Отрицателната селекция на управляващите елити
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Отрицателната селекция на управляващите елити

Какистокрацията е управление на най-неквалифицираните и най-безскрупулните представители на обществото. Терминът произхожда от гръцките думи kakistos - най-лош, и kratos - управлявам. В Google понятието често е илюстрирано с един от най-известните филмови злодеи - Дарт Вейдър от "Междузвездни войни".

Отрицателната селекция на управляващите елити

Опортюнизъм, зависимости, корупция и некомпетентност е ключовата формула за издигане на ръководни позиции

26441 прочитания

Какистокрацията е управление на най-неквалифицираните и най-безскрупулните представители на обществото. Терминът произхожда от гръцките думи kakistos - най-лош, и kratos - управлявам. В Google понятието често е илюстрирано с един от най-известните филмови злодеи - Дарт Вейдър от "Междузвездни войни".


Д-р Атанас Славов е конституционалист, преподавател в СУ "Св. Климент Охридски" и съветник на бившия министър на правосъдието Христо Иванов (2014-2015 г.)
Този отрицателен подбор гарантира функционирането и възпроизводството на олигархично-кастовата система.

Една от емблематичните за българската дисидентска литература книги – романът "Лице" на Блага Димитрова, разкрива механизма за възпроизводство на интелектуалния и административния елит в тоталитарното общество. Колкото по-компрометиращи моменти има в биографията си човек, толкова по-големи възможности получава за издигане в системата. Опортюнизъм, зависимости, корупция, некомпетентност - ключова формула на успеха се оказва амбицията "с петното напред". Романът е една от "арестуваните" книги през комунизма, но три десетилетия по-късно в някои от своите прозрения е все още актуален.

Механизмите на кариерно израстване на различните нива на държавните структури и днес функционират така, че на ключови позиции да бъдат назначавани лица със зависимости, липса на основни компетенции, проблеми с интегритета. Този отрицателен подбор гарантира няколко важни за функционирането на олигархично-кастовата система елемента: контрол върху ключови нива на институциите и процесите в тях; отблъскване на всички потенциално по-добри, достойни и доказано независими кандидати за съответната позиция; криза на доверието в самите институции и уповаване на паралелни връзки, мрежи; възпроизводство на формите на зависимост; налагане на силно персонализирана и по същество авторитарна власт на лидера над формално ръководни или представителни кадри. Самото понятие за институции и правни процедури се изпразва от съдържание, защото е заменено от волята на лидера.

Това състояние на институциите е функция на различни фактори, някои от които са обективни, а други са продукт на целенасочено усилие: късите социални дистанции и недостатъчно развитата обществена система ("всички сме братовчеди"); незавършилият процес на модернизация, ограниченият социален плурализъм и конкуренция ("Партията/ "нашият другар" ще се погрижи"); силната централизация на всички основни управленски системи и ресурси ("Бойко дава, Бойко взема"); елиминирането на политически и социално-икономическите алтернативи за големи групи граждани ("Който дрънка, е за вънка") и др.

Входовете за алтернативни политически актьори са блокирани чрез относително високата изборна бариера и високите партийни субсидии.

В зависимост от институциите, в които се проявява механизмът на обратната селекция, ефектите върху обществото са различни. Така например в парламента има устойчиво влошаване на общото ниво на политическите представители. Отвъд процесите на естествено обновление на политическия елит в състава на последните парламенти доминират като цяло анонимни, с ниско средно ниво, недобре подготвени и непредставителни за отделни общности и професии "законодатели". Тези парламентарни анонимници, които са се озовали на неподозирани за тях политически и социални позиции, са най-сигурната основа на едно силно контролирано и зависимо законодателно събрание, което гласува по команда.

Това състояние води до пълно обезсмисляне на основните функции на парламента – по политически контрол и законодателстване. За осъществяването на първата е необходима определена степен на автономност, независимост и инициативност – качества, които липсват не само на отделни представители, но и на цели политически сили. За втората функция компетентността и визията са ключови. Липсата обаче на признати и изтъкнати професионалисти в конкретни сфери води и до цялостна пасивност на депутатите, освен ако не броим открито лобистките законопроекти или правителствените, внесени формално като "депутатски", за да се заобиколят процедурите за обществено консултиране и предварителна оценка на въздействието.

Не е никак случаен фактът, че в последния доклад по Механизма за сътрудничество и проверка Европейската комисия открито формулира проблема: "...последните събития в Народното събрание отново привлякоха вниманието към въздействието от непредвидимия процес на вземане на законодателни решения. През юли пакет от проекти за предложения за изменения в Закона за съдебната власт беше включен в дневния ред на Народното събрание от народни представители без обществен дебат или консултация със заинтересованите страни."

С внесените законопроекти реално се засяга незавсимостта на съдебната власт, създава се извънредно съдилище, което е противоконституционно. Но явно това е политическата воля на управляващото сиво-кафяво мнозинство. Негативните ефекти от лошото законодателство са толкова значими, че трудно могат да бъдат измерени в цялост. В същото време всеки, който дръзне да се противопостави на партийното ръководство, бързо губи благоволението на лидера, което означава най-често и край на политическата му кариера.

Светкавичната смяна на председателя на НС през изминалата седмица след внезапната поява на премиера в сградата на парламента разкрива истинските механизми за вземане на решения: цялата управляваща партия и нейните представители са функция на произволната воля на нейния лидер. Новият председател не се отличава с особени качества освен едно ключово – послушание към волята на лидера. Какво тук значат конституционните принципи на разделение на властите, правова държава, парламентарно управление, институционална йерархия.

Самите партии функционират като клиентелистки мрежи и институционализирана форма на политическа корупция. В този формат всеки, който е независим, достатъчно образован и добър професионалист, трудно би оцелял освен с цената на ежедневни копромиси. Входовете за алтернативни политически актьори са блокирани чрез относително високата изборна бариера и високите партийни субсидии.

Отрицателната селекция на ключови позиции в съдебната власт – Висшият съдебен съвет, Инспекторатът към ВСС, председатели на съдилища – действа крайно демобилизиращо за почтените професионалисти. Системата, от която се очаква да е олицетворение на справедливостта и гарант за свободата в обществото, е обезличена и подчинена във важни свои структури от олигархично-кастовите интереси. Изборът на личности без доказани качества – професионални и морални, без да са известни сред професионалната общност и обществото като добри магистрати, без доказана независимост, е сигурна гаранция за имплозия на самата система и нейното подчиняване на външни интереси. Дори процедурите за публично изслушване на кандидатите за висши длъжности в съдебната власт не гарантират реална проверка на качествата, визията и интегритета на кандидатите.

Ефектите на прилагането на различни системи за номиниране и избор могат да бъдат видени при сравняване на избора на членове на ВСС от съдийската и от парламентарната квота. След осъществените конституционни и законодателни промени, позволили прекия избор от професионалната квота според принципа "един съдия - един глас", бяха избрани за членове на съдийската колегия утвърдени магистрати, ползващи се с добро име и признанието на професионалната общност. В контраст с този избор в парламента изборът беше резултат от предварителни скрити междупартийни договорки. Зависими политици избират зависими членове на органа за "самоуправление" на съдебната власт – ВСС. Крайният ефект е налице – съдебната реформа е по същество блокирана.

При избора и назначаването на административни ръководители в съдебната власт отрицателната селекция се разкрива с пълна сила. Ключовите назначения на председател на ВАС и на главен прокурор през годините са емблематични за политическо влияние и промотирането на личности със съмнения за зависимости и проблеми с интегритета. От недопустимата за една правова държава реплика по отношение на избора на Сотир Цацаров за главен прокурор ("Ти си го избра") и неприемливите срещи с представител на червените политико-олигархични кръгове, включващ и опит за ограничаване на опозиционни медии ("Цум гейт"), до възпрепятстващата правосъдието намеса, документирана в записите по "Янева гейт" и открити публични заплахи към собственик на опозиционни медии от последните дни – всичко това са следствия от целенасочената негативна селекция за ръководни позиции в институции на съдебната власт.

Изборът на председател на ВАС - както в случая с Георги Колев, така и с новоизбрания Георги Чолаков, илюстрира за пореден път възможностите за формално използване на конституционните и законовите процедури за прокарване на удобен за управляващите и уязвим по отношение на стандартите за независимост и интегритет кандидат. Колкото по-малко безспорен е изборът, толкова по-сговорчив към интересите на властта би бил съответният председател. От неговата кооперативност може да зависи решението по ключови управленски политики (отмяна на административни актове), както и разпределянето на значими публични ресурси (обществени поръчки, концесии, приватизация).

В същото време гражданите и бизнесът се лишават от една от основните гаранции срещу произвола на властта – административното правосъдие. Накрая кръгът се затваря – пазителят на статуквото милиционер – председател на ВАС, известен с манипулирането на случайното разпределение на делата, е награден със златен почетен знак от ВСС за добра служба и изключителни заслуги за развитието на административното правосъдие.

В определени случаи цинизмът на представители на олигархично-кастовата система се проявява директно. Кандидатът за председател на Административен съд – Бургас, известен със своята твърде спорна професионална биография и със сериозни съмнения за неговия интегритет, е плагиатствал съществена част от представената концепция за управление на съда. Явно в някои магистратски съдии това се счита за нормално, особено ако в близкото минало си заобикалял закона, за да се сдобиеш със скъпоструващ имот на първа линия до морето.

Случаят с избора на приближената до властта Владимира Янева за председател на СГС, криминалните услуги, които тя и екипът ѝ вършат на нейните политически и бизнес покровители, вкл. злоупотребите с разрешенията за СРС, само илюстрират симбиозата между управляващи елити, магистрати на отговорни позиции и представители на олигархичните мрежи.

Подобен разказ има и за членовете на контролни и регулаторни органи – от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (случаят "Златанов") до Комисията за финансов надзор (Мавродиев). "За вярна служба под знамената" някои от лицата получават и последващи кариерни бонуси – някои отиват посланици в средноазиатски братски страни (Филчев), други стават директори на държавни дружества или банки (Мавродиев), трети намират блажен пристан в Конституционния съд или във ВСС. Съществуващата система на привилегии е достатъчно развита, за да обслужи и най-претенциозните клиенти.

Това не са случайни събития, нито е теория на конспирацията – това е железният модел на възпроизводство на една олигархично-кастова система: в управлението и администрацията, в партийната политика, в съдебната власт, в бизнеса... Както знаем още от Аристотел, олигархията е именно форма на управление – трайна, патологична и различна от демокрацията.

Ценностите и качествата, които се култивират и възпроизвеждат сред заемащите управленски позиции в българското общество, са обратното на ценностите, принципите и стандартите в едно свободно и демократично общество. Както казва Алексис дьо Токвил - "свободата не може да оцелее без морал, а моралът без вяра". Въпросът е дали състоянието на устойчив дефицит на плурализъм, интегритет и конкуренция не е засегнало по фатален начин и морала, и вярата...

Д-р Атанас Славов е конституционалист, преподавател в СУ "Св. Климент Охридски" и съветник на бившия министър на правосъдието Христо Иванов (2014-2015 г.)
Този отрицателен подбор гарантира функционирането и възпроизводството на олигархично-кастовата система.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

9 коментара
 • 1
  fyb1439887506471923 avatar :-|

  Браво!
  Дано такива хора да влязат в следващия парламент, за да се вдигне поне малко нивото на изказванията от трибуната, че този парламент ми прилича повече на битпазар. Караници на уличен жаргон, скандали на битово ниво и т.н.
  Желаем живот и здраве и добри срещи на следващите избори... заедно с ПП Зелените и ДЕОС, за да не ме измъчват гузни мисли след тях.

 • 2
  dabeda avatar :-P
  Da be.. da..

  До коментар [#1] от "ЗиленЗадколисенОлегархСпуредГусинДайнов";:

  Затва мноо ора продаат де кво имат, наследство, дето не моат да опазят от измамници и сиган- и беж към Терминала... и далеч през девет земи в десета - че ламята Праска е затиснала обикновения чиляк таа дето му излиа джигеря през гърлото.. Само селофийските крадократи моат да дишат - ама само тия, дето си иат прасенце...
  Гроздан Караджоф.. напр.

 • 3
  blagocvetanov avatar :-|
  Благовест Цветанов

  На теория не би трябвало да е така. На практика по цял свят е така.

 • 4
  damianrm1 avatar :-|
  damianrm1

  Това е така, ясно е. Обаче-какво е решението? Освен да гласуваме за по-читава партия на избори-друго?
  Според мен ще да е - да искаме да станем германска провинция ... :-)

 • 5
  dabeda avatar :-|
  Da be.. da..

  До коментар [#4] от "damianrm1":

  Едно решение винаги е било заплаха и действие да се влезе в парламента със сопи и гьостерици и да се счупи чутурата на тия, дето пеят къдесивярнатилюбофнародна, докато електората си брои стотинките след:
  - Пешо Танка
  - Виденов
  - ДПС
  - таксиджиите веднъж го направиха - и могат пак..
  - 2013 Боко и цените на енергията
  - Курешкарски задния вход и Прас 2014..
  - продължение следва..

  Един път като им се случи - дълго време ше им се дръпва пикнята преди да си помислят за лапкане и схеми за реализация..

  -Когато родната полиция разбере, че е крайно време да спре да пази Белия автобус и да преследва видни крадократи,
  -съдебната система вдигне скоростите и качеството - за всеки, не само за крадократите.
  -специално прокурорите се избират като шерифи, а Главния им е само административен организатор,
  - има процедури за бламиране и отзоваване на депутати, съдии и прокурори, кметове и т.н.
  - всяка фирма доставя отчети и декларации. Колко от вас са чели отчет от общината си/кмета за какво са били ползвани данъците, платени от нас?

  - какво още може да се добави? Коментирайте.

 • 6
  drilldo avatar :-|
  Георги Георгиев

  Силно се надявам Да, България с качествените хора, които е събрала, да стигне до управлението максимално скоро. Въпрос на национално самосъхранение е.

 • 7
  drilldo avatar :-|
  Георги Георгиев

  До коментар [#3] от "Благовест Цветанов":

  И аз така си мислех. После разбрах, че в Швеция си имат постоянен журналистически съвет в парламента, които директно информират обществото за процесите в парламента, комисиите и т.н.

 • 8
  fbr45306322 avatar :-(
  MyTwoCents

  Уф сещам се и за оня дупедад дето му било дълг да внесе закона и въпросното заобикаляне на процедурите по обществено обсъждане и оценка на въздействие на проектите на мС.

 • 9
  svoboden avatar :-|
  svoboden

  Доста некомпетентно в стил “всички са маскари”. В България всеки може да се кандидатира за народен представител. След като авторът е компетентенте, почтен, талантлив не виждам как хората няма масово да гласуват за него и той да защитава интересите им качествено и успешно!


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.