Има или няма пенсионна реформа?
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Има или няма пенсионна реформа?

Има или няма пенсионна реформа?

Право на отговор на заместник-министъра на труда и социалната политика Николай Николов

4899 прочитания

© НАДЕЖДА ЧИПЕВА


Николай Николов е заместник-министър на труда и социалната политика

В броя на в."Капитал" от 25-31 юли 2015 г. е публикувана статия на Десислава Николова, озаглавена "Това ли ви беше пенсионната реформа?". В статията се констатира, че пенсионната реформа е пример за катастрофирали планове за кардинални промени в ключов сектор. Към това разсъждение на авторката ще се върнем накрая, след като се спрем на изкривените или напълно подменени факти, които служат за негова основа.

Твърди се, че държавното обществено осигуряване е "продънено от злоупотреби". Факт е, че бюджетът на НОИ се субсидира в значителна степен от данъци. Причината за това обаче се таи в драстичното намаляване на осигурителните вноски през последните години. Злоупотреби вероятно има – както при солидарната, така и при капиталовите схеми. Промените в Кодекса за социално осигуряване бяха насочени към ограничаването на възможностите за злоупотреби. Преди да се съгласят на макар и минимално повишаване на пенсионните осигуровки, работодателските и синдикалните организации взеха всички мерки за ограничаване на злоупотребите. Криминализирането на укриването на вноски вече е факт, който дава своите резултати в много по-добрата събираемост. Наред с настоящите промени в параметрите на пенсионната система, набелязани са и параметрите на следващите стъпки – регулация на дейността на пенсионните дружества и на режима на инвалидните пенсии.

Авторката заявява, че сроковете за приемане на промените са умишлено разтеглени. Предварително заявените срокове бяха напълно спазени. От ноември до края на март се проведоха задълбочени и прозрачни преговори със социалните партньори и представители на политическите групи в парламента. До края на май бяха изминати задължителните за един законопроект процедури, а преди лятната си ваканция НС прие поправките в КСО. На първото и на второто четене текстовете бяха подкрепени от внушителни мнозинства. Това е първата подробно обсъдена и цялостно завършена реформа на кабинета по тема, отлагана с години от предишни управления. Съгласието на социалните партньори и на политическите партии допринесе за съставянето на цялостен пакет, който беше приет с много малки корекции от депутатите, противно на написаното н статията на "Капитал".

Не е вярно заявеното в статията, че препоръките на експертната група, която работи по пенсионните реформи през последните години не са взети предвид – напротив – огромната част от тези препоръки вече са приети от законодателя текстове. Допълнително включените теми, свързани с пенсионните дружества няма как да "пълнят дефицита на НОИ", както твърди авторката. Изнервеното използване на термини като "национализация" не помага на обективността. На осигурените се дава избор да избират по какъв начин да се осигуряват за пенсия, като този избор е напълно свободен. Пенсионните дружества имат възможност да аргументират преимуществата на осигуряване в капиталови схеми, което досега не се случваше. Тези, които не са убедени и предпочетат НОИ, няма как да пълнят неговия дефицит, защото средствата им ще постъпват в резервите на солидарната система и нямат отношение към месечните плащания.

Дълбоко невярно и спекулативно е сравнението на авторката, че без реформи през последните 15 години пенсиите са се увеличили 3 пъти, а след новите промени, за следващите 15 години увеличението ще е 40%. Размерът на пенсиите се определя по формула, в която се отчитат продължителността на осигурителния стаж и размера на облагаемото възнаграждение. Това означава, че с увеличаване на доходите и тяхното излизане на светло се увеличават и пенсиите. След сегашните промени тези фактори ще продължат да действат, като тежестта на всяка година стаж се увеличава с 40%. Това означава, че увеличението е при равни други условия, а фактически ще бъде много над тази стойност. Тази мярка поощрява труда и официализирането на доходите.

И накрая – да се върнем на основното заключение. Авторката на статията твърди, че пенсионната реформа се изчерпва с разрушаването на пенсионния модел.  Право на автора е да прави своите изводи. Фактите обаче са други. Конструкцията на действащата от 2000 г. пенсионна система се запазва. Отпада задължителният характер на втория стълб, като обаче се създават условия пенсионните дружества да се раздвижат и да дадат аргументи на работещите, че трябва да си запазят капиталовите сметки. Такива аргументи има. Намаляват се изключенията за достъп до пенсия, което увеличава справедливостта при солидарната система. Променят се основните параметри на приходната и разходната част, които гарантират повече независимост на пенсионната система и същевременно по-високи нови пенсии. Всичко това се прави при ясни, дългосрочни и поносими графици. Увеличава се предвидимостта и се намалява политическия риск, че следващо управление ще промени сегашните решения. Има различни мнения – че графикът за промените можеше да е по-стръмен, че осигурителните вноски можеха да се увеличат повече, че промените е трябвало да се забавят и да се приемат с инвестиционните правила на фондовете и промените в инвалидните пенсии и т.н. Важното обаче е, че имаме вече приети отдавна отлагани промени, които стабилизират пенсионната система. Това поне е безспорно.

Уважаеми г-н Николов,

Радваме се на Вашето желание да убедите нашите читатели и нас, че министерството Ви е извършило реформа. Както и част от Вашите коалиционни партньори и много от нашите читатели, ние смятаме, че не е реформа увеличаването на възрастта за пенсиониране и то без разчети за средната продължителност на живота, увеличаването на размера на осигурителната вноска за сметка на нас, осигурените и на бизнеса, и разрушаването на пенсионния модел.

Отзад напред - пенсионните промени не стабилизират пенсионната система и това е безспорен факт, а не обратното. Защото, обратно на това, което заявявате, в тях няма решение на нито един от отдавна дискутираните проблеми, които създават нестабилност и дефицити на пенсионната система – инвалидни пенсии, изплащане на минимална пенсия на значителен брой хора, чийто принос от плащане на вноски в осигурителната система не е достатъчен за минимална пенсия и най-важното реформата на г-н Ивайло Калфин не е съобразена с демографията, а той е министърът, който отговаря и за това. Отново се прави "реформа" без оценка на въздействието. Министърът трябваше да информира населението при какви параметри щедро обещава повишаване на пенсиите с 40% - брой хора, плащащи вноски сега и в следващите 10 години, брой пенсионери сега и след 10 години, събираемост сега и в бъдеще, прогноза за размера на осигурителния доход за следващите 10 години и т.н. Ако са правени подобни разчети, би трябвало да бъдат оповестени и то предварително.

По официален отчет на НОИ средният основен размер на месечната пенсия за осигурителен стаж и възраст през 2000 година е 79.70 лв., а през 2013 год. – 270.79 лв. – нека сами си направим сметката за постигнатото увеличение. Не е ли логично, след като са направени тези дълго отлагани промени, които щели да стабилизират системата, увеличението да е много по-голямо от постигнатото за предходния 13-годишен период? Тук е мястото да се говори и за покупателната стойност на средните размери на пенсиите от НОИ. Защо на дружествата за пенсионно осигуряване е вменена отговорността за запазване на покупателната стойност на парите от вноски, които управляват и оповестяват реална доходност при отчитане на инфлацията, а г-н Калфин не предоставя такива разчети за държавните пенсии? Тези 40% увеличение на пенсиите, за които той говори са 40% реално увеличение на покупателната стойност на средните пенсии от НОИ с други думи при отчитане на инфлацията и ако да - с какви прогнозни параметри за инфлация работи г-н Калфин или са 40% номинално увеличение, което ако е така ще се дължи не на "реформата", а преимуществено на естествения ръст на осигурителните доходи, както и на промяна на стойността на парите във времето? Дали тези промени се отнасят за всички пенсионери? Очевидно не, защото това ще струва милиарди на бюджета и дори всички пари от капиталовите схеми да се преточат в НОИ, пак няма да стигнат за подобно увеличение.

Признавате, че злоупотреби вероятно има както при солидарната, така и при капиталовите схеми и че нивото на осигурителните вноски драстично е намаляло през последните години.

Само констатациите не бива да ви успокояват – назовете злоупотребите, осветлете сивата икономика, която крие данъци и осигуровки, премахнете ги и накажете онези, които злоупотребяват с парите ни. Едно припомняне - криминализирането на невнасянето на осигуровки не беше прието от работодателите, напротив, но това знаете много добре.

Няма да дискутираме обещанията промените да приключат до края на март, нито политическото съгласие, архивите са наясно с това. Достатъчно е да припомним, че за ключови текстове търсехте подкрепа извън коалицията.

Признаваме грешката в непълното изречение за пълненето на дефицита на НОИ. Партидите от частен пенсионен фонд наистина ще бъдат прехвърлени в Сребърния фонд. Само че бъдещите им текущи вноски ще се превеждат в НОИ, което би трябвало да пълни дефицита му.

Но да се върнем към основното ни разминаване.

Разрушаването на осигурителния модел беше забелязано не само от нас, а и от експертите на Европейската комисия и Световната банка.

За пореден път чуваме мантрата как "на осигурените се дава избор да избират по какъв начин да се осигуряват за пенсия, като този избор е напълно свободен." Казвате, че "задължителният характер на втория стълб отпада и се създават условия пенсионните дружества да се раздвижат и да дадат аргументи на работещите, че трябва да си запазят капиталовите сметки."

Това е абсолютно вярно, от което веднага възниква въпроса дали министерството е уведомило Европейската комисия, пред която държавата е оповестила, че пенсионният модел на България включва задължителност на осигуряване в капиталовите схеми от 2-ри стълб. Точно този факт е потвърждение, че с тази реформа променя пенсионният модел на страната. В допълнение с гласуваните текстове от законопроекта не са променяни съществуващите и действащи текстове на КСО, които гласят, че осигуряването във втория стълб е задължително. Резултатът е минимум вътрешното противоречие на кодекса.

Както писахме нееднократно на осигурените не се дава право на избор да управляват сами парите си за старини и да избират свободно дали да се осигуряват само в капиталови схеми, или само в НОИ. 

Що се отнася до това дружествата да трябва да се доказват – по-скоро държавата трябва да докаже, че осигуряването в НОИ е по-добро за хората, но не като ги принуждава да си избират солидарната система. Вие узаконихте икономическата принуда, защото в прав текст обяснихте на осигурените, че ако не прехвърлят парите си в държавното осигуряване, пенсиите им ще намалеят.

Държавата за няколко месеца се постара да разбие доверието в системата и да сблъска по невъобразим начин два съвсем различни принципа на осигуряване.

"Капитал" ще продължи дискусията по приетите промени, като публикува и други мнения.

Николай Николов е заместник-министър на труда и социалната политика

В броя на в."Капитал" от 25-31 юли 2015 г. е публикувана статия на Десислава Николова, озаглавена "Това ли ви беше пенсионната реформа?". В статията се констатира, че пенсионната реформа е пример за катастрофирали планове за кардинални промени в ключов сектор. Към това разсъждение на авторката ще се върнем накрая, след като се спрем на изкривените или напълно подменени факти, които служат за негова основа.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

6 коментара
 • 1
  cinik avatar :-|
  cinik

  Това беше златната възможност да се каже, че от догодина всички излизащи на пазара на труда не разчитат на солидарна система. Ей това за мен е реформа. Всеки младеж сам си намира частен осигурителен фонд и почва да си внася по партидата. Така за 50 години щеше да има пълно заместване на разходопокривната система и всички щяха да са минали в частна, без никакви трусове, при размери на пенсионните осигуровки колкото в Чили - 10% за пенсия (натрупване), 2% за другите рискове (застрахователна полица).

  Българинът ще се отрепе да си изучи децата, да им направи по 1 апартамент и остави по една спестовна книжка - това с едната ръка, а в същото време ще ги кара да му плащат пенсията от заплатата си - с другата ръка. Това изобщо не пасва на националния ни манталитет. Можеше да бъде разяснено на хората и те щяха да го приемат. Само че някой си направи тънката сметка, че ако така стане, за какво ни е политик-посредник по средата, който да "прави политики", "регулира" и "решава проблемите на хората"

 • 2
  gost22 avatar :-|
  gost22

  [quote#1:"cinik"]Това изобщо не пасва на националния ни манталитет. Можеше да бъде разяснено на хората и те щяха да го приемат. Само че някой си направи тънката сметка, че ако така стане, за какво ни е политик-посредник по средата, който да "прави политики", "регулира" и "решава проблемите на хората"[/quote]
  В Япония, точно така бяха направили (нямаха социални пенсии, докато не станаха втора световна икономика) и на тамошните политици им се получи да управляват богата държава (втора световна икономика), със съответния пазар, износ, данъци и бюджет за преразпределяне. Едно е да нагребеш 10 кофи вода от едно варелче и съвсем друго е да нагребеш два варела вода от един плуван басейн... Ама нали наш Ганьо не мисли на едро, а само до баницата и така ще си вървим.

 • 3
  chicago514 avatar :-|
  chicago514

  Трябва да мине време.Има различни мнения,времето ще покаже кои са верните.

 • 4
  bobsyn avatar :-|
  Batezuzi

  Пак успяха да скрият, че парите на възрастните ни роднини са изядени от инфлацията или откраднати. Иначе за родените след 2000г може и да има някакъв шанс поне няколко години да взимат нещо. 40г стаж по 20% осигуровки (в момента служител и работодател плащат общо 17,8%, а следващите 2г ще се вдигат с по 1%) правят 8 средни годишни заплати натрупани за пенсия. Добрата новина е, че ако се пенсионираме на 65 и добавим 8 години част от нас току виж доживели до 73. Лошата е, че ако в момента трябват средно по 600лева на човек месечно, за да се опазим от инфлацията трябва да се осигуряваме на поне 1200лв следващите 40г.

  Публикувано през m.capital.bg

 • 5
  selofia avatar :-|
  Селофия

  Неолибералния тинктанк пак продължава да си бае за задължителното ПО в частен фонд, което си е изземване на данък от частна фирма..
  Държавата и институциите и, /както виждаме в Гърция/ дори при фалит продължава да изплаща пенсии. И то по 1000 евро - пак в Гърция.
  Което не е сигурно при една частна структура, както българските ПФ. Една банка с име КТБ изчезна за месеци, като главните и регулатори и даваха ААА рейтинг два дни преди да хлопне врати... и Държавата и всички данъкоплатци платиха за гяволъка на ДП и ЦП.
  Каква е разликата с един ПФ? Всеки от тях може да се изпари като пролетна роса до обяд и всички засегнати пак ще виснат на държавното..
  Не може да се вменяват задължения, от които зависи социалния мир на частни структури. ПФ от сегашния си вид е нужно да се трансфомират във ВЗАИМНИ фондове - с отворен вход и изход, такси за управление 0,5 до 1,5% и никакви такси на входа.. Вложенията в тях да са освободени от данък до 20% от личния доход, и да се облага резултатът при ликвидиране на инвестицията..
  Но.. такива мисли направо ужасяват меринджеите на сегашните ПФ. Те са си свикнали 10 г. вече само да вземат, да си прибират таксите и печалбите от управление, но не и да ПЛАЩАТ! Също така няма какво да ги задължи да управляват средствата в интерес на вложителите си, освен собствената им морална самооценка. ПФ може да фалира, но НОИ, докато съществува България, че и по-сетне, ще продължи да плаща пенсии. И айде да не си даваме за пример Чили и Хосе Пинера.. а? Говори за лошо познаване на фактите и оттам за некомпетентност..

  .."Това е абсолютно вярно, от което веднага възниква въпроса дали министерството е уведомило Европейската комисия, пред която държавата е оповестила, че пенсионният модел на България включва задължителност на осигуряване в капиталовите схеми от 2-ри стълб. "...
  И откога трябва сме длъжни да казваме на Мама в Брюксел,че ще ходим да пишкаме? Да не би Полша, Чехия, Словакия, Унгария да са питали мама дали да си вдигнат гащичките?

  Закриване на сегашната фараонска измамна схема!
  Държавата - единствена, която плаща пенсии.
  Допълнително свободноизбираемо осигуряване - имоти, застраховки, депозити, взаимни фондове, метали, земя.. със собствен ум, риск и средства!

 • 6
  parishilton avatar :-?
  Paris Hilton

  Нагърбили пенсионер да прави пенсионна реформа - това е Николай Николов, на който капиталовите схеми винаги са били трън в окото! Е, изакаха едно голямо...


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.