🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>

УНСС със стратегия за европейски университет

Проф. Димитър Димитров - ректор на УНСС

Проф. Димитър Димитров - ректор на УНСС
Проф. Димитър Димитров - ректор на УНСС
Проф. Димитър Димитров - ректор на УНСС
Проф. Димитър Димитров - ректор на УНСС
Бюлетин: Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

Каква е визията ви за бъдещето на университетите? Каква е стратегията на УНСС да се справя с предизвикателствата на скоростно променящия се свят?

- Представям си един европейски университет. Много години ние във висшето образование все мислим локално, все се сравняваме помежду си, а е време да излезем от националната рамка. Затова и се пошегувах на церемонията по удостояване с академичните оскари, че следващия път трябва да ни разглеждат като част от европейския консорциум, в който участваме - ENGAGE.EU. Европейската интеграция, за която толкова много говорим, трябва да се случва и в образованието - чрез мрежите и интернационализацията. Това е важен инструмент, с който разполагаме вече няколко български университета. В това е бъдещето, но всеки университет трябва да си намери своя път.

Специално в УНСС ние разчитаме на няколко неща: да бъде активна част в алианса на деветте най-престижни икономически университета в Европа - ЕNGAGE.EU, участие в европейски проекти, засилване на научните изследвания, интернационализация на обучението и за преподаватели, и за студенти, увеличаване на мобилностите и видимост пред света.

Ние сме голям университет с богато портфолио от специалности. Моето разбиране като ректор и на нашата академична общност е, че трябва да запазим това портфолио. Има университети, които са избрали само една-две по-модерни специалности, но ние разчитаме на всичките - и теоретични, и приложни, и интердисциплинарни. Ясно сме заявили, че няма да закриваме специалности. Може за някои да е по-малък броят на студентите, но няма кой друг да обучи такива специалисти в България. А това има и социален ефект за нашите колеги, които насърчаваме още повече да се развиват в дадените специалности и направления.

Какви са вашите анализи - намалява или се засилва интересът към специалностите, които предлага УНСС?

- Интересът към УНСС бележи лек ръст, но това не е от гледна точка на абсолютните стойности. Ние успяваме да задържим ръст на приетите студенти въпреки статистически по-малкия брой завършващи ученици и намалената държавна поръчка за нашия университет, който е водещ. По данни на рейтинговата класация, която излезе скоро, в УНСС се обучават над 50% от хората, които учат икономика. Нямаме проблем както с реализацията, така и с успешното кариерно развитие на нашите студенти, но въпреки това преди две години държавната поръчка за нашия университет беше намалена с 40%. Моята прогноза е, че интересът към тези специалности ще нараства.

Съвременните проблеми, пред които е изправен светът, са икономически, социално-икономически, правни, а ние точно за това подготвяме нашите студенти. Студентите не гонят формален интерес, те търсят качество на обучението. Въпреки намаляващия набор завършващи и широкото предлагане на икономика от 21 университета в страната ние задържаме това високо ниво. Имаме повече кандидат-студенти, отколкото приемаме, и те влизат с по-висок успех. Това е важен показател за интереса.

Какви са подходите ви към привличането на младите хора?

- В момента разработваме цялостна стратегия за привличане на младите хора, със засилена връзка с училищата и местния бизнес, показване образа на нашия университет, предимствата и перспективите на образованието в УНСС. Тук стои и въпросът да намерим правилните канали. Дълги години сме използвали традиционни методи - справочници, брошури, сайтове. Днешните кандидат-студенти гледат "Тик-ток" и търсят информация основно през социални мрежи. Стараем се да се адаптираме и мислим, че досега сме успешни.

Какви са новостите при магистърските програми?

- Университетът предлага богат спектър от 88 магистърски специалности, търсени от бизнеса, и модерно икономическо образование, стъпило на съвременните методи за преподаване.

Приемът за магистри за летен семестър 2022/2023 ще бъде удължен. За януарския прием кандидат-магистрите могат да избират от 33 специалности и една в дистанционна форма на обучение в РЦДО - Хасково.

За да отговорим на предизвикателствата на времето, ние непрекъснато модернизираме учебните програми и разкриваме съвременни, иновативни специалности, съобразени с променящата се бизнес среда.

Такава е първата по рода си в България двойна магистърска програма по бизнес администрация (Double Executive MBA Programme) между УНСС и Illinois University (NIU) - USA.

Другата нова специалност е на катедра "Медии и обществени комуникации" - "Мултимедийна журналистика", където кандидатите могат да разчитат да получат актуални знания и практически умения в областта на медиите, медийния пазар и развиване на задълбочени професионални знания в областта на качествената журналистика. Водещи журналисти ще бъдат лектори в програмата.

Дуалните програми на УНСС с международни университети са в специалностите "Mеждународен бизнес с преподаване на английски език", която е магистърска програма с Университета по международни науки в Рим, и "Международен бизнес и управление с преподаване на английски език" - с Шанхайския университет "Джао Тонг".

За летния семестър на тази учебна година може да се кандидатства и за съвместните ни програми с други университети, такива специалности са "Бизнес иновации и мениджмънт", "Екологично предприемачество", "Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния сектор", "Стратегически маркетинг", "Управление на продажбите в търговията" и "Спортен бизнес". Те са резултат от партньорството на университета по проект "Икономическото образование в България 2030" със Стопанската академия "Димитър А. Ценов" - Свищов, и Националната спортна академия "Васил Левски". Благодарение на това коопериране студентите ще се обучават по актуални учебни програми, основани на дигитализация. В рамките на проекта в УНСС са изградени и работят шест дигитални класни стаи и две дигитални лаборатории. Това дава възможност да се използва в максимална степен споделянето на ресурси, включително и на ноу-хау, между партньорските университети и/или между студентите и техните университетски преподаватели и ментори.

Предвиждате ли откриването на нови специалности?

- За да отговорим на изискванията на работодателите и на бизнеса, предвиждаме да разкрием четири нови специалности. Първата е "Педагогика на обучението по икономика и информатика". Другите две специалности са в областта на информатиката - "Киберсигурност и електронно управление", "Компютърна обработка и анализ на данни (Data Science)". Четвъртата нова специалност е "Приложна лингвистика". Процесът по акредитация на новите специалности вече започна.

Основен приоритет на УНСС е да предоставя на своите студенти богато учебно съдържание, съобразено с най-добрите европейски и световни образователни стандарти, ценна експертност и възможности за практика в големи национални и международни компании, банки и финансови институции. Младите хора искат още в университета да се почувстват професионално подготвени и уверени, затова практическото обучение заема водещо място в нашите програми.

Хората от бизнеса идват при нас с предложения и искат да участват в процеса на обучение и практическа подготовка, защото има глад за кадри - в икономиката и управлението. Така се създадоха магистърски програми между катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" и "EVN България", между катедра "Финанси" и Булбанк, между катедра "Икономика на търговията" и Централния кооперативен съюз, между НСОРБ и катедрите в професионално направление "Администрация и управление" и др.

За да стимулира студентското предприемачество, УНСС е първият университет, който изгради "Стартъп хъб". Той подпомага младите хора да започнат бизнес. В него те могат да се информират за възможностите за финансиране на стартъпи, да се обучат как да изготвят бизнес планове и как да представят идеите си пред инвеститори, ще получават правна и юридическа информация.

Университетът в партньорство със Стопанския факултет на университета "Аристотел" в Солун, "Александрийската иновативна зона" АД - Солун, и Националната компания "Индустриални зони" АД реализира и проект "Насърчаване на предприемачеството чрез подкрепа на перспективни иновативни идеи чрез създаване на механизми за предварително инкубиране" (CO WORKING), финансиран по програма "ИНТЕРРЕГ Гърция - България 2014 - 2020 г.". Проектът има за цел да насърчи студентите да повишат своя предприемачески потенциал.

Какво представлява сътрудничеството с Университета в Илинойс и какви предимства предлага съвместната ви програма за професионалисти?

- Плод на сътрудничеството между УНСС и Illinois University (NIU) - USA, е двойната магистърска програма по бизнес администрация (Double Executive MBA Programme).

Двойната магистърска програма по бизнес администрация има няколко основни предимства - таксите за обучение са три пъти по-ниски в България. Обучението се провежда в часови интервал, който осигурява възможност за баланс между служебната заетост на студентите и провежданото иновативно обучение. Студентите усвояват лидерски и управленски качества, за да бъдат релевантни в една нова, дигитална, бързо променяща се бизнес действителност.

Двойната ЕMBA програма в България е идентична с EMBA програмата, предлагана от NIU College of Business в САЩ - същите часове, същата учебна програма. Програмата е с продължителност една година (12 месеца). Всеки месец ще се провежда един курс. Всички студенти ще имат пълен достъп до студентските системи на двата университета.

Освен за студенти програмата предлага уникалната възможност на работодателите да подобрят знанията на своите служители и да ги подготвят за бъдещето. Тя ще им даде възможност да развият потенциалните лидери в организацията си. Двойната ЕMBA програма е изключително подходяща и за професионалисти, които желаят да повишат своите квалификация и мениджърски умения. Програмата обхваща дисциплини като лидерство, дигитална трансформация, предприемачество, екологично и социално управление (ESG), устойчивост, финансов анализ и управление на разходите, глобално управление на доставките и други. Курсовете предоставят всичко необходимо, за да надградите знанията си по актуални теми и да станете конкурентоспособни на местни, регионални и глобални пазари.