НА ЖИВО от 10:00 ч.: Банките и бизнесът

Все по-рядко се използват пасивните методи на преподаване

Светла Калапишева, директор на Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов", Кнежа

Светла Калапишева е директор на Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов" в Кнежа. Училището е на 112 години, има изградена учебна база от 14 сгради, 136 декара двор, превърнат в парк, както и собствен музей. Обучават се около 430 ученици, като сто от тях са възрастни със задочно обучение.

Ние сме иновативно училище от учебната 2019-2020 година. Работим вече три години за въвеждане на иновации в учебния процес. Целта на иновацията е осъвременяване на интерактивните методи на преподаване и оценяване на учениците чрез използване на електронни средства с помощта на съществуващата облачна система, като се внедри използване на интерактивни учебни материали чрез съвременен софтуер - Thinglink, Animoto. Също и като се внедри използване на Google forms за проверка и оценка на знанията, използвайки възможностите на облачните технологии. Използването на Google classroom (виртуална класна стая) също е една от иновациите - онлайн базирана среда за преподаване и учене, която имитира качествата на директното обучение в класната стая. Името на проекта ни за иновативно училище е "Учим днес, за да сме успешни утре". През учебната 2019-2020 година приложихме иновацията в VІІІ клас, следващите стъпки са разширяването й и в останалите класове.

Въведените иновации много ни помогнаха в сегашната ситуация, тъй като имахме изградени виртуални класни стаи в осмите класове. Само за един уикенд изградихме такива и в ІХ, Х, ХІ, ХІІ клас и бяхме готови, така изпълнихме и предвидените дейности за разширяване на иновацията. Виртуалната класна стая се прилага много успешно както в часовете по общообразователна, така и в тези по професионална подготовка. Педагогическите ни специалисти имат необходимата квалификация и са преминали обучение за работа с Google приложения и интерактивни методи на преподаване. В училището са реализирани много програми на МОН и проекти по "Еразъм+", свързани с обучение на учители и ученици, за нови методи на преподаване, използване на Google инструменти, софтуерни приложения и уеб инструменти в учебния процес. Нашите класни стаи са оборудвани с монитори, имаме безплатен wifi навсякъде, в училището е създаден електронен облак за бърз и широк достъп до информация. Постоянно се опитваме да добавяме нещо ново, за да е интересно на учениците. Даваме им задания със срок, така ги стимулираме да мислят, да потърсят материали, да обмислят как да го направят. Започнахме да прилагаме и проект на дублираното обучение - учителите постоянно имат нови идеи, правят комбинации между няколко предмета. Все по-рядко се използват пасивните методи на преподаване. Ученето чрез правене е водещ метод в часовете по общообразователна и професионална подготовка. Независимо от възрастта, класа и специалността интерактивните методи мотивират много повече учениците в процеса на обучение.

Мисля, че иновативните училища могат да помогнат да се промени образователната система в България чрез обмяна на добри практики, дух на взаимопомощ с други училища, отразяване в медиите на добрите практики и постиженията на учители иноватори, дискусии между учителите и други формати. МОН полага усилия и предоставя различни национални програми за усъвършенстване на образователната система. Ние всъщност в момента работим по десет различни програми и проекти.