Добре платен отпуск
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Добре платен отпуск

Добре платен отпуск

Клякането на ръководството на МВР пред синдикатите е унизително за държавата и за самите служители на МВР

13250 прочитания

© Красимир Юскеселиев


Според политиците така наречената реформа в МВР беше наложителна, за да се разрешат задълбочаващите се финансови проблеми. Хронично недостигащият бюджет на ведомството щеше да се вкарва в ред. Идеолозите на реформата в системата обаче пропуснаха, че подобен резултат би могла да даде само една истинска реформа в МВР, а не фасадните промени, водещи до нищо. За съжаление, оказва се, някои от тях все пак водят до нещо – до нов преразход в един от най-неефективно харчещите държавни пари отрасли. Всъщност до поредица от нови разходи, които, освен че са огромни, са и абсолютно необосновани, абсурдни и правят мракобесната ера на Йовчев в МВР да изглежда като период на управление на внятни визионери.

Отново е дванайсет без пет

Измененията както в закона, така и в наредбите отново се правят в дванайсет без пет – във времето, в което политикът вече гледа да се хареса на своите служители гласоподаватели. Предстои да влезе в сила приетият закон за изменение и допълнение на ЗМВР, който от 1 януари 2017 г. съществено ще пренареди редица отношения в системата – и то не към по-добро. Достатъчно е да се спомене напълно неуреденото и необезпечено, включително като анализ на резултатите от него, преминаване на редица дейности, извършвани от МВР, към новосъздадено по силата на закона държавно предприятие за услуги. Освен промяната в статута на служителите част от основните дейности, осъществявани и контролирани от органи на МВР, вече ще са просто услуги, които би могла да извършва и една недържавна структура. Твърде вероятно е във времето да се постигне точно този резултат. Защо пък до масивите на МВР, съхраняващи данни за лица и/или автомобили например, да няма достъп една чисто частна структура, на каквато в обозримо бъдеще може би предстои да се отдаде ("аутсорсне") дейността по регистрирането и отчета на МПС и на водачите?! Очевидно е, че зад промяната прозират интереси, някои от които доста корпулентни и видими с просто око. В подобна ситуация е напълно валидна максимата, че каквото и да се говори, става въпрос за пари. А такива на системата не достигат, такива в системата няма, за да се очаква от нас безкритично да приемем, че би било редно да я лишим от съществена част от тях. И вместо това, разбира се, да я натоварим с нови разходи. Ето с какви.

За обществено обсъждане е представен проект на наредба за изменение на правилата за работното време в МВР. Проектът е съгласуван – не, по-скоро е наложен на немощното политическо ръководство на ведомството от страна на синдикатите. Именно синдикатите, призвани да защитават интересите на служителите в системата, явно така и не разбраха, че "социалните придобивки" по закона "Йовчев" изначално са една лъжа. Такива изобщо не следва да съществуват. Вместо за тях трябваше да се борят за висок социален статус и справедливо по размер основно възнаграждение в системата. С последващи грешки не могат се поправят допуснати в миналото фундаментални пропуски. Понякога се налага да тръгнеш срещу самия себе си, за да успееш. Иначе се достига до абсурдни искания – като това:

Не ни плащате за работа – плащайте ни за почивка

Именно под този лозунг, подходящ повече за времената отпреди 30 и повече години, представителите на служителите развяват претенции за "справедливост". При това очевидно не им е "харесало" произнасянето на Върховния касационен съд, който в свое решение от 14 ноември 2014 г. по тълкувателно дело №8/2013 г. недвусмислено е постановил, че когато се изчислява извънредният труд при 3-месечно сумирано отчитане на работното време, ако в съответния тримесечен период работникът или служителят е ползвал отпуск, независимо от продължителността и вида му, тримесечната норма се редуцира съответно на реално отработените дни. Несъмнено справедливо и несъмнено обосновано.

Вместо това в проекта за изменение на наредбата откриваме следния текст: "При ползване на отпуск, независимо от продължителността и вида му, нормата за отчетния период се намалява, като от броя на работните дни за отчетния период се извади броят на работните дни, в които е ползван отпуск, и полученият резултат се умножи по цифрата 8."

Разликата е видима, но нека я направим очевидна. Справедливият и съобразен с интересите както на бюджета, така и на самите служители вариант е този от решението на ВКС. Полицаите в системата работят на смени (в общия случай те са 12-часови) съобразно график за отчетния период. Смените са такива и толкова, каквито и колкото са нужни за отработване на нормата на всеки служител. За месец ноември 2016 г. например нормата е 176 работни часа, тъй като работните календарни дни от месеца са 22 на брой и срещу всеки работен ден се отчитат 8 работни часа. Така получената норма работни часове се изработва на смени по 12 часа всяка, при което броят 12-часови смени, отработени от служителя, се умножава по 12 часа и полученият резултат са общо изработените от полицая часове в отчетния период. Ако те са поне равни на нормата, служителят я е покрил. Ако я е надвишил, служителят има право на възнаграждение за положен извънреден труд. Съответно, когато е ползвал отпуск, нормата на служителя се редуцира съобразно броя на включените в периода на отпуска работни смени и на работните часове, включени в тези неотработени смени. Тоест нормата се намалява с броя часове, които служителят не е изработил, тъй като е бил в отпуск, при което нормата в този случай се равнява на действително отработените часове за периода. Справедливо, ясно, точно и без никакво противоречие с ничии интереси.

Вместо това предлаганите изменения предвиждат от броя на работните дни за отчетния период да се изважда броят на работните дни, в които е ползван отпуск, след което полученият резултат да се умножава по числото 8. Правят впечатление няколко неща. На първо място, борави се с различна мерна единица – не с "отработени дни", а с "работни дни". Последното означава такива дни, които са работни дни за институциите в страната, докато отработени дни са дните, в които съответният служител е бил на работа съобразно собствения си работен график на смените за отработване в рамките на съответния отчетен период.

Какво излиза: нормата работни часове за отчетния период, която се равнява на броя 12-часови работни смени, които служителят е длъжен да отработи по своя график, умножен по 12 часа, ще се намалява в случай на излизане в отпуск с броя работни дни от календара, които влизат в периода на ползване на отпуск от служителя, умножен по 8 (часа). Само че работните дни от календара са съвършено различни от работния график на служителя. В една работна седмица е нормално да се изработят от 24 до 36 работни часа, а не 40 часа, които биха се получили, ако 5 работни дни се умножат по 8 часа. Следователно, ако се ползва отпуск в продължение на 5 работни дни, в зависимост от броя на смените, които служителят е щял да отработи по график в течение на тези дни, се формира неположен, но подлежащ на заплащане извънреден труд в размер от 4 до 16 часа. Именно затова е напълно възможно, а и точно това е целта, отпуск да се ползва включително в дни, определени в графика на служителя за почивка (например в два последователни работни дни, в които се е падало той да почива), в резултат на което неговата норма би се намалила и служителят би минал на извънреден труд. Говорим за

увеличение на разходите за извънреден труд от порядъка на между 100 и 200 лв. месечно на служител.

Всъщност би следвало да е така: през ноември 2016 г. има 22 работни дни, които се равняват на 176 часа. Толкова е нормата за изработване от служителя. Ако някой е излязъл в двуседмичен отпуск, от нормата се изваждат дните, които са му се падали за изработване – например 8 смени по 12 часа всяка, при което неговата нормата става 80 часа и те са изработени. Трябва да се вадят смени, а не работни дни по календара.

Резултатът е, че според предложените изменения в наредбата за работното време, почивките и отпуските се създават условия за получаване на допълнително възнаграждение за извънреден труд, без такъв да е бил в действителност положен. И това е, меко казано, скандално. В пъти ще се повишат сумите, изплащани за извънреден труд – реално непредвидени и несъществуващи в бюджета на МВР. Те обаче ще излизат от джоба на данъкоплатеца – отново в посока към една тежко нереформирана система.

Съгласно протокола от заседанието на Съвета за социално партньорство, проведено на 16 ноември тази година, висши служители и политическото ръководство на МВР са били "предупреждавани", че по Нова година столицата ще остане без полиция. Под благосклонния поглед на ресорния заместник-министър Цвятко Георгиев – основен радетел за приемане на всички и всякакви предложения на синдикатите – дори е допуснато да се говори, че недоволните служители ще "изнесат" политическото ръководство.

Не би могло да бъде другояче, след като реална реформа в МВР – дали поради неможене или поради съзнателно непредприемане – все още така и не се е състояла. Непроменена е визията на службите за обществен ред, останали хронично необезпечени с необходимите за работата им техника и материално осигуряване. Абсолютно отсъства каквато и да е концепция, насочена към модернизиране на системата и към недопускане на преразход и на непредвидени разходи. Структурите остават тежки, нереформирани, безпринципно раздути, дублирани и неефективни. В системата продължават да са заети хора, които нямат място в нея, а други са я напуснали, огорчени от липсата на перспектива и от толерирането на близките до силните на деня.

В тази обстановка, гледайки смело напред в политическото си бъдеще, така нареченото политическо ръководство на МВР безрезервно е възприело унизителните за системата, за държавата и за самите служители щения за възнаграждение срещу отпуск вместо срещу работа.

Милен Шопов е адвокат и съветник в МВР по време на последното служебно правителство

Според политиците така наречената реформа в МВР беше наложителна, за да се разрешат задълбочаващите се финансови проблеми. Хронично недостигащият бюджет на ведомството щеше да се вкарва в ред. Идеолозите на реформата в системата обаче пропуснаха, че подобен резултат би могла да даде само една истинска реформа в МВР, а не фасадните промени, водещи до нищо. За съжаление, оказва се, някои от тях все пак водят до нещо – до нов преразход в един от най-неефективно харчещите държавни пари отрасли. Всъщност до поредица от нови разходи, които, освен че са огромни, са и абсолютно необосновани, абсурдни и правят мракобесната ера на Йовчев в МВР да изглежда като период на управление на внятни визионери.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

9 коментара
 • 4
  hristo_d4 avatar :-|
  Ico

  " В една работна седмица е нормално да се изработят от 24 до 36 работни часа, а не 40 часа, които биха се получили, ако 5 работни дни се умножат по 8 часа. "
  ГолЕм си математик, в една работна седмица се изработват минимум 36 часа. Работа на смени дневна, нощна и два дни почивка, по 12 часа на смяна, дори да започнеш с 2 дни почивка седмицата имаш 3 смени до края на седмицата - 36 часа и веднъж в месеца се падат 4 смени в седмица- 48 часа.
  В кой случай при 12 часова работна седмица изработваш за седмица 24 часа?
  При работа на 12 часови смени отработените часове за месеца са почти винаги повече от 8 часовите работни седмици

 • 5
  snower avatar :-|
  snower

  Тези засукани сметки така и не ги разбрах, но явно се търсят доводи да им се вдигнат заплатите. Нямам нищо против, стига да ме убедят, че това ще доведе до повишаване на качеството на услугата "вътрешна сигурност" в нашата държава. Не вярвам да могат.

 • 6
  nodjinn avatar :-|
  nodjinn

  Едно нещо не схващам: при бюджет от 1,3 лмрд годишно (!!!), от който МВР само признава, че 90% отиват за заплати, какво в името Божие ги правят тези пари, че и всяка година отгоре им трябва по 100-200 млн. извънредно?

  Хайде полицаите първо да потърсят сметка на собственото си ведомство какви ги върши първо, става ли? Аман.

 • 7
  drilldo avatar :-|
  Георги Георгиев

  Много съм доволен, че административните служители най-сетне преминават към Закона за държавния служител. Дори тази промяна е голяма стъпка напред. Останалото така и така беше блъф, за да клекнат донякъде синдикатите.

  Освен ако и това не са отменили де...

 • 8
  cuam4o avatar :-|
  Ангел

  До коментар [#4] от "Ico":

  Личи си, че тоя преАтел е голям математик, а също така и че НИКОГА не е виждал месечен график на хора, които работят на 12 часови смени.

 • 9
  cuam4o avatar :-P
  Ангел

  До коментар [#5] от "snower":

  Целите засукани сметки са просто празни приказки на човек, който си няма идея какво говори. Извънредния труд НЕ зависи от това как смяташ отпуските, а от това дали има достатъчно наличен персонал, за да не се налага извънреден труд (който е забранен между другото).


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.