Качественото образование е в основата на проспериращото общество

Венцислава Николова - ръководител "Подбор" и Център за знание, "Еконт Експрес" ЕООД, Траян Траянов - изпълнителен директор и член на управителния съвет на фондация "Заедно в час"

Качественото образование е в основата на проспериращото общество
Качественото образование е в основата на проспериращото общество

Визитка

Венцислава Николова е ръководител "Подбор" и Център за знание, "Еконт Експрес" ЕООД. Тя се грижи за откриването на подходящите хора за "Еконт" - както служители, така и партньори. Работи активно, за да бъде усъвършенстван процесът на подбор, въвеждането и развитието на специалистите в компанията.

Траян Траянов е изпълнителен директор и член на управителния съвет на фондация "Заедно в час" от 2019 г. Той е част от екипа на организацията от нейното създаване през 2010 гoдина. Основните му отговорности са свързани с цялостното стратегическо развитие и устойчивост на "Заедно в час". Завършил е Американския колеж в София. Следва социални науки в Connecticut College, а след това и в Harvard University, където през 2006 получава бакалавърска степен. Работи като бизнес анализатор за Mitchell Madison Group в Ню Йорк и Лондон и за Arthur D. Little в Прага. Преди да се присъедини към екипа на "Заедно в час", завършва магистратура по социология в University of Cambridge.

Каква е вашата мечта за българското образование?

Венцислава Николова: В най-смелите ми мечти българското образование е модерно, адаптирано към детето и много практически ориентирано. Обучението е насочено към изграждане на критично и аналитично мислене, умения за работа с информация, за работа в отбор. Технологиите участват все повече в живота ни и не можем да бягаме от дигиталната трансформация и като щрауси да крием главите си в пясъка. Можем обаче да адаптираме цялата система към тази трансформация.

В близкото бъдеще мечтая за това да виждам спад в процента функционално неграмотни български деца. Много стряскащ е темпът на намаляване на грамотността на българите. Това беше и една от причините да подкрепим "Заедно в час" и да създадем кампанията "Куриери на бъдеще".

Траян Траянов: Мечтая си всеки родител да може да запише детето си в най-близкото общинско училище в квартала или населеното си място, без да има притеснения, че по някакъв начин детето му е ощетено от това или пропуска някакви възможности. И без да му се налага да допълва образованието, получено там, с частни уроци и школи.

Мечтая си училището в квартала или на село да бъде оазис и снимка на обществото, в което искаме да живеем - с отношения на грижа, солидарност и лична отговорност, с фокус върху развитие на потенциала на всяко дете и всеки учител.

Мечтая си повече хора, бизнеси и политици да вярват, че качественото образование е необходимо, за да живеем в по-уредено и проспериращо общество

Какво е нужно, за да има всяко дете в България достъп до качествено образование?

Венцислава Николова: Обединение. Последните години показаха, че ние, българите, можем да се обединяваме около общи каузи. Без значение дали като индивидуални лица или представители на бизнеси. Качественото образование не е задача само на министъра на образованието или МОН. Това е наша обща задача. На бизнеса, на родителите, на учителите, на обществото, на експертите. И първата стъпка е да наберем достатъчно инвестиции, които да подпомогнат организации като "Заедно в час" да стартират реформата на образованието отдолу нагоре. Междувременно всички ние трябва да потърсим отговорност от институциите за цялостна промяна. Само с категорични, еднонасочени и систематични действия от всички страни бихме могли да осигурим достъп до качествено образование за всяко дете.

Траян Траянов: Нужни са повече свобода за учителите и училищата в по-ясна и осъвременена рамка, която поставя нуждите и развитието на децата на първо място. Нужен е също добър баланс между подкрепа за всички педагогически специалисти в системата и работа при висока отчетност. Не на последно място - всеки човек в системата на образованието и извън нея да осъзнава своята роля и ползата от това да имаме качествено образование за всяко дете.

Каква е ролята на бизнеса, за да имаме по-качествено образование?

Венцислава Николова: Бизнесът има нужда да се развива в предизвикателна и свободна среда, в богата икономика. Сега това не е точно така. За да подобрим средата, ние сме длъжни да подобрим качеството на българското образование. Само чрез него можем да говорим за култура, здравни навици, уважение и като цяло - да живеем в едно богато, добре уредено общество от свободни българи.

Ако българските предприемачи осъзнаят това, каква е тяхната роля ще бъде въпрос с лесен отговор. Някои ще се включат с директни инвестиции, други със споделяне на знание, трети с участие в изграждането на програми за компетентности. Всеки бизнес ще направи това, в което се чувства най-сигурен и полезен.

Траян Траянов: Училището трябва да развива в децата самоинициатива и отговорност - качества и навици, които биха им позволили да бъдат пълноценни граждани, родители и участници в стопанския живот. Бизнесът би могъл да бъде най-полезен, като настоява за по-смели реформи в образованието. Предпоставките едно училище и един бизнес да бъдат успешни са сходни: повече свобода на действие, по-ясна рамка за отчетност и вложение в откриването и развитието на човешкия ресурс.

Какво е възможно и трябва да се случи в българското образование през следващата година?

Венцислава Николова: Възможно е и е наложително да се влезе в много конкретни диалози между експерти и бизнеса и да се планират краткосрочни и дългосрочни цели пред подобряването на българското образование. Възможно е стартиралият процес по дигитална трансформация да се забърза и да обхване не просто дигиталния дневник, а да се изгради "роудмап" на всяка дейност или активност за дигитализиране.

Траян Траянов: Важно е да се запази тенденцията относително по-голям процент от БВП и от бюджета да бъде заделян за образование. Важно е също да се въведе ясна система за отчетност на ниво МОН (какви резултати постигат направените вложения и проведените политики) и на ниво училище (доколко училищата "добавят стойност", като се грижат всяко дете да напредва и развива потенциала си). Тъй като повишаването на отчетността има множество компоненти и изисква много стъпки, хореографията на всички промени е доста важна. Затова нека да започнем с ясна и публична пътна карта, към която този и следващите кабинети в МОН да се придържат.

Какво трябва да оставим в настоящата година по отношение на образованието?

Венцислава Николова: Хартията. Бюрократщината. Тежките административни процедури. Всичко, което не носи свобода на учителя да открива и развива потенциала на учениците си. Всичко, което не носи свобода на децата да разгръщат талантите си и да се чувстват на място - приети, оценени и способни. Всичко, което не носи свобода на родителите да управляват по-добре времето си и да участват активно в планирането на бъдещето на децата си.

Траян Траянов: На първо място да оставим в тази година принудителното обучение от разстояние в електронна среда (но нека училищата да имат правото да го ползват занапред по избор и съобразно нуждите на учениците). За целта нека възрастните да направим всички жертви и вложения, които биха позволили децата да посещават училище присъствено. Нека също да забравим за формирането на политики в реално време под медийния прожектор и на крак въз основа на спонтанни хрумвания и импровизации. Нека политиките се правят експертно, като се даде възможност за предварително обсъждане и оглеждане от всички страни.

Кои са "Куриери на бъдеще"?

Венцислава Николова: Съмишленици. Ентусиасти за българското образование. Хора, обединени от една обща кауза - децата ни да имат свобода да живеят богато и да бъдат в професия, която обичат и която им се удава.

Траян Траянов: Връзката между бъдещето, за което мечтаем, и настоящето са учителите и директорите. Те създават необходимата среда оазис, която да развива и насочва потенциала на децата. "Куриери на бъдеще" са и всички хора и бизнеси, които помагат за постигането на равния достъп на всяко дете до отлично подготвени и мотивирани учители и директори. В това число и всички, които се включват в едноименната ни кампания с "Еконт" и помагат на учителите и училищата, с които работим, в цялата страна.

"Куриери на бъдеще" е дарителската инициатива, организирана съвместно от "Еконт" и "Заедно в час".

Целта й е 1 милион лева, които да бъдат събрани в рамките на една година, за да подкрепят дейността на "Заедно в час" в различните програми на фондацията в цялата страна.

Всеки може да се включи като дарител в "Куриери на бъдеще" и да подкрепи инициативата, като направи дарение във всеки офис на "Еконт", през куриер на фирмата или през сайта на инициативата - куриеринабъдеще.com.