🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>

Създаваме успешни млади хора, способни да се адаптират към променящия се свят

Теодора Ненова - основател на Британското училище в София - BSS

Теодора Ненова - основател на Британското училище в София - BSS
Теодора Ненова - основател на Британското училище в София - BSS
Теодора Ненова - основател на Британското училище в София - BSS
Теодора Ненова - основател на Британското училище в София - BSS
Бюлетин: Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

Как да гарантираме успешното бъдеще на децата си?

Наскоро проследих интервю с успешен български бизнесмен, който отбеляза, че светът е толкова глобализиран днес, че няма значение откъде си, а по-важно е къде си завършил. Ако си учил в Станфордския университет, имаш достъп до една среда от хора, а ако си завършил Техническия университет в София - до друга. Разликата не е точно в знанията, които си придобил, а в хората, с които си се срещнал и поддържаш връзки, и в уменията, които си изградил за справяне в живота.

В днешно време образованието е онова "скрито съкровище", което предопределя успешната кариера и осигурява конкурентно предимство. Веднага идва въпросът "Какво е образованието днес". Образованието е секторът, който се променя и обновява най-бавно, на цикъл от 70 години. Учениците продължават да бъдат изпитвани със стандартизирани тестове, които в повечето от образователните системи са на основата на възпроизвеждане на информация. Всички знаем, че изкуственият интелект е много по-бърз от човека в намиране и възпроизвеждане на информация. Ние, ангажираните в сферата на образованието, разбираме, че в съперничеството с роботите хората могат да спечелят единствено като развият човешкото у себе си. Най-пълноценно развитие на човешките ум и възможности дава холистичното образование. То има за цел да развива детето като цяло, като интелектуален, социален, физически, артистичен, творчески и духовен потенциал.

Каква е историята на Британското училище в София -BSS?

- Британското училище в София вече 12 години подготвя отговорни млади хора, реализиращи се в България, Европа и по света. BSS е едно уникално място, в което се срещат по необикновен начин традиция и новаторство, прогрес и развитие. Британското училище в София е първото и единственото училище в България, което следва британските образователни стандарти за ученици от 3 до 18 години.

Холистичният модел най-пълноценно е реализиран на практика в британската образователна система. Тя се посвещава да обучава учениците в умения, а не в наизустяване на информация. Британският подход поставя детето в центъра на образователния процес. Учениците са подкрепени да развият своя потенциал и да дадат най-доброто от себе си. В гимназията имат голям избор от предмети, които да отговарят на интересите на всеки. Това е причината в последните десетилетия БРИТАНСКОТО образование да извоюва мястото си на НАЙ-ПРЕДПОЧИТАНОТО в света.

За щастие има елитно британско училище и в България. БРИТАНСКОТО УЧИЛИЩЕ В СОФИЯобхваща целия курс на обучение от детска градина до гимназия. Всички предмети в BSS се изучават на английски език. Нашите зрелостници завършват с IB DIPLOMA за средно образование и с нея могат да продължат във всички университети по света. В момента имаме над 300 ученици от 46 националности. От 2019 година работи и филиалът ни и в град Пловдив.

Как успявате да поддържате тази международна общност и мултикултурно разнообразие в Британското училище в София?

- Както споделих, много е важна средата, в която израстват децата. Британското училище в София представлява голямата международна и мултикултурна общност. Българските деца имат привилегията, учейки в интернационално училище, да изучават български език и литература в съответствие с българските образователни стандарти. Около 36% от учениците са българи.

Възпитаниците на BSS се чувстват физически и емоционално сигурни в средата, която сме създали за тях. Те са щастливи, социализират се и създават приятелства. Идват с усмивка сутрин и когато си тръгват, тя още грее на лицата им. Детето при нас расте в безопасна и стимулираща среда, то се чувства спокойно и сигурно да изгражда житейски умения. Съхранява своята уникалност, дава свобода на фантазията си и разгръща целия си потенциал.

Какви са предизвикателствата пред образованието днес?

- Учениците на XXI век се сблъскват с предизвикателството да изучават взаимосвързан свят, в който знанието непрекъснато се развива. Добрите училища са онези, които подготвят децата за живота. Ако обучителният процес е приятен, това мотивира учениците и те постигат високи резултати. Философията и практиката на образователния модел в Британското училище в София се основават на факта, че ученикът гради модели за разбиране, базирани на неговия личен опит от действителността. Нашата програма стъпва на схващането, че детето стига до новото значение чрез съществуващото вече у него старо познание, което то свързва с новия опит, а за това активно съдействат учебният план и обкръжаващата го среда.

Процесът на усвояване на знанията не се ограничава само в схемата на традиционните предмети, които при нас са на високо академично ниво, а отразява живия живот чрез задълбоченото изследване и обсъждане на реални проблеми от действителността. Така учениците израстват като хора, подготвени да поемат своя житейски път и да отстояват идеите си. Цялостната програма за развитие набляга върху многостранното изгражданена личността.

Какви са предизвикателствата днес пред един мениджър в сферата на образованието?

- Най-важната фигура в образованието е УЧИТЕЛЯТ. В нашето училище ние постоянно обучаваме преподавателите професионално, за да бъдат по-добри учители, и личностно, за да бъдат по-добри хора. Когато им даваме в ръцете нови подходи в работата и по-ефективни начини за общуване с децата, те подкрепят всеки ученик да постигне своя потенциал.

Нашите УЧИТЕЛИ са по призвание учители и са вдъхновени от любовта към децата.

Най-важното умение на истинския мениджър е да вдъхновява, освен че създава стимули и гарантира професионалното израстване на всеки член на екипа. Като резултат от всички тези прийоми нашите преподаватели са усмихнати и позитивни, което неминуемо се предава и на децата.

Какво прави толкова успешни децата, учили вБританското училище в София?

- Британското училище в София създаде свой самобитен модел на училищна подготовка, основан на любов и хуманност, и го нарече "УСПЕШНО ДЕТЕ".

Образователният модел "УСПЕШНО ДЕТЕ" се състои от три вълшебни съставки:

  • Възпитаване в добродетели и житейски умения
  • Извайване характера на един успешен млад човек
  • Развиване на високоравнище на общообразователна подготовка и умения за учене, които да гарантират успеха му във всеки университет.

И всичко това върху основата на обич между учители и ученици, която създава атмосфера на сигурност и доверие.

Ние в Британското училище в София имаме ясна концепция как да помогнем на децата да заобичат училището. Знаем как да ги вдъхновим да трансформират изключителното детско любопитство към света в безгранична творческа креативност, която променя света.

Образователно-възпитателният проект на Британското училище в София е насочен към цялостното развитие на детето и превръщането му в мислещ човек, който задава въпроси както в класната стая, така и извън нея. Целта на обучението е да възпитава положително отношение към света и към знанието, създавайки у децата осъзнат интерес към учене през целия живот.