Бизнес училищата се фокусират върху здравеопазването

Пандемията показа проблемите в сектора

Въпреки че нуждата от обучение в тази област е значителна, възможностите на здравните специалисти да отделят време за обучение са силно ограничени.
Въпреки че нуждата от обучение в тази област е значителна, възможностите на здравните специалисти да отделят време за обучение са силно ограничени.    ©  Reuters
Въпреки че нуждата от обучение в тази област е значителна, възможностите на здравните специалисти да отделят време за обучение са силно ограничени.
Въпреки че нуждата от обучение в тази област е значителна, възможностите на здравните специалисти да отделят време за обучение са силно ограничени.    ©  Reuters

Докато необходимостта от иновации в здравното управление става все по-ясна по време на пандемията, бизнес училищата откриват нови програми, фокусирани върху здравеопазването. Лидери на различни нива са подложени на натиск да направят максимално много с наличните средства като разширяване на здравното осигуряване, справяне с недостига на персонал и ускоряване на цифровизацията. Уменията, възпитавани в бизнес училищата - от управление на дейността и хората до иновации и финанси, стават все по-привлекателни за специалистите в здравеопазването и работещите в свързаните с него сектори, съобщава Financial Times.

През септември UCL отвори Global Business School for Health, първото бизнес училище, специализирано в здравната сфера. Целта на новия институт е обучението на ръководители в областта на здравеопазването да се справя с предизвикателствата, разкрили се по време на пандемията.

"В обществото съществува усещането, че преподаването в бизнес училищата е съсредоточено върху крайния резултат и че само на думи се обръща внимание на по-широката ни роля в обществото. Но като сектор ние се насочваме в нова посока. Програмите за управление на здравеопазването се развиват много бързо", казва Нора Колтън, избраният директор на новото училище.

UCL е едно от европейските висши учебни заведения, предлагащи програми по здравен мениджмънт. Подобни програми с предлагат в WU Executive Academy във Виена, Maastricht School of Management в Маастрихт и др. Администраторите на курсовете казват, че все повече медицински специалисти се насочват към бизнес училищата за уроци по управление. В същото време магистри от бизнес програмите се стремят да преминат в здравеопазването от други специалности.

Необходимост от новите програми

Недостигът на медицински персонал се появява във водещите новини, но Шарл-Клеменс Рюлинг от Grenoble Ecole de Management посочва, че в сектора на здравеопазването липсват мениджъри с подходяща комбинация от умения, включително в различните отрасли - от лекарствата до оборудването, застраховането и съоръженията. Подобно на свои колеги, той смята, че лошо разработените управленски практики са допринесли за високите нива на влошено психично здраве сред здравните работници по време на пандемията. Според него напредъкът в управленската наука изостава от този в медицинската в здравния сектор.

"Голяма част от трудностите на работното място се дължат на факта, че ръководителите не са достатъчно добре обучени в предотвратяването на психологическите рискове и управлението на стреса", казва той.

Въпреки че нуждата от обучение в тази област е значителна, възможностите на здравните специалисти да отделят време за обучение са силно ограничени.

"Съществуват сериозни практически предизвикателства, тъй като здравните работници са изправени пред огромни изисквания към времето си по време на ковид", казва Бърнард Крамп, професор по практика в здравеопазването и лидерство в Warwick Business School. "Трябва да гарантираме, че бизнес образованието е достатъчно гъвкаво и достъпно", добавя той, като посочва почасовите и онлайн курсовете като потенциални решения.