КЗК: "Хидрострой" печели строителството на тунел под Шипка за 360 млн. лв.

Засега жалбата на "Трейс" е отхвърлена. Няма и осигурено финансиране

Обходът на Габрово беше пуснат в експлоатация миналата година
Обходът на Габрово беше пуснат в експлоатация миналата година    ©  Надежда Чипева
Обходът на Габрово беше пуснат в експлоатация миналата година
Обходът на Габрово беше пуснат в експлоатация миналата година    ©  Надежда Чипева

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е отхвърлила жалбата на "Трейс груп холд" срещу финалното решение за избор на изпълнител на пътната агенция в търг за тунела под Шипка. Това става ясно от решение, публикувано на сайта на регулатора.

Обединението между "Трейс" и проектантската "Алве консулт" беше класирано на второ място, а победител е "Консорциум ПСВТ", в който влизат "Пътни строежи - Велико Търново", "Пътинженерингстрой-Т" и "Хидрострой" на Велико Желев.

Засега няма договор с изпълнител и не е ясно кога ще може да започне работа по проекта, който ще струва близо 360 млн. лв. "Трейс" има възможност да обжалва пред Върховния административен съд (ВАС) решението на регулатора до 14 октомври 2021 г.

Търгът беше обявен преди две години, през октомври 2019 г., а офертите бяха събрани през март 2020 г.

Тунелът под Шипка е проект за най-дългото подобно съоръжение в страната и още четири по-малки тунела с обща дължина 4 км и 10 км път. За него няма финансиране, а около самата обществена поръчка на Агенция "Пътна инфраструктура" имаше редица противоречия. Търгът привлече седем кандидата, но всички чужди бяха отстранени още преди отварянето на цените.

Жалба: кой ще строи всъщност и защо е толкова евтино

Според "Трейс груп холд" изводите на комисията са неправилни и те са класирани на второ място несправедливо. Жалбоподателят твърди, че възложителят е допуснал грешка при цитиране на номера в чертежи в различни части на документацията към търга. "Трейс" твърдят още, че има редица нередности в офертата на избрания победител.

Интересен факт е, че трите големи фирми, които са спечелили търга, официално (виж долу подробна информация за тях) ще разчитат на подизпълнител за цели 29% от изпълнението на поръчката - на "Евро алианс инженеринг", която е специалист в тунелното строителство.

Жалбоподателят твърди, че подизпълнителите не покриват критериите за подбор на АПИ, както и че победителят не е изпълнил изискването за опит в търга, сред които са да е проектирал тунел през последните три години и да е построил поне 350 м тунел през последните пет години. КЗК не приема този аргумент.

Друг детайл от жалбата е, че цената за проектиране на победителя "Консорциум "ПСВТ" е почти 4 пъти под средната на другите участници. Консорциумът на "Хидрострой" е предложил 1.32 млн. лв. с ДДС за проектирането, докато конкурентите са предложили съответно 4.8 млн. лв. 3.96 млн. лв. и 6.6 млн. лв. с ДДС.

Според Закона за обществени поръчки (конкретно - чл. 72), когато някоя оферта е необичайно благоприятна и е 20% по-ниска от средната стойност на другите оферти, трябва кандидатът да аргументира как я постига. В случая оценителната комисия от АПИ е приела доказателствата на "Консорциум "ПСВТ". "Трейс груп холд" обаче пишат следното в жалбата си:

"Предвид този факт и обществената значимост на този проект, както и значителния финансов ресурс, комисията е трябвало много внимателно да анализира обосновката на ДЗЗД "Консорциум ПСВТ" относно огромната разлика на цената с останалите дружества. При нормална средна цена от около 4.2 млн. лв. би трябвало цената за проектиране на ДЗЗД "Консорциум "ПСВТ" да се счита за изключително дъмпингова и никакви обяснения не следва да се приемат. Още повече че както е видно от Протокол 3.1 на комисията, в обосновката на ДЗЗД "Консорциум ПСВТ" явно посочените стойности са манипулирани и неверни." Строителят е обяснил какво в обосновката не е вярно, но КЗК не е приела тези данни.

Според регулатора не може да се приеме, че цената на победителя е дъмпингова, защото ЗОП описвал как да се действа в такива случаи. "Няма законова предпоставка обосновката да не се приеме само на основание, че цената е четири пъти по-ниска от средната цена на другите участници. Напротив, всяка една изключително благоприятна цена може и следва да се обоснове. А преценката дали се приема или не е в оперативната самостоятелност на комисията, като на контрол подлежат мотивите за нейното приемане или отхвърляне като необективна и непълна." КЗК е прегледала мотивите на комисията да приеме обосновката и констатирала, "че те са адекватни, относими към съдържанието на обосновката и съобразени със закона".

Кои са всъщност победителите

Победителят е обединение между три фирми: "Пътни строежи - Велико Търново", "Пътинженерингстрой-Т" и "Хидрострой" на Велико Желев. През 2020 г. последната беше втората най-голяма строителна компания по приходи в България, а тази година слиза на пето място. "Пътинженерингстрой-Т" е на 11-о място.

"Пътинженерингстрой - Т" е фирма от Търговище с краен собственик Григор Иванов. Велико Желев притежава 34% дял от "Пътни строежи - Велико Търново", а останалите акции на фирмата са собственост на Григор и Иван Иванови.

В обединение трите фирми изградиха обхода на Габрово, който е предходен етап на проекта за тунела под Шипка и вероятно това е било плюс при изготвянето на офертата. Обединението изграждаше 23-те км в продължение на седем години и срещу 90 млн. лв. Проектът започна през 2013 г., но закъсня сериозно по различни причини. Именно в рамките на обхода е единственият известен публичен проект с тунел, строен от някоя от трите фирми - съоръжение, дълго 540 м под т.нар. Бакойски баир. Ако обаче проектът беше завършен в срок през 2015 г., то сега участниците нямаше да покриват критерия за подобно строителство в последните три години.

Един дълъг търг

Поръчката беше обявена преди цели две години, а ценовите оферти (финален етап от разглеждането на предложенията на кандидатите) бяха отворени през март 2021 г. Пътната агенция можеше след това да излезе с решение за избор на изпълнител, но се бавеше. Това се случи непосредствено преди първите парламентарни избори за 2021 г.

В крайна сметка АПИ публикува решение за избор на изпълнител на 11 юли - три дни след вторите парламентарни избори. Няколко дни след това част от ръководството на АПИ беше сменено. Една от възможните причини беше именно фактът, че шефовете на агенцията, назначени от служебно правителство, са препотвърдили изводите на комисия по избор на изпълнител, назначена по времето на ГЕРБ.

Договор с изпълнителя обаче няма, най-малкото защото текат срокове за обжалване. Друга причина е и че няма осигурено финансиране за проекта.

Преди около месец служебната министърка на регионалното развитие Виолета Комитова каза следното: "Ние заварихме проведена обществена поръчка с готово класиране. Предишното ръководство на АПИ само разгледа тези документи и определи победителя. Но няма сключен договор и това, че има класиране, не означава, че договор въобще ще има. Проектът е за 320 млн. лв., които към момента не са налични. И сега, ако сключим договор и до три месеца ако не намерим тези пари, то ще пропадне цялата обществена поръчка. Затова сега не сключваме договор с избрания изпълнител. Към това ще може да се пристъпи, ако по новия програмен период проектът бъде одобрен и получи финансиране."

Прогнозната стойност на поръчката за тунела под Шипка бе 267 млн. лв. без ДДС или 320 млн. лв. с ДДС, но не беше пределна, т.е. кандидатите нямаше автоматично да бъдат отстранени, ако не се вместят в нея. И четирите отворени ценови оферти бяха доста над прогнозния праг.

Още от Капитал