Дали детското правосъдие е врагът, срещу който си заслужава да се борим

Протестите срещу т.нар. стратегия за детето прикриват реалните проблеми на непълнолетните и техните родители

   ©  Юлия Лазарова
   ©  Юлия Лазарова

Дошлата от изток истерия по т.нар. стратегия за детето е нагледен пример за това колко силна може да е една хибридна атака. От няколко месеца гражданската енергия е впрегната да бори несъществуващ враг, а силата ѝ е толкова голяма, че постави на крака премиера Бойко Борисов, който се видя принуден да оттегли стратегическия документ (който държавата е задължена да приеме).

Пророкът на невидимия враг се именува ювенилна юстиция. Звучи като страшна диагноза, но всъщност е правният институт, който позволява на Норвегия да вземе българските деца и да ги даде на чернокожа гей двойка, която да ги посвети в тайните на инцеста някъде сред арктическите тундри.

Всъщност не е смешно. Ювенилна юстиция е детско правосъдие. А детско правосъдие е цялостното разбиране, че когато децата имат допир със закона, той и прилагащите го трябва да са максимално адекватни и ефективни. Под детското правосъдие попадат децата в конфликт със закона, децата - жертви на престъпление, и всички казуси, в които са засегнати техни права (домашно насилие например).

И докато част от населението брани останалата (и себе си) от ювенилната юстиция, е добре да знаем, че:

 • Действащият закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в България е от 1958 г.
 • Уредбата на особените правила за непълнолетните в Наказателния кодекс е от 1968 г.
 • Семейният кодекс не допуска възможност родителските права да бъдат предоставени съвместно.
 • На всяко пето дете в България поне единият родител е в чужбина.
 • Над 30 хил. деца са изоставени от родителите си, като много малка част от тях са кръгли сираци.
 • 40% от 15-годишните са функционално неграмотни.
 • За 5000 деца в София няма места в детските градини.

И докато Министерството на правосъдието произвежда поредния проект на проекта на проекта, Министерството на труда и социалните грижи се грижи да няма бунтове, вместо да ги опровергава, някъде в тази държава, пазеща децата си от ювенилната юстиция:

 • Дете - жертва на блудство, е разпитвано за n-път от полицията. Не защото има необходимост, а защото разследващият полицай просто не осъзнава, че така задълбочава травмата му и е трябвало да се подготви много добре преди разпита.
 • В някой интернат е настанено непълнолетно момиче, заловено да проституира. На свобода обаче е баща му, който го е принуждавал да го прави. Това момиче ще порасне неграмотно и неспособно да работи и в най-добрия случай ще прекара по-голямата част от живота си в затвора в Сливен.
 • Някой осмокласник ще бъде задържан с половин грам трева от ловки полицаи и до края на дните си ще се води "криминално проявен".

Но не, това не е проблем. Важното е децата да не станат норвежки еничари. И понеже сениорната юстиция е съвсем наред, е редно да преборим ювенилната.

Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


15 коментара
 • 1
  drilldo avatar :-|
  Георги Георгиев

  Защо трябва да приемаме конвенции, докато циганчетата просят под принуда из квартала? Не е ли пределно ясно при какви условия могат да се отнемат деца?

 • 2
  netfocom avatar :-|
  ironhorse

  Това няма да стане у нас !
  Ние нямаме проблемите на Норвегия, Швеция или Холандия.
  Там се напиват и дрогират, като свине. Нямат чувство за мяра. По официални данни на ЕС насилието над жени и деца в трите споменати държави, е в пъти по-голямо отколгото в България, изчислено с коефициент към населението.
  Насилието от имигранти се прикрива и това е държавна политика.
  Вече се виждат и резултатите. Цяло поколение деца, които са пълни психопати, защото са раснали без семейна среда, съдили са родителите си, защото са ги карали да учат, и на няма и 13 години си сменят пола и водят бурен полов живот.
  Въобще не е случайно масовото избиване на 72 деца в Норвегия от Брайвиг на о. Ютьоия.
  Още такива неща ще им се случват, защото сами си създават чудовища-психопати.
  Делът на самоубийствата в трите държави е с ръстове в пъти. Не всичко е пари, щом са започнали и да се самоунищожават.
  Един ден, всичкото това ще е лош сън, за трите държави, но сами си натресоха това. ЛГБТИ-джендър идеологията, ще бъде призната и забранена, като тоталитарна и фашистка.

 • 3
  fyb1439887506471923 avatar :-|

  До коментар [#2] от "ironhorse":

  Е Вие сте неспасяеми. ПатрЕотите бранещи руските, опа простете българските деца. Прочетохте ли статията или само преповторихте безпочвените твърдения на "обикновенната" г-жа Бергсет.

 • 4
  izt21595181 avatar :-|
  izt21595181

  Напротив, ако врагът беше "несъществуващ" вие грантаджиите щехте ли да квичите така истерично и да пускате по 20 статии на ден? Щом ви бъркат така здраво в плановете значи нещата не са току така. Вие и за ИК така квичехте и отричахте да имате сестра, ама накрая се оказа че имате и си е баш ку*ва.

 • 5
  klimentm avatar :-P
  klimentm

  До коментар [#4] от "izt21595181":

  По добре обясни защо в България домовете Майка и дете са пълни с изоставени деца,на всичко отгоре там живеят в условия близки до тези в лудница,как се връзва с"традицията"?!

 • 6
  crusible avatar :-|
  crusible

  Не разбирам, какво всички са се разпенявили толкова! На мен ми е все едно дали ще я има тая стратегия или не. Родител съм и имам много ясна идея как да си възпитавам детето, която изключва на 100% физически елемент. Според мен си играят със страховете на хората, които очевидно лесно се хващат на манипулации.

 • 7
  izt21595181 avatar :-|
  izt21595181

  До коментар [#5] от "klimentm":

  Каква връзка има, ненормалнико обсебен? Май ти си за лудницата.

 • 8
  red.mary avatar :-|
  red.mary

  Не, Капитал, не става дума за детско правосъдие. Става дума за намеса в личната сфера, която е недопустима и за пари.
  Например:
  Със измененията в ЗСУ се приеха (вече са обнародвани в ДВ) множество изменения и допълнения в 27 (!) закона, измежду които – Закон за закрила на детето, Семейният кодекс, Закон за защита от домашното насилие, Закон за здравето, Закон за предучилищното и училищното образование и мн.други
  Въпреки многобройните държавни и общински институции по закрила на детето (а всички знаем колко закриляно е то), законодателят предвиди да ни закрилят и частни фирми/НПО – „доставчици на социални услуги” (чл. 30 ЗСУ):
  те могат да бъдат както чуждестранни лица– чл. 30 т.2 ЗСУ :„физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство”
  така и чуждестранно финансирани (без ограничения!) – чл. 41, ал. 2 ЗСУ : „Социалните услуги и създаването на необходимата за тяхното предоставяне специализирана среда може да се финансират и от: 1. европейски структурни и инвестиционни фондове; 2. европейски и международни програми и проекти; 3. международни финансови институции; 4. физически и юридически лица; 5. други източници.”
  нещо повече – законодателят е предвидил възможност такива чуждестранни НПО да нямат нужда дори от лиценз по българските закони и стандарти!
  чл. 30, ал. 3 ЗСУ: „Лицата по чл. 30, т. 2, които съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, имат право да предоставят социални услуги по смисъла на този закон, не подлежат на лицензиране, когато извършват тези услуги еднократно или временно без установяване на територията на Република България”. Забележете дефиницията за „временно”: § 1. т. 36. „Временно предоставяне на социални услуги“ по чл. 31, ал. 3 е предоставяне на социални услуги за срок до 6 месеца в рамките на една календарна година.)

  (Защо е в червено Европейското икономическо пространство? Заради Норвегия!Защото по този закон включително и норвежката служба Барневерн ще може да оперира в България без да има лиценз! бел.публикуващия)

  Финансирането на тези частни „доставчици”/НПО става поне от три (законни) източника: 1. От държавния и общинските бюджети, 2. От такси от гражданите (които доставчика сам си определя -чл. 48(3)ЗСУ), 3. От чуждестранните им „спонсори” (чл. 41 ЗСУ).

  На тези частни доставчици се делегират множество доскоро държавни правомощия, измежду които:
  почти цялата дейност свързана с „приемната грижа”: набиране, оценяване, обучение, адаптиране, „наблюдение на отглеждането”, сключване на договори с приемните семейства (нов чл. 34а в Закон за закрила на детето: )
  при спорове за родителски права тяхното становище дали сте годни за родители ще се използва пред съда: нов чл. 138а от СК: „(1) Дирекция „Социално подпомагане“ представя доклади и становища в изпълнение на задължения по тази глава въз основа на становища, изготвени по нейно искане от доставчици на социални услуги”
  ще се намесват при родителски конфликти: чл. 138а (2) СК: „По искане на дирекция „Социално подпомагане“ доставчиците на социални услуги оказват подкрепа и съдействие за и при осъществяване на контакти между родителите и децата, както и между родителите – в случай на конфликт между тях.”
  „Задължителни социални услуги”: Държавните органи „насочват” родителите към социални услуги, а те са длъжни да ги ползват (чл. 138а(3) СК: „По предложение на дирекция „Социално подпомагане“ в производства по тази глава съдът с решението може да определи ползване на задължителни социални услуги от родителите, самостоятелно или заедно с детето.“
  Мерки за „закрила на детето” се предоставят като социални услуги, вкл. задължителни чл.88(2) ЗСУ: „Родителите и лицата, които полагат грижа за деца, са длъжни да ползват определените от съда и дирекция „Социално подпомагане“ социални услуги в изпълнение на мерки за закрила на детето.”
  – Чл. 74(1) ЗСУ: Дирекция „Социално подпомагане“ извършва насочване за ползване на социални услуги: 1. от деца, родители, семейства и лица, които полагат грижи за деца, в случаите, когато услугите се предоставят като мярка за закрила на детето по реда на Закона за закрила на детето”

  – чл. 36д (3) ЗЗДетето: съдът насочва родителя-насилник към соц.услуги

  – чл. 4 (1) т. 1 и т. 5, чл. 20 (2 ), чл. 23 т. 2 от ЗЗДетето – мерки за закрила на детето=соц.услуги

  Представител на „доставчика” е член и на мултидисциплинарния силов екип за извеждане извън семейството на дете само по сигнал (и анонимен) в рамките на 24 ч, само по преценка на соц.работник, без съдебно решение! (чл. 36 г (3) ЗЗДетето) (потвърждава/отменя се от съда чак след 1 месец! – чл. 27(1) ЗЗДет.)
  – Чрез ЗСУ се създадоха нови чл. 36а – 36 г в ЗЗДетето за бързи процедури по отнемане на деца по сигнали, като дефинициите за „дете в риск”, „насилие”, „експлоатация” и „риск от изоставяне” са изключително широки за тълкуване и зависят от субективната преценка на соц.работник (вж. §1 ЗЗДет., §1 ППЗДет., чл.4-6 Нар.МС)

  С Постановление на МС No104/02.05.2019 г. беше изм. и доп. „Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция” („Нар.МС”). Предвиди се при всеки сигнал социален работник да изготвя социален доклад (чл.10(1)Нар.) – приложение 1 към Наредбата (3 стр.образец, препоръчвам на всеки да си направи оценка по него!!! – напр. какво имате в хладилника, дрехи, шкафове, кабели, и т.н.). Ще сме длъжни да го допуснем в дома си и да отговаряме/показваме всичко. БЕЗ СЪДЕБНА ЗАПОВЕД!)
  – Нови ал. 3 чл. 11 Нар.: „В социалната работа по случай за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции може да бъде включен доставчик на социални услуги по преценка на водещия случая (т.е. соц.работник)” – без коментар…

  – Нова ал. 2 чл. 17 Нар.: могат да не се предприемат мерки за реинтеграция на детето в семейството при отново широки за тълкуване обстоятелства (1. детето е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго унизително или нехуманно отношение или наказание в семейството и съществува сериозна опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие; 2. поведението на родителите създава опасност за живота и здравето на детето; 3. родителите не сочат изменение на обстоятелства, довели до настаняване на детето извън семейството.), и в крайна сметка детето да се даде за осиновяване(чл. 93 (2) и (3) СК), вкл. в чужбина.

  – чл. 19 (4) от Нар. се изменя: „В социалната работа по случай за реинтеграция може да бъде включен доставчик на социални услуги по преценка на водещия случая” – без коментар…  Задължение за предоставяне на лични данни и всякаква информация и съдействие на частните „доставчици”, дори от държавни органи!
  – Чл. 81(1) ЗСУ: „При изготвянето на индивидуалната оценка на потребностите и на индивидуалния план за подкрепа доставчикът на социалната услуга може да иска информация, съдействие и становища от държавни органи, общината, личния лекар на лицето, семейството и близките на лицето, лечебни заведения, институции в системата на предучилищното и училищното образование и други институции и доставчици на социални услуги, като те са длъжни да ги предоставят в рамките на срока, определен от доставчика.”


  „Доставчиците” обучават държавните служители как да „насочват” гражданите към техните услуги, а те са длъжни да участват в тези обучения (чл. 120-121 ЗСУ); информация за техните услуги ще има по всички учреждения и те ще „насочват” потребителите (чл. 82 ЗСУ)
  И правната помощ става социална услуга!:
  – § 1 ЗСУ т. 7. „Застъпничество“ по чл. 15, т. 2 е дейност за подкрепа на лицето да защити и да отстоява своите права и потребности в рамките на налични правни и административни процедури.”

  – т. 8. „Посредничество“ по чл. 15, т. 2 е осъществяване на взаимодействие и координация между служител, осъществяващ дейности по предоставяне на социални услуги, със служител/служители от други услуги или от различни институции, организации и административни органи в интерес на заинтересовано лице, което има нужда от конкретна подкрепа за реализиране на своите права и потребности.”

  – Ако дете поиска социална услуга, „доставчикът” „няма право да му откаже”; ако е под 14 г уведомява ДСП, ако е над 14 г. – с негово съгласие уведомява родителите… (чл. 87 ЗСУ)

  Дори държавната политика се разработва и провежда с НПО (сякаш не знаем!)
  – Чл. 23 ЗСУ: „Държавната политика в областта на социалните услуги се планира, разработва и провежда в сътрудничество с държавните органи, областните администрации, органите на местното самоуправление, социалните партньори, доставчиците на социални услуги, юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, висши училища, професионални организации на специалисти, предоставящи социални услуги, международни организации и лицата, ползващи социални услуги.”  Търсена е една всеобхватност на закона (т.е. на възможностите за намеса на НПО-та):
  за всички видове и възрасти: всички деца (чл.14(2) ЗСУ), родители, възрастни, хора с увреждания, под запрещение и т.н.
  предоставят се „резидентни” (т.е. домове), в домашна среда, в специализирана среда, дори „мобилни услуги” – „информиране, консултиране и обучение” по ясли, градини, училища, болници, места за лишаване от свобода, места за „подкрепа на деца с противоправно поведение”, „центрове за лица, търсещи и/или получили международна закрила” (чл. 17 (5) ЗСУ, чл. 136 ЗСУ) и т.н.

 • 9
  barter avatar :-|
  barter

  Много хубаво звучи, как да не го поискаш това детско правосъдие. Само дето обучението по детско правосъдие и практическия наръчник са финансирани от Норвежкия Финансов механизъм. Оттам ли ще вземем пример точно? Ние трябва да сме най-глупавите да тръгнем да прилагаме нещо, което вече се е провалило в други държави и се е доказало като средство за репресия и отнемане на деца. Гледайте предаването на Карбовски излъчено на 01.06.2019 да разберете от първа ръка как работи тази система в Холандия например. Още нещо - от всичките опорни точки, които сте написали не става ясно кое налага създаването на специализирания детски съд. Всичко може да се постигне с обучени специалисти, които да бъдат призовавани когато има случаи на деца в досег със закона. По същата логика в съдебната система няма строителни инженери, трябва ли да направим специализиран съд, за дела, в които страна е КИИП, или просто да повикаме специалисти и вещи лица? Специализирания съд е доказано средство за репресия, създаден под претекста за благото и справедливостта. Но този разговор още не е започнал по същество, ще си говорим пак като излезе Закона за детско правосъдие, и тогава се надявам сериозен журналист като Росен Босев да се намеси.

 • 10
  barter avatar :-|
  barter

  До коментар [#2] от "ironhorse":

  информирайте се преди да говорите https://www.facebook.com/hotnishka/videos/10156091048316479/


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал