АПИ ще сключи нови договори за зимно поддържане на пътищата за 82 млн. лв.

Бюджетите по споразуменията с протестиращите фирми са изчерпани още при правителството на ГЕРБ

Въпросът с чистенето на снега по пътищата през тази зима, изглежда, ще се реши по кардинален начин въпреки протестите на строителните фирми, които имаха дългосрочни договори за тази цел. В петък Агенция "Пътна инфраструктура" е обявила седем отделни обществени поръчки, с които ще избере нови компании за зимното поддържане на републиканската мрежа и магистралите. Тяхната стойност е почти 82 млн. лв., които е разчетено да стигнат до 30 април 2022 г.

Търговете са пуснати по ускорената процедура и оферти ще се приемат до 27 октомври, като целта е в началото на ноември вече да има избрани изпълнители, което да поемат почистването на пътищата.

Това на практика означава, че четиригодишните договорите на избраните през 2019 г. фирми, които през последната седмица протестираха с искания за пари, ще бъдат прекратени. Подобна информация има и "Капитал" от източници в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. А причината е, че повечето от въпросните контракти са с изчерпани бюджети - още при правителството на ГЕРБ, и сега няма основание да бъдат плащани допълнителни суми по тях. Не е ясно обаче как точно ще се реши въпросът с вече извършените през тази година строителни дейности по тези договори, които не са разплатени - става дума за дължими от страна на АПИ над 700 млн. лв.

Разпределението на парите

Югоизточен район - 7.01 млн. лв.

Северозападен район - 10.9 млн. лв.

Североизточен район - 10.3 млн. лв.

Северен централен район - 11.6 млн. лв.

Южен централен район - 11.4 млн. лв.

Югозападен район - 13.6 млн. лв.

Магистралите "Хемус", "Тракия" и "Марица" - 17 млн. лв.

Какво казва АПИ

В мотивите към обявените нови търгове пише, че съществуващите договори за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища са с прогнозна стойност, която към този момент e многократно надхвърлена. "Във връзка с това от министъра на финансите и министъра на регионалното развитие и благоустройството е внесен сигнал до главния прокурор, с който се сезира Прокуратурата на Република България за действията на Агенция "Пътна инфраструктура" по разходването на средства от държавния бюджет. С оглед гореизложеното АПИ е в невъзможност да извършва възлагания по договорите с горепосочения предмет, предвид което същите следва да бъдат прекратени и е необходимо да се изберат нови изпълнители", пишат от пътната агенция.

Сега ще е интересно да се види дали в тези търгове ще участват същите фирми, които протестираха през последните дни, или ще се явяват нови играчи.

Без коледни подаръци

Министърът на регионалното развитие Виолета Комитова и като цяло служебният кабинет на Стефан Янев дадоха ясно да се разбере, че ще прекратят порочната практика на бившия премиер Бойко Борисов през декември да се разпределят милиарди с правителствени постановления. Именно по тази схема ГЕРБ раздаваше огромни непредвидени в бюджета средства на пътните фирми, като за 2018, 2019 и 2020 г. сумата е почти 5 млрд. лв. Това са пари, за които не са провеждани обществени поръчки, нямало е състезание на база оферти и качество и конкуренцията е била с изцяло отрязан достъп.

Едно от исканията на протестиращите строителни фирми през последната седмица беше именно такова - с решение на Министерският съвет да има бъдат дадени още около 1.3 млрд. лв. от бюджета за свършени работи през тази година, от които 700 млн. лв. са вече фактурирани и с начислен ДДС.