Разнообразието от задачи поддържа интереса на учениците

Бойко Свиленов, директор на ОУ "Св. Иван Рилски", Перник

Бойко Свиленов е директор на ОУ "Св. Иван Рилски" в град Перник. Училището организира четири национални конференции, посветени на интерактивни методи за прилагането им и новите технологии в образователния процес. Последната е на тема "Дигиталната учебна среда - ново измерение в обучението".

Основната иновация, която следва и реализира нашето училище, е "Създаване на нова образователна среда, прилагане на методи, чрез които се извлича максимална ползотворност от употребата на дигиталните технологии". Темата за създаването на нова образователна среда бе изведена като водеща и определяща бъдещето на обучението в училище. Започна с прилагането на тестовата форма на проверка на знанията на учениците, премина през интерактивните методи, провеждането на бинарни, комбинирани и интердисциплинарни уроци и използване на проектно базирано обучение. Следващата стъпка бе да обезпечим технически образователния процес и да обучим учителите за работа с новите технологии. Днес училището разполага с всички необходими технически средства за провеждане на модерен, съвременен и резултатен учебен процес.

Имаме изградени дигитална зала с три обособени центъра: STEM - обучение по природни науки, център за чуждоезиково обучение и конферентен център, а във всяка класна стая бяха инсталирани интерактивна дъска, съвременен компютър и озвучителна система, което изцяло преобрази живота в училище и промени отношението към традиционния модел на обучение.

Изключително се динамизира учебният процес, рязко се повиши активността на учениците. Разнообразието от задачи поддържа интереса им висок. Използването на допълнителни дигитални ресурси и източници промени културата и работоспособността на учениците.

Следващата стъпка е да усъвършенстваме още повече модела, който сме приели, и да разгърнем обучението чрез проектно базирано обучение с цел изграждане екипността в работата и активната комуникация между учениците.

Благодарение на натрупания опит ние навлязохме в днешната ситуация спокойни, организирани и с ясна стратегия за обучение от разстояние. Обезпечихме семействата, които не разполагат с технически средства, определихме правилата за дистанционното обучение с учители, ученици и родители. За всички това бе ново предизвикателство, от което последва пълна мобилизация. В обучението на учениците I - IV клас започна като своеобразно продължение на урочната работа в училище. В класовете има създадени групи във Viber, Skype, Zoom, използват електронната поща и др. Използването на Class Dojo дава възможност на учителя да комуникира пълноценно с учениците. За преподаване на нови знания колегите използват платформата Zoom. В създадената виртуална класна стая с аудио- и видеовръзка общуването с учениците е в реално време. Използват се презентации, аудио- и видеофайлове. Някои учители предпочитат Smart Classroom, която спомага за разработването на уроци, качване на презентации, създаване на задачи за самостоятелна работа и предлага помощни материали за учениците. Използват се и допълнителни източници като "Уча се" и Academico, както и електронните учебници на различните издателства. За създаване на тестове и формуляри се използват Google Forms, Google Classroom. Добра услуга представя и Envision Play. Други използват Liveworksheets - "живи листове", които се харесват от учениците. Те се изпълняват онлайн. Оценяването се извършва автоматично и е лесно за самопроверка.

Обучението V - VII клас също стартира успешно, но веднага се получи проблем. Използването на различни платформи, приложения и други дигитални ресурси от всички учители допълнително затрудни учениците. Трябваше да се създаде ясна и работеща програма, която да улесни учениците и да намали престоя им пред компютъра. Задачите за самостоятелна работа да се дозират и прецизират. Чрез конферентна връзка с екипа обсъдихме създалата се ситуация и се спряхме на платформата G Suite на Google, "Школо" и електронна поща. Онлайн обучението се провежда чрез приложенията "Училище в облака" на Google G Suite (Google Drive, Google Meet, Classroom, Google Forms, и др.). Програмата бе съобразена с взетите решения и оптимизира процеса на обучение.

Днес отчитам, че има пълна мобилизация на учители и ученици, че се търсят най-преките и ефективни форми на взаимодействие. Използването на проектно базираното обучение позволява на учениците да комуникират и взаимодействат активно помежду си. Убеден съм, че дистанционното обучение в ОУ "Св. Иван Рилски" ще бъде успешно.

Иновативните училища могат да помогнат да се осъществи промяна в образователната система, а условията за това са три - мотивирани и добре подготвени учители, добра техническа база и бърз обмен на добри практики, прилагани в българското училище. Нещо, което МОН застъпи сериозно в своята програма. С помощта на министерството бързо нарастват и STEM училищата в България. Наскоро бе учредена и асоциация на STEM училищата, чиято цел е да се подпомогнат училищата в подготовката на учителите и ефективно използване на ресурсите и възможностите на този вид обучение. Моето дълбоко убеждение е, че българският учител е морално и професионално зрял и ще изпълни своята мисия.