Добре платен отпуск

Клякането на ръководството на МВР пред синдикатите е унизително за държавата и за самите служители на МВР

   ©  Красимир Юскеселиев
   ©  Красимир Юскеселиев

Според политиците така наречената реформа в МВР беше наложителна, за да се разрешат задълбочаващите се финансови проблеми. Хронично недостигащият бюджет на ведомството щеше да се вкарва в ред. Идеолозите на реформата в системата обаче пропуснаха, че подобен резултат би могла да даде само една истинска реформа в МВР, а не фасадните промени, водещи до нищо. За съжаление, оказва се, някои от тях все пак водят до нещо – до нов преразход в един от най-неефективно харчещите държавни пари отрасли. Всъщност до поредица от нови разходи, които, освен че са огромни, са и абсолютно необосновани, абсурдни и правят мракобесната ера на Йовчев в МВР да изглежда като период на управление на внятни визионери.

Отново е дванайсет без пет

Измененията както в закона, така и в наредбите отново се правят в дванайсет без пет – във времето, в което политикът вече гледа да се хареса на своите служители гласоподаватели. Предстои да влезе в сила приетият закон за изменение и допълнение на ЗМВР, който от 1 януари 2017 г. съществено ще пренареди редица отношения в системата – и то не към по-добро. Достатъчно е да се спомене напълно неуреденото и необезпечено, включително като анализ на резултатите от него, преминаване на редица дейности, извършвани от МВР, към новосъздадено по силата на закона държавно предприятие за услуги. Освен промяната в статута на служителите част от основните дейности, осъществявани и контролирани от органи на МВР, вече ще са просто услуги, които би могла да извършва и една недържавна структура. Твърде вероятно е във времето да се постигне точно този резултат. Защо пък до масивите на МВР, съхраняващи данни за лица и/или автомобили например, да няма достъп една чисто частна структура, на каквато в обозримо бъдеще може би предстои да се отдаде ("аутсорсне") дейността по регистрирането и отчета на МПС и на водачите?! Очевидно е, че зад промяната прозират интереси, някои от които доста корпулентни и видими с просто око. В подобна ситуация е напълно валидна максимата, че каквото и да се говори, става въпрос за пари. А такива на системата не достигат, такива в системата няма, за да се очаква от нас безкритично да приемем, че би било редно да я лишим от съществена част от тях. И вместо това, разбира се, да я натоварим с нови разходи. Ето с какви.

За обществено обсъждане е представен проект на наредба за изменение на правилата за работното време в МВР. Проектът е съгласуван – не, по-скоро е наложен на немощното политическо ръководство на ведомството от страна на синдикатите. Именно синдикатите, призвани да защитават интересите на служителите в системата, явно така и не разбраха, че "социалните придобивки" по закона "Йовчев" изначално са една лъжа. Такива изобщо не следва да съществуват. Вместо за тях трябваше да се борят за висок социален статус и справедливо по размер основно възнаграждение в системата. С последващи грешки не могат се поправят допуснати в миналото фундаментални пропуски. Понякога се налага да тръгнеш срещу самия себе си, за да успееш. Иначе се достига до абсурдни искания – като това:

Не ни плащате за работа – плащайте ни за почивка

Именно под този лозунг, подходящ повече за времената отпреди 30 и повече години, представителите на служителите развяват претенции за "справедливост". При това очевидно не им е "харесало" произнасянето на Върховния касационен съд, който в свое решение от 14 ноември 2014 г. по тълкувателно дело №8/2013 г. недвусмислено е постановил, че когато се изчислява извънредният труд при 3-месечно сумирано отчитане на работното време, ако в съответния тримесечен период работникът или служителят е ползвал отпуск, независимо от продължителността и вида му, тримесечната норма се редуцира съответно на реално отработените дни. Несъмнено справедливо и несъмнено обосновано.

Вместо това в проекта за изменение на наредбата откриваме следния текст: "При ползване на отпуск, независимо от продължителността и вида му, нормата за отчетния период се намалява, като от броя на работните дни за отчетния период се извади броят на работните дни, в които е ползван отпуск, и полученият резултат се умножи по цифрата 8."

Разликата е видима, но нека я направим очевидна. Справедливият и съобразен с интересите както на бюджета, така и на самите служители вариант е този от решението на ВКС. Полицаите в системата работят на смени (в общия случай те са 12-часови) съобразно график за отчетния период. Смените са такива и толкова, каквито и колкото са нужни за отработване на нормата на всеки служител. За месец ноември 2016 г. например нормата е 176 работни часа, тъй като работните календарни дни от месеца са 22 на брой и срещу всеки работен ден се отчитат 8 работни часа. Така получената норма работни часове се изработва на смени по 12 часа всяка, при което броят 12-часови смени, отработени от служителя, се умножава по 12 часа и полученият резултат са общо изработените от полицая часове в отчетния период. Ако те са поне равни на нормата, служителят я е покрил. Ако я е надвишил, служителят има право на възнаграждение за положен извънреден труд. Съответно, когато е ползвал отпуск, нормата на служителя се редуцира съобразно броя на включените в периода на отпуска работни смени и на работните часове, включени в тези неотработени смени. Тоест нормата се намалява с броя часове, които служителят не е изработил, тъй като е бил в отпуск, при което нормата в този случай се равнява на действително отработените часове за периода. Справедливо, ясно, точно и без никакво противоречие с ничии интереси.

Вместо това предлаганите изменения предвиждат от броя на работните дни за отчетния период да се изважда броят на работните дни, в които е ползван отпуск, след което полученият резултат да се умножава по числото 8. Правят впечатление няколко неща. На първо място, борави се с различна мерна единица – не с "отработени дни", а с "работни дни". Последното означава такива дни, които са работни дни за институциите в страната, докато отработени дни са дните, в които съответният служител е бил на работа съобразно собствения си работен график на смените за отработване в рамките на съответния отчетен период.

Какво излиза: нормата работни часове за отчетния период, която се равнява на броя 12-часови работни смени, които служителят е длъжен да отработи по своя график, умножен по 12 часа, ще се намалява в случай на излизане в отпуск с броя работни дни от календара, които влизат в периода на ползване на отпуск от служителя, умножен по 8 (часа). Само че работните дни от календара са съвършено различни от работния график на служителя. В една работна седмица е нормално да се изработят от 24 до 36 работни часа, а не 40 часа, които биха се получили, ако 5 работни дни се умножат по 8 часа. Следователно, ако се ползва отпуск в продължение на 5 работни дни, в зависимост от броя на смените, които служителят е щял да отработи по график в течение на тези дни, се формира неположен, но подлежащ на заплащане извънреден труд в размер от 4 до 16 часа. Именно затова е напълно възможно, а и точно това е целта, отпуск да се ползва включително в дни, определени в графика на служителя за почивка (например в два последователни работни дни, в които се е падало той да почива), в резултат на което неговата норма би се намалила и служителят би минал на извънреден труд. Говорим за

увеличение на разходите за извънреден труд от порядъка на между 100 и 200 лв. месечно на служител.

Всъщност би следвало да е така: през ноември 2016 г. има 22 работни дни, които се равняват на 176 часа. Толкова е нормата за изработване от служителя. Ако някой е излязъл в двуседмичен отпуск, от нормата се изваждат дните, които са му се падали за изработване – например 8 смени по 12 часа всяка, при което неговата нормата става 80 часа и те са изработени. Трябва да се вадят смени, а не работни дни по календара.

Резултатът е, че според предложените изменения в наредбата за работното време, почивките и отпуските се създават условия за получаване на допълнително възнаграждение за извънреден труд, без такъв да е бил в действителност положен. И това е, меко казано, скандално. В пъти ще се повишат сумите, изплащани за извънреден труд – реално непредвидени и несъществуващи в бюджета на МВР. Те обаче ще излизат от джоба на данъкоплатеца – отново в посока към една тежко нереформирана система.

Съгласно протокола от заседанието на Съвета за социално партньорство, проведено на 16 ноември тази година, висши служители и политическото ръководство на МВР са били "предупреждавани", че по Нова година столицата ще остане без полиция. Под благосклонния поглед на ресорния заместник-министър Цвятко Георгиев – основен радетел за приемане на всички и всякакви предложения на синдикатите – дори е допуснато да се говори, че недоволните служители ще "изнесат" политическото ръководство.

Не би могло да бъде другояче, след като реална реформа в МВР – дали поради неможене или поради съзнателно непредприемане – все още така и не се е състояла. Непроменена е визията на службите за обществен ред, останали хронично необезпечени с необходимите за работата им техника и материално осигуряване. Абсолютно отсъства каквато и да е концепция, насочена към модернизиране на системата и към недопускане на преразход и на непредвидени разходи. Структурите остават тежки, нереформирани, безпринципно раздути, дублирани и неефективни. В системата продължават да са заети хора, които нямат място в нея, а други са я напуснали, огорчени от липсата на перспектива и от толерирането на близките до силните на деня.

В тази обстановка, гледайки смело напред в политическото си бъдеще, така нареченото политическо ръководство на МВР безрезервно е възприело унизителните за системата, за държавата и за самите служители щения за възнаграждение срещу отпуск вместо срещу работа.

Милен Шопов е адвокат и съветник в МВР по време на последното служебно правителство

Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


9 коментара
 • 4
  hristo_d4 avatar :-|
  Ico

  " В една работна седмица е нормално да се изработят от 24 до 36 работни часа, а не 40 часа, които биха се получили, ако 5 работни дни се умножат по 8 часа. "
  ГолЕм си математик, в една работна седмица се изработват минимум 36 часа. Работа на смени дневна, нощна и два дни почивка, по 12 часа на смяна, дори да започнеш с 2 дни почивка седмицата имаш 3 смени до края на седмицата - 36 часа и веднъж в месеца се падат 4 смени в седмица- 48 часа.
  В кой случай при 12 часова работна седмица изработваш за седмица 24 часа?
  При работа на 12 часови смени отработените часове за месеца са почти винаги повече от 8 часовите работни седмици

 • 5
  snower avatar :-|
  snower

  Тези засукани сметки така и не ги разбрах, но явно се търсят доводи да им се вдигнат заплатите. Нямам нищо против, стига да ме убедят, че това ще доведе до повишаване на качеството на услугата "вътрешна сигурност" в нашата държава. Не вярвам да могат.

 • 6
  nodjinn avatar :-|
  nodjinn

  Едно нещо не схващам: при бюджет от 1,3 лмрд годишно (!!!), от който МВР само признава, че 90% отиват за заплати, какво в името Божие ги правят тези пари, че и всяка година отгоре им трябва по 100-200 млн. извънредно?

  Хайде полицаите първо да потърсят сметка на собственото си ведомство какви ги върши първо, става ли? Аман.

 • 7
  drilldo avatar :-|
  Георги Георгиев

  Много съм доволен, че административните служители най-сетне преминават към Закона за държавния служител. Дори тази промяна е голяма стъпка напред. Останалото така и така беше блъф, за да клекнат донякъде синдикатите.

  Освен ако и това не са отменили де...

 • 8
  cuam4o avatar :-|
  Ангел

  До коментар [#4] от "Ico":

  Личи си, че тоя преАтел е голям математик, а също така и че НИКОГА не е виждал месечен график на хора, които работят на 12 часови смени.

 • 9
  cuam4o avatar :-P
  Ангел

  До коментар [#5] от "snower":

  Целите засукани сметки са просто празни приказки на човек, който си няма идея какво говори. Извънредния труд НЕ зависи от това как смяташ отпуските, а от това дали има достатъчно наличен персонал, за да не се налага извънреден труд (който е забранен между другото).


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал