и Костинброд. Дружеството е кандидат в строителството на сръбската газова връзка.

През 2015г. компанията е стигнала над 100 млн. лв. приходи и е имала над 330 служители. С годините обаче изглежда бизнесът се свива. През 2017г. е имала оборот в размер на близо 44 млн. лв. и над 180 служители. Към 2019г. има 34 служители и малко над 22 млн. лв. приходи.

Техният партньор, "Аква екопроект системс", се занимава с проектиране на канализационни и водопроводни мрежи и пречиствателни станции за отпадни води. "Енлайтмент" е малка фирма за доставки на оборудване, като справка в интернет показва, че е участвала в търг на "Софийска вода" за ремонт и доставка на каналнопочистващи машини, като има и договор с "ВиК Силистра" за полагане на водопровод по безизкопна технология от 2018 г. Собственици са Ирина Маринов и Петър Бекяров.

Любопитен факт е, че през 2012 г. "Каро трейдинг", и "Интерпром" са били спонсори на ЦСКА, заедно с други строители като "Джи пи груп" и "Понс холдинг".