"Хемус" е далече от магистрала. Асфалтът и маркировката не отговарят на изискванията

От доклад на Института за пътна безопасност става ясно, че се движим по високорискови пътища. За тяхното становище е уведомен и министърът на регионалното развитие

Въпреки непрестанните ремонти магистрала "Хемус" все още е опасна за шофиране.
Въпреки непрестанните ремонти магистрала "Хемус" все още е опасна за шофиране.
Въпреки непрестанните ремонти магистрала "Хемус" все още е опасна за шофиране.    ©  Юлия Лазарова
Въпреки непрестанните ремонти магистрала "Хемус" все още е опасна за шофиране.    ©  Юлия Лазарова

Всеки, който е минавал по магистрала "Хемус" през последните години, знае от опит, че пътят е в изключително лошо състояние и дори движение с 90 км/час е опасно в определени участъци. И това е факт, въпреки че аутобанът е в непрекъснат ремонт вече над десетилетие.

Тази седмица проблемите на "Хемус" бяха описани и в анализ на Института за пътна безопасност (ИПБ) - сдружение с нестопанска цел, което е създадено с идеята да направи пътищата в България по-безопасни. Накратко, по магистралата липсват указателни табели и знаци, обезопасителните съоръжения са в лошо състояние, има неадекватна маркировка, а настилката е повече от компрометирана.

Пред "Капитал" експертите на ИПБ споделиха, че днес продължават своите проверки и по автомагистрала "Струма", за която също е известно и многократно отбелязвано, че не е в добро състояние. Последно темата бе повдигната при катастрофата с македонския автобус.

Според ИПБ страната ни е единствената в Европейския съюз, която за седем години не е подобрила безопасността си на движение по пътищата и аварийността ѝ е на нивото от 2011 година.

Проверката на "Хемус"

За доклада за състоянието на автомагистрала "Хемус" институтът е ангажирал екип от международни експерти, част от които е инж. Методи Стилянов. Той е одитор по пътна безопасност, системи за управление на здравето и безопасността при работа (ISO 45001:2018) и системи за управление на качеството (ISO 9001:2015). Анализиран е участък от приблизително 50 км (2 платна за движение по 25 км) между виадукта при Елешница и тунел "Топли дол".

В становището си, което предоставиха за "Капитал", експертите алармират за констатирано несъответствие на обезопасителните съоръжения с изискванията на краш-тестовете. Посочени са данни за липса на знаци, мантинели и неадекватна маркировка. Според тях съоръженията са високорискови и опасни и биха могли да причинят сериозни наранявания на участващите в движението пътници.

Съществена част от констатациите са за пътната настилка, която не отговаря и на минималните нормативни изисквания за безопасност. Съществува риск от загуба на контрол върху превозните средства поради агресивните деформации и задържането на вода върху настилката.

Установени са също и нарушения в сигнализацията и маркировката, които според експертите не отговарят на приетите стандарти. "Това я прави объркваща и опасна!", цитират те в доклада си.

По отношение на тунелите ситуацията съвсем не е по-различна. Според доклада те също не отговарят на изискванията за безопасност. "Налице са предпоставки за настъпване на ПТП със сериозни или фатални наранявания поради грешно взети решения и в резултат на дезинформация. Тя е породена от качеството и състоянието на комуникацията чрез настоящата знакова уредба. За съжаление, тези причини след ПТП биват "замаскирани" в базата данни, като пътнотранспортното произшествие бива класифицирано като следствие от "несъобразена скорост", се обяснява в документа.

Изводът на организацията е, че "Хемус" е високорискова магистрала, и апелират за незабавно предприемане на действия за обезопасяване на трасето от страна на "стопанина на пътя". В доклада си те още посочват, че до АПИ има подадени десетки сигнали през последния месец, които са без реакция и резултат.

Всичко това е ясен сигнал, че освен усилия за довършването на магистралата е нужно да се положат и такива за ремонт на старите участъци. И то възможно най-скоро.