Нов модел на учене. STEM центрове в три шуменски училища

Нов модел на учене. STEM центрове в три шуменски училища
Нов модел на учене. STEM центрове в три шуменски училища
Бюлетин: Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

СУ "Сава Доброплодни" - Готови за бъдещето

Роботизирана ръка с писалка се движи по белия лист, пише, рисува и чертае това, което й зададат учениците. Големият колкото палец Ozobot върви по начертана програмирана пътечка и въвежда децата в света на английския език. Компютърна програма помага в композирането и изпълнението на музикални произведения. Всичко това се случва в STEM центъра на СУ "Сава Доброплодни", финансиран с 280 хил. лева по националната програма "Изграждане на училищна STEM среда". Училището осигурява разширено и профилирано обучение по музика, чужди езици, изобразително изкуство и хореография, а в центъра се прилага образователният подход STE(A)M, който интегрира науката, технологиите, инженерството, изкуствата и математиката.

Роботизираните ръце са седем и са най-новата придобивка и гордост на учебния център, което го изстрелва в орбитата на високите технологии. "Ръцете" се отличават с нечовешка прецизност и богата функционалност - могат да гравират с лазер, да се превръщат в 3D принтер и да "изплитат" триизмерни модели на предмети. Използват се в учебни поточни линии и транспортни шини и симулират напълно производствен процес. И тук се появяват учениците. Тяхната роля е да настроят тези транспортни линии и сензорите по тях и да програмират роботизираните ръце с помощта на знанията, която са натрупали в класната стая.

Между учениците се движат и изпълняват различни задачи хуманоиди с ръст на четиригодишно дете. Наричат се Nao и тяхната роля е да научат децата да програмират роботи. Имат абсолютно всички стави като хората, включително пръсти на ръцете, изпълняват гласови команди, могат да танцуват - почти като учениците в хореографските паралелки. За четири месеца от началото в STEM центъра са създадени няколко интересни проекта - автоматизирана хранилка за домашни любимци, климатична система за пчелни кошери, механизирани автоматични системи за осветление в морски фарове, поливни системи и др.

Технологиите в STEM центъра на СУ "Сава Доброплодни" не са самоцел. Те приближават учениците и ги подготвят за средата, в която ще живеят и работят само след няколко години.

STEM център "Утреландия" вдъхновява откриватели

STEM центърът за млади изследователи "Утреландия" вдъхновява приключенци и откриватели от СУ "Йоан Екзарх Български" да променят света. Млади и амбициозни учители напътстват и насърчават творческото мислене и креативността на учениците.

Обучението се реализира в контекста на съществуващите учебни предмети, като се интегрира учебно съдържание от STEM предметните области. Обучителният процес е преформулиран така, че позволява фокусиране върху практическата, експерименталната и проектната работа.

"Утреландия" се състои от три лаборатории, всяка от които акцентира върху характерен белег на STEM наука.

Физическата среда в тях осъществява връзка между училището и реални проблеми на външния свят, като насочва вниманието на децата към посоките за тяхното разрешаване. В залата "Под повърхността" е интегрирана лабораторна зона за провеждане на експерименти. В "Космосът и ние" учениците използват образователни безжични научни лаборатории и влизат в ролята на откриватели и изследователи. Във "Вътрешността на машините" са разположени технологични станции за програмиране на роботи, 3D моделиране, лаптопи и инженерни инструменти.

"Утреландия" изразява визията на училището - да подготвя своите ученици за предизвикателствата на бъдещето, но без да им предоставя готови решения, а нужните знания, умения и компетентности.

Основен принцип на "Утреландия" е "Nihil de nobis, sine nobis". Сентенцията представя идеята, че никое решение не трябва да се взема самостоятелно от един представител без пълното и пряко участие на всички членове на общността - учители, ученици, родители, граждани.

Makerspace - различното пространство в СУ "Трайко Симеонов"

Makerspace е различното пространство в СУ "Трайко Симеонов", където учениците имат възможност да разгърнат своето въображение, да използват както високотехнологични, така и обикновени аналогови или механични инструменти в образователния процес. Това е работилница, която разполага с разнообразно оборудване за практическа работа и производство. В нея са обособени четири зони: дигитална зона; зона за "учене чрез правене" с конструктори, инструменти, техника и материали за различните експерименти; зона за игра и почивка; екологична зона, в която са изградени кътове със зеленина, а обучението и дейностите възпитават отговорно поведение към природата.

Фокус на новото модерно оборудвано пространство е обучението по математика, компютърни и природни науки чрез прилагане на изследователски подходи в обучението, предоставяне на възможности за проучване, изследване, придобиване и общуване на различни форми на знания и опит. Вдъхновяващо за децата е участието им в експерименти и споделянето на идеи, както и разработването на групови проекти: "Математика в ежедневието"; "Как алгоритмите могат да бъдат създадени, тествани и подобрени", "Ментална аритметика"; "Дигитална обработка на видеоизображения", "Моята позитивна новина, с която променям света"; "Моят бизнес в полза на образованието"; "Дългият път на хляба"; "Обичам и пазя природата"; "Тайният скрин на баба"; "Градовете на бъдещето" и др.

Учебното съдържание се надгражда и обогатява с идеята да се насърчи всеки ученик да открие и изяви собствената си уникалност, да се себеутвърди в училищната общност, а на по-късен етап и в живота на обществото.