Все повече жени участват в Executive MBA

Пандемията продължава да тласка бизнес лидерите към дистанционно обучение

Възможностите за дистанционно обучение за Executive MBA програми са се увеличили значително от 2019 г., а записването на жени през 2020 г. е достигнало до най-високото си ниво. Това показват данните на Executive MBA Council (EMBAC), световната академична асоциация, която акредитира бизнес училищата, които предлагат ЕМВА.

Годишното проучване, проведено сред членовете на глобалната организация и представено в края на октомври, показва, че близо 74% от бизнес училищата предлагат дистанционни програми при 55.3% година по-рано. До голяма степен това се дължи на пандемията от коронавирус, но също така и заради интереса на бизнес лидерите, които все повече търсят по-гъвкави опции.

"Докато процентът на училищата, предлагащи някаква форма на дистанционно обучение, се увеличава леко всяка година от 2016 г. насам, големият скок от 2019 до 2020 г. е доказателство, че програмите на EMBA са реагирали бързо на въздействието на пандемията", казва Майкъл Десидерио, изпълнителен директор на EMBAC.

Резултатите също така сочат, че повече от 9 от 10 програми вече осигуряват учебни материали по електронен път и повече от 3 от 4 програми купуват казуси по електронен път, което е увеличение с повече от 7 пр. пункта от 2016 г. Това значително увеличение показва как бизнес училищата се адаптират от началото на пандемията от коронавирус.

По-голям интерес от жени

Един от най-значимите резултати в проучването е увеличаването на броя на жените, които искат да продължат кариерата си. Записванията за 2020 г. достигнаха 32% от общите, което е стабилно покачване от 29.7% през 2016 г. Това е и най-високият постиган резултат и продължава възходящата тенденция към преодоляване на разликата между половете в образователните програми за ръководители.

Въпреки това една все още съществуваща разлика между мъжете и жените е във финансирането на програмите от работодатели. Данните показват, че 54% от жените твърдят, че не получават помощ, в сравнение с 51.4% от мъжете.

В условията на пандемия социалните и икономическите неравенства правят жените особено уязвими. Според анализ на консултантската компания McKinsey преди пандемията жените са били близо 46% от работната сила, което в по-справедлива среда предполага, че 43% от загубените работни места ще са на жени. Докладът обаче установява, че вместо това 54% от общата загуба на работни места към май са на жени. Повечето от тези загуби отразяват непропорционално по-големия брой жени в отрасли, най-силно засегнати от коронавируса, като хотелиерство, ресторантьорство и образование. Harvard Business Review установи, че жените са 1.8 пъти по-уязвими от мъжете да загубят работата си по време на тази пандемия.

Жените, които са засегнати от икономическия спад, могат да постигнат по-голяма бъдеща мобилност в кариерата, като кандидатстват за MBA, смята д-р Бернис Ледбетър от бизнес училището Graziadio на университета Pepperdine. С нарастващия брой онлайн възможности жените вече имат гъвкавостта да учат, където и да са. Повечето програми дават възможност за онлайн достъп до учебни материали и виртуални срещи.

COVID-19 прекъсна социалните връзки, което може да се отрази на психиката на немалко хора. Онлайн средата за обучение може да помогне за възстановяване на връзките с връстници, като същевременно запазва безопасни разстояния. Обучението в групи също осигурява достъп до хора със сходни области на интереси, кариера и опит. И докато личните срещи с мениджмънта на компаниите се случват все по-рядко, пренасочването към виртуалния бизнес свят създава достъп до по-широка мрежа от лидери и възпитаници.

След като пандемията приключи и ограниченията за работа бъдат премахнати, жените вероятно ще имат по-голяма гъвкавост в политиките за работа от дома. Проучване на Gallup сред мениджърите в САЩ за работа от вкъщи установи, че 55% очакват опитът по време на пандемията да промени трайно техните политики за отдалечена работа след края й. Придобиването на умения, необходими за успешното управление не само в офиса, но и в новия виртуален свят на работа, ще бъде от полза за студенти по MBA в дългосрочен план.MBA продължават да бъдат безценен вариант за жените по пътя им към по-високи доходи и възможности за кариера, дори COVID-19 да променя света.

Повече самофинансиране

Проучването на EMBAC показва още, че въпреки стабилната цена на програмите - малко под 83 хил. долара, студентите, които трябва да плащат изцяло за образованието си, са нараснали от 41% през 2016 г. на 54% през 2020 г. И все пак заради необходимостта от повишаване на кариерните умения тези студенти - на средна възраст от 38 години и с почти 15 години опит, включително девет на ръководни длъжности - проявяват повишен интерес.

"Програмите за изпълнителни директори MBA предоставят на учениците знанията и уменията, необходими за ориентиране във времена на несигурност. И докато работещите програми за професионално образование със сигурност са повлияни от коронавируса, количеството на запитванията, получените заявления и одобрените от тях са се увеличили леко от 2016 г. насам", казва председателят на организацията.

EMBAC отбеляза и две други важни тенденции в своя доклад, който включва над 85% от 200-те колежи и университети, които имат програми:

  • двата отрасъла с най-голямо представителство в тях са здравеопазване/фармация/биотехнологии - с 12.7%, и технологиите - с 9.8%;
  • пълното спонсорство е спаднало от 22.5% през 2016 г. на 18% през 2020 г.

В EMBAC членуват 200 колежи и университети, които администрират над 300 програми в повече от 30 страни по света. Всяка година организацията провежда проучване, като използва една и съща методология от 2003 г. През тази в него са участвали над 85% от бизнес училищата.