Какво да правим с образованието в България

Лунната мисия на България: 10% от БВП за образование

Над 20 години училищата бълват армия от функционално неграмотни и това рефлектира негативно върху пазара на труда, конкурентоспособността, публичните услуги

Бюлетин Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Темата накратко
 • Българското образование е достигнало долна мъртва точка от вече дълго време
 • Това рефлектира негативно върху пазара на труда, конкурентоспособността в някои сектори, качеството на публичните услуги и администрация
 • Нужни са много амбициозни цели за повишаване на качеството на образованието, които да бъдат и солидно финансирани

Moonshot (нещо като Лунна мисия) е израз от началото на 60-те години в Америка, когато идеята за полет до Луната се превръща в реална перспектива, с която САЩ да компенсират изоставането си в космическата надпревара с Русия. На България не й предстоят подобни глобални цели, но паралелът не е съвсем неподходящ. България изостава и трябва да навакса. Това не може да стане само с усилена работа. Необходима е сфера, в която да се концентрираме и да направим пробив. Смятам, че пробивът трябва да е в образованието.

Защо?

Политически партии, бизнес, синдикати, коментатори от доста време сякаш в един глас настояват "искаме по-висока принадена стойност". Това, което всички имат предвид, е по-високи заплати, по-качествена администрация, по-висока покупателна способност, по-хубави жилища, с две думи - по-добър живот.

Темата накратко
 • Българското образование е достигнало долна мъртва точка от вече дълго време
 • Това рефлектира негативно върху пазара на труда, конкурентоспособността в някои сектори, качеството на публичните услуги и администрация
 • Нужни са много амбициозни цели за повишаване на качеството на образованието, които да бъдат и солидно финансирани

Moonshot (нещо като Лунна мисия) е израз от началото на 60-те години в Америка, когато идеята за полет до Луната се превръща в реална перспектива, с която САЩ да компенсират изоставането си в космическата надпревара с Русия. На България не й предстоят подобни глобални цели, но паралелът не е съвсем неподходящ. България изостава и трябва да навакса. Това не може да стане само с усилена работа. Необходима е сфера, в която да се концентрираме и да направим пробив. Смятам, че пробивът трябва да е в образованието.

Защо?

Политически партии, бизнес, синдикати, коментатори от доста време сякаш в един глас настояват "искаме по-висока принадена стойност". Това, което всички имат предвид, е по-високи заплати, по-качествена администрация, по-висока покупателна способност, по-хубави жилища, с две думи - по-добър живот.

Първичният инстинкт, често проявяващ се в туризма, е да вдигнем цените. Правим кафето 5 лв., пържените картофи 10 лв. и увеличаваме прихода. За съжаление не става така. Неоправдано високата цена само съсипва икономиката. Ниските данъци също не са решение. Нито пък високите. Ефективната административна система и подпомагащото инвестициите законодателство вършат някаква работа, но и те са функция на образованието. Всичко това се сблъсква в стената на онова, което хората могат да направят. Време е този показател драстично да се промени.

Тук именно опираме до образованието. Не само в училище, а на почти цялото население. Причините са две. Едната е национална, другата е глобална. Националната е, че българското образование е в долна мъртва точка от дълго време. Показват го постоянният недостиг на квалифицирана работна ръка, качеството на публичната администрация, недостатъчният икономически растеж, разходите за образование и в съвсем измерима форма - резултатите на PISA, най-комплексното международно сравнително проучване на средното образование. България е на дъното в ЕС и зад ред страни извън. Тенденцията се задълбочава. В последното изследване на PISA българските ученици стабилно заемат 50-а позиция след изследваните страни и под която и да било страна в ЕС, зад Румъния (49), Сърбия (44), Гърция (43), Турция и Украйна (40), Унгария (33), Чехия (24), Полша (11), Естония (5).

Над 20 години българското училище бълва армия от функционално неграмотни. Имаме проблем не само с 15- или 18-годишните, но и с 25-, 30- и 40-годишните. Не учениците, а поне половината от населението трябва да получи ново образование, а заедно с това всички да продължат непрестанно да се образоват. А продължаващото образование, или образование през целия живот, е отвъдна концепция за България.

Образоваността на страната страда и от естествената селекция на личната амбиция - талантливите деца масово се изнасят от България, за да продължат образованието си в чужбина. И после да останат там. Така малкото формирана качествена образованост изтича навън и страната става жертва на негативен естествен подбор.

Всичко, казано дотук, не е някаква моя лошотия към българщината, а данни и ясни заявления от статистически проучвания, анализи, измерими сравнения, равнище на заплати, инфлация и многократно заявено недоволство на инвеститори и работодатели. Факти, реалност.

Към националната образователна катастрофа се добавя и втори проблем - глобалната тенденция на икономическа трансформация изисква висока и гъвкава образованост, която да осигури по-висока адекватност за постоянно и непредвидимо променящ се характер на труда. Светът, не само България, има нужда от нов тип образованост.

Националният срив на образованието и невъзможността хората да бъдат в крак с глобалното технологично развитие води до експоненциално проваляне на България.

Този провал не е винаги лесно да бъде забелязан. Стандартите на живот, индустриалното производство, технологичната ни осигуреност растат. Този растеж обаче е значително по-бавен, отколкото би могъл да бъде, и е в голяма степен резултат на консумация на глобален и европейски прогрес.

Какво да направим?

Въпросът има два отговора - прост и сложен. Простият се отнася до държавния бюджет, а сложният до това как се изготвя този бюджет.

Нека започна с простия. България трябва да осигури минимум 7% от брутния вътрешен продукт за образование и 2% за научни изследвания, които през 2030 г. да станат 3%. На някои, особено на министъра на финансите, тези числа може да се сторят прекалено високи. Не са. Средният разход за образование в Европейския съюз е близо до 5%, за научни изследвания е 2%, а целта е да е 3%. По-високият процент за България трябва да компенсира както дълбокото изоставане, така и малките население и национален пазар на страната. Швеция отделя за образование 7.2% от БВП, Израел - 7.1%, Естония и Южна Африка - 6.6% от БВП.

Българският държавен бюджет в последните години отделя между 3.8% и 4.5% за образование и 0.35% за научни изследвания. През последните години разходът за научни изследвания се вдига до 0.7%, изключително в резултат на частния сектор. Частният сектор има и малък принос към образованието. Така или иначе в образованието и науката липсват около 4% от БВП. Това е голяма сума, над 6 милиарда лева на година. Тази сума не може да "дойде отнякъде", тя трябва да е резултат преди всичко от пренареждане на националния бюджет и привличане на частни инвестиции в изследователска дейност. Тоест тези пари или трябва да бъдат отрязани от друг сектор, или данъците трябва да се вдигнат, така че сумата да се осигури. Без тези пари работата няма да стане и да се твърди нещо друго е или лицемерие, или политическа и икономическа неграмотност.

Сега за сложния отговор, или как се прави бюджет. У нас е наследено и дълбоко в внедрено едно много погрешно разбиране за това какво е бюджет. Бюджетът се разглежда като пари, които ги има и които се дават. Всъщност бюджетът е, или поне трябва да бъде, план и инструмент. Неговият ресурс са парите на данъкоплатеца. Съответно данъкоплатецът трябва да участва в изготвянето на този план. Отговорът на въпроса "как се прави бюджет" е и сложният отговор на образователната мисия.

България има нужда от бюджет, който да впрегне и частни и европейски фондове в Лунната мисия. През предишния програмен период Европейският социален фонд предостави на България приблизително 1.7 млрд. евро. Това са около половин милиард лева на година. През следващия програмен период фондът ще осигури 2.6 млрд. лева, или около 750 млн. лева на година. Голяма част от тези средства ще бъдат усвоени за дейности, които в най-общи линии отговарят на категорията "образование".

С този фонд има два проблема. Основният е, че той не е достатъчен и не запълва дупката. Дори да предположим, че половин милион на година ще отидат в образование, това е по-малко от 10% от средствата, необходими за достигане до 7%. Другият проблем е, че на този фонд се гледа като на еврокон, на който не му гледаш много-много зъбите.

Съответно повишаването на бюджета за образование и научни изследвания трябва да бъде план на данъкоплатеца, който иска добро образование, добра работа, добро заплащане и добър стандарт на живот.

Значително по-високият бюджет за образование трябва да е свързан с дълбоко преструктуриране на Българската академия на науките и на научната дейност въобще, нови стандарти за качество на научната работа, нова система за външно оценяване, вменяване на образователна функция на националните медии, законови изисквания за образователно съдържание за всички медии, които ползват национален ефир, категорично скъсване с политическите намеси в назначенията на учители и особено на директори на училища, ангажиране на родителите в образователния процес и ред други промени, които трябва да се заявят ясно в процеса на изготвяне на новия бюджет.

Откъде трябва да тръгне България?

Логичният отговор е - от амбициозна цел. Иронията е, че Националната програма за развитие 2030 включва сравнително амбициозни цели за образование и наука - 2.5% от БВП за научни изследвания и сваляне на дела "на учениците с резултати, по-ниски от критичните (средно за трите области на изследването) в Програмата за международно оценяване на ученици" от 46% до 25%, което би преместило България около средните европейски образователни стойности. Тоест някой е гледал, гледал, мислил е и е казал - до 2030 България трябва да се качи до 25-о място в класацията PISA. Както обикновено става, целите ги има, но ресурсът и стратегията ги няма.

Няма как България да стигне до 25-о място в PISA без тези 6 милиарда лева годишно. Или поне 4 милиарда лева, ако приемем, че изработим много умни политики, които да доведат до умно привличане на още 2 милиарда. Нека напомня - на година. Тоест, ако решим, че задачата ще отнеме 10 години, това означава 60 милиарда лева плюс инфлация и икономически растеж. С други думи, никакви европейски фондове няма да решат проблема. Той е много по-голям от тях.

И така: какво да променим?

 • Следващият парламент трябва да приеме бюджет, който да е категорична стъпка в достигането на тези 6 милиарда лева на година в рамките на три години - 2024 - +2 млрд., 2025 - +4 млрд., 2026 -+6 млрд. (плюс инфлация и растеж на БВП);
 • Парламентът да въведе със закон система за истинско и задълбочено външно оценяване, най-добре на основата на PISA, но разпростиращо се върху всяко училище и всеки ученик;
 • Безкомпромисно трябва да се изхвърли партийната намеса във всяко назначение в сферата на образованието, с изключение на министъра на образованието;
 • Вменяване на образователна функция на националните медии;
 • Масово образование за възрастни;
 • Междупартийно съгласие, че искаме българинът да може да пише, чете и смята.

Предстоят мъчителни избори, в които всяка партия ще се отдаде на яростна атака към опонентите си, основана предимно на обвинения в кражби и некадърност. Ако обаче политическите партии освен ищах за власт са обзети и от амбиция да направят живота в България по-добър и по-смислен и да обърнат тенденцията на постоянно изтичане на талант, те трябва да се съгласят, че ще трансформират образованието. Не на приказки, а чрез бюджет и дълбока реформа.

Без поне тези мерки образованите ще напуснат, неграмотните ще властват и България ще угасне. Просто.

7 коментара
 • Най-харесваните
 • Най-новите
 • Най-старите
 • 1
  odysey avatar :-(
  тракиец
  • + 5

  Проблемът не е толкова в парите, а в кадрите. Не може всяко правителство да назначава пълни некадърници за директори и да се очакват резултати. Особено фрапантно е управлението на ГЕРБ и назначаването едновременно на 200 училищни директори, за съжаление пълни некадърници.

  Нередност?
 • 2
  maxtor avatar :-|
  maxtor
  • + 1

  Наизустяване,Наизустяване, Наизустяване. Проблем в училище, проблем и в университетите. Най-лесно е да си изпее песента учителя и да си тръгне, на следващият ден ученика да го изпитат и да каже същото. Не се карат учениците да мислят и да разсъждават на теми, а се пускат разни тестове където можеш да играеш на тото и ако си роден под щастлива звезда да изкараш 6 с налучкване. Наливането на пари не решава проблеми. Какво доведе системата с делегираните бюджети, всеки вижда. Парите на училищата трябва да се дават след спрямо успеха на училището и учениците след НЕЗАВИСИМО външно оценяване, а не глава "добитък" както се прави в селското стопанство.

  Нередност?
 • 3
  maxtor avatar :-|
  maxtor

  До коментар [#1] от "тракиец":

  Темата е доста по-дълбока от колкото политическа.

  Нередност?
 • 4
  chernomorski avatar :-|
  Chernomorski

  До коментар [#1] от "тракиец":

  Един такъв некадърник е назначен за директор на основно училище в кв. Меден Рудник - Лазар Налбантов. Това е народен певец(поне той се възприема като такъв), бивш председател на Трайкийското дружество в Бургас. Самата директорка на Регионалния инспекторат по образование е проводник и пазител на остатъците от комунистическото образование. Е, как да вървят нещата в образованието?!

  Нередност?
 • 5
  chernomorski avatar :-|
  Chernomorski

  Поздравления за автора на публикацията и редакцията! Това е най-смислената тема, включително за предизборните дебати. И особено за медиите, защото те наистина правят много малко или почти нищо за възпитанието и културата на българите. В бюджетите на обществените медии тези показатели трябва да залегнат в основата на критериите за отпускане на пари.

  Нередност?
 • 6
  jch121099443 avatar :-|
  jch121099443

  Нищо ново няма в тази статия - очевидно авторът изобщо не е направил усилие да навлезе в темата - готини графики на международни проучвания може и всеки ученик от 12 клас да направи (пък и било то функционално неграмотен). Не се казва нищо за проблемите в системата, за паралелната система за образование, за изкривените критерии на матурите, изобщо типичен лаладжийски материал, който ще запълне седмичното издание на Капитал

  Нередност?
 • 7
  jch121099443 avatar :-|
  jch121099443

  До коментар [#2] от "maxtor":

  Много си прав - как се постига добър резултат на НВО по БЕЛ от дадено училище (С нещо си :) което е решило че ще приема и на база резултата от матурата по БЕЛ) Повечето деца още от 6 клас посещават школи - за една година 1000 лв на дете - там се учат тези наизуст и анализи до спукване (по БЕЛ, не по математика нали, тя си се учи в училище). Идва заветния седми клас, добре подплатени с назубрени анализи същите тези ученици се явяват и на разните му олимпиади и училището се класира на първите места. Накрая то е в първите 10 училища по резултати по БЕЛ в София и кинтите са там (нашите , тъй наречените субсидии) Инвестиция на училището - 0 лв. Инвестиция н родителите - общо 2000 за двете години школи. Е тва ако не е далавера за даскалото, здраве му кажи. Шансове други училища с не толкова платежоспособни родители да вземат субсидия - 0. Брой на нови родители касички които да захранят с петокласници схемата на даскалото - безкраен. Защо изобщо се пънят там - ми някой им е казал че всички които завършат тва даскало стават програмисти и няма по добро от него в София :)

  Нередност?
Нов коментар