Без конкурс: как общините избират фирми за пътните ремонти напоследък

Скорошни примери от София и Велико Търново повдигат въпроса защо вариантът с директно възлагане е предпочитан

Пример за такъв тип поръчка беше отделната за тротоарите в "Младост", "Панчарево" и "Студентски" в София
Пример за такъв тип поръчка беше отделната за тротоарите в "Младост", "Панчарево" и "Студентски" в София
Пример за такъв тип поръчка беше отделната за тротоарите в "Младост", "Панчарево" и "Студентски" в София    ©  Цветелина Белутова
Пример за такъв тип поръчка беше отделната за тротоарите в "Младост", "Панчарево" и "Студентски" в София    ©  Цветелина Белутова
Бюлетин: Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Ако сте община и се готвите да ремонтирате улици, вероятно бихте искали възможно най-много фирми да подадат оферти, за да изберете после най-добрата за града, според възможностите, с които разполагате. Това, разбира се, важи ако сте община извън България, защото това далеч не е начинът, по който местната власт тук избира каквото и да е - повечето състезания са с един участник.

Но някои общини са прибегнали до още по-директно възлагане през летните месеци. Ето няколко примера за поръчки от типа "договаряне без предварително обявление" на обща стойност 40 млн. лв., с покани само до избрани фирми. Това не е незаконно - Законът за обществените поръчки (ЗОП) позволява практиката в определени ситуации и това е обяснението на общините. От друга страна, публична тайна е, че те пристъпват към този стар "трик", когато искат да връчат директно нещо на някого.

Концентрацията на този вид процедури, след неуспешни "открити" такива, е любопитна и предизвиква въпроси, още повече с оглед приближаващите избори. Тя се случва най-вече в любимия сектор на пътните поръчки - за ремонт на тротоари в София, поддръжка на пътната мрежа, рехабилитация и реконструкция на уличната във Велико Търново.

Ето и четири примера само от юли досега:

1. Пътна поддръжка в район "Оборище": 3 млн. лв.

На 6 юли район "Оборище" към Столичната община обявява процедура от типа "пряко договаряне". Сумата възлиза на прогнозните 3 млн. лв. без ДДС и са поканени следните фирми: видинската "Перфетострой" (на Веселин Генов), регистрираната в Гоце Делчев "Екодин" (на Костадин Чакалов), както и шуменската "Ди Ай Ди билдинг" (на Дучко Дучев). Срокът за подаване на оферти е 17 юли, а на 20-и е избран изпълнител - "Перфетострой".

Когато правят такъв тип процедури с директно възлагане, възложителите са длъжни да дадат законово основание защо се налага това. В случая причината, дадена от район "Оборище", е, че при миналия търг, който е бил под формата на публично състезание, са подадени неподходящи оферти (чл. 189, т.2 от ЗОП).

Кандидатите във въпросния открит търг от януари пък са съвсем различни от поканените впоследствие. Тогава са се явили "Автомагистрали", обединение "Оборище" начело с "Атиум", "Сетатех" и "НСК София", като само последните две са подали ценови оферти (и двете на стойност, равна на прогнозната от 3 млн.лв.). Имало е и образувано производство в Комисията за защита на конкуренцията. Общината е прекратила търга и след това е изпратила покани до трите нови фирми за директно договаряне - изключително странна практика.

2. Реконструкция на улици във Велико Търново: 7.8 млн. лв.

Отново в началото на юли община Велико Търново обявява търг за "рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа" с две обособени позиции. Прогнозната стойност е 7.8 млн. лв. без ДДС. Срокът за подаване на оферти е до 17 юни, като са поканени общо трима кандидати, еднакви за двете позиции. Това са "Пътстрой-Габрово" (с действителни собственици Денка Стоева и Илиян Димитров), "Пътни строежи-Велико Търново", в която дял до май 2023 г. имаше бизнесменът Велико Желев (а сега е към занимаващата се с пътно строителство "Пътинженерингстрой-Т") и "Инфрастроежи" на Ивелина Момчилова и Стефан Стефанов.

И тук общината вече е провела публичен търг със същия предмет преди месеци, но впоследствие го е прекратила. На него също са се явили различни кандидати от тези, до които е изпратена поканата при договарянето. Изключение прави само "Пътни строежи - Велико Търново", която е наддавала и тогава и която се оказва победител.

Като основание за новата процедура от типа договаряне е посочен чл. 79, т.2., който отново казва, че при откритата процедура подадените оферти са неподходящи. За изпълнител на първата обособена позиция е избрана "Пътни строежи-Велико Търново", участвала и в миналия търг. Сега обаче е предложила малко по-висока цена, с която печели - 5.47 млн. лв. при 5.33 млн. лв. два месеца по-рано. Нейната цена обаче е по-ниска от тази, дадена от останалите двама кандидати. Същото не важи при първия (прекратен) търг, когато фирмата е дала най-висока цена. Тогава "Надежда Ви строй" е предложила 4.74 млн. лв, а "Парсек груп" - 5.13 млн. лв. При втората позиция ситуацията е идентична.

От община Велико Търново обясниха формално в отговори за "Капитал", че "в откритата процедура са подадени по три броя оферти и по двете обособени позиции. В хода на своята работа комисията - помощен орган на възложителя, е констатирала, че всички подадени оферти са неподходящи, тъй като не отговарят на предварително обявените условия на поръчката, като е изложила подробни мотиви за това".

3. Тротоарите на София в "Младост" и "Панчарево": 29 млн. лв.

Друг скорошен пример е поръчката за ремонта на тротоари в София. Общината успя да избере изпълнители за повечето позиции (по райони) в големия търг за 200 млн. лв., но не класира такива за позицията за тротоарите в "Младост", "Студентски" и "Панчарево" и тази за "Лозенец" и "Триадица". Впоследствие обяви отделен търг с "договаряне без предварително обявление" за "Младост", "Студентски" и "Панчарево" срещу сумата от 29 млн. лв.

Там общината покани две фирми. Това са "Мегаинвест холд" и "ГБС - Инфраструктурно строителство", които реално бяха отстранени след участие за същата позиция в големия търг. Предстои да бъдат отворени техните ценови предложения. Като причина за обявяването на процедурата от типа "договаряне" отново е даден аргументът с неподходящите оферти (чл. 79, т.1).

От Столичната община също обясниха, че преди това е имало открита процедура, но при нея не е класиран изпълнител за тази зона, тъй като участниците не са отговаряли на обявените условия.

4. Междублоково пространство в район "Илинден"

Има и по-локални примери. На 9 август район "Илинден" публикува процедура за договаряне без предварително обявяване за благоустрояването на междублокови пространства при блокове 31 и 32. Поканена е фирмата "Маркал груп", а сумата е малко над 100 хил. лв.

Позицията за блок 31 и 32 всъщност е част от по-голяма обществена поръчка (открита) на стойност 1.6 млн. лв., обхващаща различни междублокови пространства в общо осем позиции. За четири от тях има сключени договори, като единият, за блокове 1, 2, 3 и 4, е с "Маркал". За позицията пред 31 и 32 блок в големия търг обаче се е явила друга фирма - "ЕР билдинг груп", а "Маркал" не е наддавала. Сега обаче именно тя е поканена в новата, отделна процедура. Крайният срок за подаване на офертата е 21 август.