Инвеститорите: Съдебната система е бариера пред растежа

Отляво надясно: Алекс Нестор, вицепрезидент на Канадско-българската бизнес мрежа, Омуртаг Петков, зам.-председател на Британско-българската бизнес асоциация, Венислав Йотов, вицепрезидент на Американска търговска камара, Мария Нецова, зам.-председател на Конфиндустрия, Добра Славкова, Advantage Austria София, Дейвид Хемпсън, и.д. председател на Норвежко-българска бизнес група.

Инвеститорите: Съдебната система е бариера пред растежа

От второ отворено писмо на осем бизнес организации до ръководителите на изпълнителната, законодателната и съдебната власт

14051 прочитания

Отляво надясно: Алекс Нестор, вицепрезидент на Канадско-българската бизнес мрежа, Омуртаг Петков, зам.-председател на Британско-българската бизнес асоциация, Венислав Йотов, вицепрезидент на Американска търговска камара, Мария Нецова, зам.-председател на Конфиндустрия, Добра Славкова, Advantage Austria София, Дейвид Хемпсън, и.д. председател на Норвежко-българска бизнес група.

© Капитал


Алтернативата на реалното разделение на властите, заедно с независими и ефективни съдилища и прокуратура, е институционална система, която не се ръководи от правото, а от произволни действия на властимащите. На 25 януари 2016 г. заявихме своята позиция в писмо до българските власти в този смисъл. Сега бихме желали да я потвърдим отново.

Твърдо убедени сме, че липсата на безпристрастен и ефективен съд и прокуратура е сред най-съществените бариери пред икономическия растеж в България, привличането на чуждестранни инвестиции и създаването на равни условия за всички икономически оператори - настоящи или потенциални. Като представители на някои от най-големите международни инвеститори в България, но и на множество български компании наш дълг е да заявим своята позиция и гласът на бизнеса да бъде чут по въпроса за съдебната реформа в България. За благоденствието на българската нация тя се явява фундаментална предпоставка, първостепенно и неотменимо условие, което не търпи повече компромиси.

По-долу застъпваме някои от нейните елементи, за които вярваме, че са основополагащи:

Независимост на съдебната власт: всички участници в политическия живот декларативно я отстояват, но липсва достатъчно силна политическа воля за осъществяване на реформите, които да гарантират, че съдиите са изцяло неподвластни на политически натиск. В допълнение - прокуратурата не трябва да има каквато и да е роля относно решенията, свързани с кариерното развитие на съдиите и дейността на съдилищата. Въпреки че разделянето на Висшия съдебен съвет на две колегии е безспорен напредък, квотата на политическите назначения в съдебната колегия остава прекалено силна и не възпира оказването на неправомерно влияние. Каналите за него остават отворени, а недопустимата ситуация, при която съдилищата могат да бъдат поставени в положение на зависимост от членовете на ВСС от прокурорската квота (чрез пленума на съвета), продължава да е налице.

Апелираме за елиминиране на възможните механизми както за политическо влияние върху съдебната власт, така и за натиск върху съда от страна на прокуратурата.

Прозрачност и отчетност на прокуратурата: с последните промени по съдебната реформа прокуратурата на практика отново е оставена без контрол. Безусловно подкрепяме нейната независимост, но желаем да подчертаем, че действителното разделение на властите трябва да почива на система от ефективни механизми за взаимен контрол и баланс, както и че в едно наистина демократично общество не следва да съществува независимост без отчетност, тъй като това подкопава самите устои на демокрацията.

Почти никъде другаде в Европа прокуратурата не е независима от самата държава и обществото, на които е призвана да служи. Вярваме в необходимостта от широк обществен дебат за евентуалното изваждане на институцията от структурата на съдебната власт и установяването на механизъм, който да гарантира отчетността й пред обществото.

Липсата на механизъм за съдебен контрол върху прокурорските решения в досъдебна фаза в съчетание с липсата на реална отчетност на прокуратурата са съществена причина за широко разпространеното усещане за беззаконие и безнаказаност, както и за това България да изостава в редица обществено-икономически аспекти в сравнение с други държави - членки на ЕС, от Източна Европа.

Водещите принципи на организация на прокуратурата следва да бъдат функционална независимост, ефективност, последователност в решенията, прозрачност и отчетност. В това отношение докладът на експертите от Службата за подкрепа за структурни реформи на ЕК съдържа много полезни предложения.

Наказателно-процесуалният и Наказателният кодекс трябва да бъдат осъвременени, като на прокуратурата бъдат предоставени по-широки правомощия, но и вменена отговорност в съчетание с по-голяма вътрешна и структурна автономност и действащи механизми за отчетност. Това е необходима предпоставка за успешното наказателно преследване на престъпни деяния, особено на корупционни престъпения от висок обществен интерес, но също и на всички видове измами, особено свързаните с Търговския регистър и с разпоредби на Търговския закон. Голямата власт върви ръка за ръка с голяма отговорност.

В рамките на самата прокуратура следва да бъдат приети публични вътрешни правила, които да заменят произволния на практика принцип на "вътрешното убеждение" на прокурорите и да гарантират реална прозрачност и последователност на техните решения. Необходими са институционални гаранции за независимостта на редовите прокурори и възможността те да направляват разследванията на основата на обективна преценка на фактите, а указанията и намесата на висшестоящите прокурори да бъдат ограничени до гарантирането на ефективно и последователно правоприлагане.

Повишаване на ефективността на съдебния процес: уверени сме, че неприемливото забавяне в досъдебна и съдебна фаза е особено остър проблем, който подкопава системата като цяло. Гарантирането, че разпределянето на делата не може да бъде манипулирано, е абсолютно необходимо за една справедлива и ефективна съдебна система.

Електронно правосъдие и реформа на правното образование: Убедени сме, че въвеждане на истинска система на електронно правосъдие, модернизиране на правното образование и подобряване на неговото качество са абсолютно необходими, за да бъде съдебната реформа наистина успешна.

Ние не сме експертите, които могат да отправят конкретни препоръки относно начина за нейното осъществяване. Наш дълг обаче е да работим непоколебимо за изграждането на среда на действителна правна сигурност и предвидимост, справедливост и равно третиране на всички инвеститори и предприемачи — в която онези, които мечтаят да създадат свой бизнес, да вярват, че опитът да направят това си струва и в която правната система подкрепя техните усилия, а не издига препятствия пред тях в услуга на малцина.

България се нуждае от ефективна съдебна система, способна да раздава равнопоставено правосъдие за всички. Тази реформа е в основата на всички останали. Тя ще повиши потенциала за икономически растеж на България и ще допринесе за реален просперитет и справедливост за българското общество.

Подписали: Advantage Austria София - Търговски отдел; Американска търговска камара в България; Британско-българска бизнес асоциация; Българо-швейцарска търговска камара;

Канадско-българска бизнес мрежа; Конфиндустрия България; Френско-българска търговска и индустриална камара; Норвежко-българска бизнес група

Потърсена реакция

Отговорът се мисли

Във връзка с позицията на инвеститорите по състоянието на съдебната система "Капитал" изпрати следните въпроси към министъра на правосъдието Цецка Цачева и външния министър Екатерина Захариева, която като вицепремиер наблюдава съдебната реформа:

"Уважаема г-жо министър,

В четвъртък осем двустранни търговски камари, представители на чуждестранния бизнес в страната, отправиха апел към българските власти, включително и към вас, за съдебна реформа с особен акцент върху необходимостта от реформа на прокуратурата. По този повод бихме се радвали да получим вашия коментар за посочените в писмото проблеми и необходимите мерки за тяхното решаване. Конкретно ни интересуват мерките за гарантиране на:

- независимост на съдебната власт и на съдиите от политически натиск

- елиминиране на механизмите за натиск върху съда от страна на прокуратурата

- необходимостта от цялостно нов подход към реформата на прокуратурата, с което да се преодолее "липсата на достатъчно отчетност" пред обществото, вменяване на задължения за докладване и налагане на реални санкции в случаи на разследвания, които могат да бъдат окачествени като произвол

- необходимостта от провеждане на широк обществен дебат за евентуалното изваждане на прокуратурата от структурата на съдебната власт и установяването на механизъм за нейната отчетност пред изпълнителната и/или законодателната власт.

Разчитаме на конкретен и изчерпателен отговор по тези въпроси".

От кабинета на вицепремиера Захариева отговориха, че тя и Цецка Цачева ще се срещнат с представители на търговските камари на 14 юли, за да обсъдят хода на съдебната реформа и действията, които предприема изпълнителната власт.

Алтернативата на реалното разделение на властите, заедно с независими и ефективни съдилища и прокуратура, е институционална система, която не се ръководи от правото, а от произволни действия на властимащите. На 25 януари 2016 г. заявихме своята позиция в писмо до българските власти в този смисъл. Сега бихме желали да я потвърдим отново.

Твърдо убедени сме, че липсата на безпристрастен и ефективен съд и прокуратура е сред най-съществените бариери пред икономическия растеж в България, привличането на чуждестранни инвестиции и създаването на равни условия за всички икономически оператори - настоящи или потенциални. Като представители на някои от най-големите международни инвеститори в България, но и на множество български компании наш дълг е да заявим своята позиция и гласът на бизнеса да бъде чут по въпроса за съдебната реформа в България. За благоденствието на българската нация тя се явява фундаментална предпоставка, първостепенно и неотменимо условие, което не търпи повече компромиси.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


8 коментара
 • 1
  vladimirovich avatar :-|
  vladimirovich

  Простата и недодялана Цецка Цачева едва ли ще разбере за кво става на въпрос, нито пък наблюдаващата калинка. Жалко, много жалко.Това е призив да се насочим към нормалността.

 • 2
  event_horizon avatar :-|
  event_horizon

  цацаров хубаво се е навел да служи на пеевски и доган, но мандата му изтича след 2 години. Тогава ще го захвърлят като употребен... и разбира се ще заобгрижат новия главен прокурор. Колкото и кеш да си е осигурил, цацаров ще разбере какво е да си обикновен съдия в държава където няма правосъдие и където прокуратурата е сталинска бухалка в ръцете на мафията.

 • 3
  kdo52372883 avatar :-P
  kdo52372883

  До коментар [#2] от "event_horizon":

  Няма страшно, колега! За Дон Цацарон вече е запазено топло местенце в Конституционния Съд, да може да доцоца там до спокойни старини. От цялото това навеждане пред Младия Напорист Мъж може и да го боли (особено някои части на тялото) - но това ще бъде щедро компенсирано от благата службица в КС, където човекът ще гледа по 1 дело на година, максимум. Стига дотогава да не забрави как се гледат дела.

  А Цвъцка не я мислете... защото тя също не мисли. Понеже не може. Така че преди да отговори каквото и да било на "чуждите сили" и прочее "соросоиди", тя ще си погледне вайбъра. За да види какви са последните инструкции от Вожда на Партията. Хвала, вечна слава на Другаря Живк..., пардон, Борисов! Както и на боку-юнкеровата дружба. Защото тази дружба е и истинският гарант и крепител на статуквото бокуво. Т.е. - пеевско. Амин.

 • 4
  gooodnight avatar :-|
  gooodnight

  Ако ще и Господ да слезе, реформа в правилна посока на съд и прокуратура в България няма и не може да има доде Герб, БСП, и ДПС съществуват.

 • 5
  napukist avatar :-|
  Филанкишията

  Добре де, всички българи, които не са загубили все още способността си да осъзнават реалността, в която живеят, са наясно с всичко това. Всеки що-годе интелигентен човек в България (съдейки например по резултати от избори, но най-вече по лично впечатления - максимално 10-ина процента от населението) е наясно от много години насам с фактите, констатирани от работодателите. Очевидно е, че в България мафията си има държава и съдебната система, в частност прокуратурата, са най-категоричното доказателство за това. Щом това е кристално ясно за нас, със сигурност няма как да не е ясно и за заинтересованите кръгове на Запад (и естествено на Изток).
  Разбира се, хубаво е, че работодателите "апелират", "призовават", "препоръчват" и не знам си още какво, но това няма да притесни особено уродите, които дърпат конците в България. Само дето Тетка и онази другата ще трябва да си нарушат ваканцията, за да дадат честна комсомолска, че всичко ще бъде наред, но като цяло на булгаристанската мафия й дреме на фуражката от подобни декларации.
  Трябва най-сетне лидерите на държавите, от които идват въпросните инвеститори да спрат да дават индулгениции на Боко и неговата команда и да започнат да действат със сопата. Със сигурност имат необходимите лостове - кинти, влияние и, не на последно място, данни, благодарение на които светът би отеснял за "родния" политически и икономически "елит". Тука може и нито един държавен орган да не е наясно, че някоя свинчура - политик, олигарх или и двете, е милионер или милиардер благодарение на кражби, контрабанда, измами, корупция, убийства, злоупотреба със служебно положение, изнудване и т.н., но можете да сте сигурни, че следите си остават и че на Запад службите са наясно с това.
  Съзнавам, че залогът е висок - ха от ЕС и Щатите са атакували фронтално, ха русофилистиците и мутрите са заиграли ва банк и чрез усилена пропаганда и ако е необходимо, чрез насилие са извадили България от общността на цивилизования свят. Това съвсем няма да е трудно предвид качеството на мат'риала и факта, че единствената причина това да не се е случило до момента е, че парите на ЕС се озовават приоритетно в ръцете на мафията.
  Но идва моментът, когато Западът ще трябва да поеме инициативата. Иначе съвсем скоро чашата ще прелее и проблемите на България, като започнем от демографските и етническите и стигнем до тези свързани с държавното управление и икономиката, ще станат напълно неразрешими. И тогава язък и за 1300-та години, и за това, че някога по тези земи са живели истински хора и българи.
  Лично аз друга надежда не виждам.

 • 6
  gooodnight avatar :-|
  gooodnight

  И допълвам: понеже ДПС винаги ще съществува, това означава, че правилна реформа никога няма да има.

 • 7
  napukist avatar :-|
  Филанкишията

  [quote#4:"gooodnight"]Ако ще и Господ да слезе, реформа в правилна посока на съд и прокуратура в България няма и не може да има доде Герб, БСП, и ДПС съществуват. [/quote]
  "Патриотите" по случайност ли сте ги пропуснали или те са от квотата на някои от другите (че са, са)?
  Или Марешки? Той и неговата свита от роднини и служители ли ще проведат съдебна реформа? И защо - за да се вкара сам в кауша ли?
  Това всъщност не са ли 100% от парламентарно представените партии в България?
  Кога и как друга политическа сила ще промени статуквото?
  Плешивия чалгаджия може би?

 • 8
  boby1945 avatar :-P
  boby1945

  Приказки, приказки!! Лозунг след лозунг!!!
  Мерак за рИформи, нещо да се претака.... ден да мине, друг да дойде.....


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход