Янна Кубатова, "Адвент груп": Кандидатите в България са по-ориентирани към EMBA програмите

Оперативният продуктов мениджър в "Адвент груп" в интервю за "Капитал Кариери"

"Адвент Груп"
"Адвент Груп"    ©  "Адвент Груп"
"Адвент Груп"
"Адвент Груп"    ©  "Адвент Груп"
Янна Кубатова е оперативен продуктов мениджър в "Адвент груп", организатор на персонализирани събития за бизнес образование Access MBA One-to-One и Access Masters, които се провеждат на 6 континента от почти 20 години. Тя има над петгодишен опит в компанията.

Има ли ръст/спад на дипломираните с MBA българи спрямо предпандемичната година?

Определено имаше леки колебания в началото на пандемията, но ползите на MBA образованието бързо излязоха отново на преден план. В началото на кризата хората може би още се колебаеха какво ще се случи и дали изобщо ще се случи нещо, което би повлияло на развитието им. Но още през есента на 2020 г. започна да се наблюдава покачване на интереса към бизнес училищата, който дори надмина нивата отпреди ковид кризата. В световен мащаб, 2021 г. беше една от най-конкурентните години за прием в някои от водещите бизнес училища в Европа и Северна Америка.

И това е нормално. Цялостна промяна на бизнес и работната среда изисква гъвкав подход, иновативни решения и промяна на управленския модел. Нужен е модел, който да отговори на новите изисквания на потребителя и бизнеса, както и на тези на служителите, чиято мотивацията и ефективност са ключови в динамичната среда. И именно такъв тип нестандартни, работещи примери и решения се изучават в МВА програмите. Освен това споделянето на опит с останалите участници в програмата, които вероятно имат сходни проблеми, но различни перспективи, също е един незаменим плюс.

Представители на кои сектори имат най-голям интерес?

Няма категорично изявен сектор по отношение на интереса към международно бизнес образование. Реално всяка компания има нужда от силни лидери. Разбира се, по-големите компании и лидерите в своята област са водещи по инвестиция в тази посока, но забелязваме, че все повече средни и малки организации виждат ефективността и нуждата от такъв тип умения в своите ключови служители.

Все повече средни и малки организации виждат ефективността и нуждата от такъв тип умения в своите ключови служители.

Как се промени търсенето на този тип образование вследствие на кризата в България?

След леко понижен интерес в началото на кризата има стабилна тенденция към покачване. С натрупването на увереност в онлайн комуникацията проучването и опознавателните срещи с бизнес училища са много по-достъпни и гъвкави, въпреки че не могат да заменят личния контакт на живо. В етапа на проучване и избор на университети кандидатите за MBA имат много възможности като онлайн събития и уебинари, на различни теми, от които зависи информираният им избор. Това, което се забелязваше като тенденция, е все по-големият интерес към месните кампуси на международни бизнес училища и дистанционните форми на обучение.

Кои са най-предпочитаните от българите европейски училища? Как се промениха предпочитанията след пандемията и Брекзит?

Българските кандидати са изключително локано ориентирани. Това донякъде може да се обясни с тенденцията все повече големи компании да инвестират в служителите си, които от своя страна много по-лесно биха могли да продължат да работят на пълни обороти и в същото време да имат възможност да отдадат необходимото внимание на MBA обучението си. Забелязва се, че има голям интерес и към някой европейски държави като Австрия, Англия и дори Румъния . Тази тенденция се наблюдава в последните няколко години и засега е стабилна, дори в условията на пандемия и изобилието от онлайн програми. От една страна, в Европа има редица престижни училища, чиито дипломи и професионална мрежа отварят много перспективи, а от друга, вече има и голямо търсене на такива MBA кадри от сериозните компании в бизнеса.

MBA или EMBA са по-търсени у нас?

Кандидатите в България като че ли са ориентирани повече към EMBA (MBA за ръководители) програмите. Това всъщност не е изненадващо, тъй като тук хората започват да работят сравнително рано и бързо придобиват необходимия опит, включително на ръководни позиции, за да кандидатстват в Executive програма. Но в крайна сметка важно е, че който и от двата формата да изберат, кандидатите инвестират дългосрочно в кариерното си развитие. MBA не е просто поредната диплома, нужна за по-добра позиция, а съвкупност от нови познанства, умения и възможности. Ползите на тези програми са дългосрочни и в момент на криза, когато предизвикателствата пред бизнеса са още по-големи, компаниите имат нужда от бизнес лидери, които да са гъвкави, иновативни и могат да взимат правилните решения - все неща, които са включени в MBA и EMBA обучението.

MBA не е просто поредната диплома, нужна за по-добра позиция, а съвкупност от нови познанства, умения и възможности.

Как се промениха европейските програми след нарастването на онлайн MBA желаещите и кои са ползите и недостатъците на този тип обучение?

Онлайн и дистанционните програмите съществуват далеч преди пандемията. Но през 2020 г. бизнес училищата направиха съществени инвестиции в технологии и методика на преподаване под натиска на кризата. Освен това запазиха високото ниво на изисквания към студентите си и качеството на преподаване. Успяха да намерят и нови форми за някои от най-ценните аспекти на обучението - екипна работа и професионални контакти, както и опознаване на бизнес средата и практики в други държави на различни континенти. Тези методики вече са интегрирани и обогатят обучението и в изцяло присъствените програми.

Как се отрази Брекзит и пандемията на бизнес училищата на Острова?

Всъщност Брекзит, противно на масовото схващане, не е непреодолима пречка за MBA и EMBA кандидатите, тъй като получаването на виза и дори финансиране за този тип обучения не е трудно, стига кандидатите да направят своето задълбочено проучване. Трябва да се има предвид, че Обединеното кралство е съставено от 4 различни нации със своите собствени правила и изисквания. Когато един кандидат е наясно със специфичните административни изисквания, нещата вече не са толкова трудни и реално разликата е във важните неща като фокуса на програмата и възможностите за създаване на професионална мрежа. Най-ключово е случаят е проучването. Тъй като ситуацията е динамична, личният контакт с възможно най-много училища е от съществено значение. Специализирани събития като Access MBA One-to-One, предстоящо в България на 27 ноември 2021 г., позволява в рамките на няколко часа да се направят опознавателни лично онлайн срещи с всички университети, подходящи за всеки кандидат.

Според вас какви тенденции се очертават - стимул ли е финансовата и здравна криза за работодателите в България да преосмислят управленските си методи и да трансформират бизнесите си чрез помощта на висококачествени образователни програми?

Всяка бизнес структура е жив организъм и неминуемо тя се променя и развива спрямо външните фактори. В условия на криза, разбира се, бизнесът има нужда от нови модели и от адаптивни лидери със стратегически поглед, които да умеят да взимат решения спрямо ситуацията. Все повече са компаниите, които разбират нуждата от промяна на управленските си методи и инвестират в обучение на ключовите си кадри. Всеки работодател е наясно, че това е дългосрочна инвестиция, която се отплаща многократно с времето.