Защо децата се нуждаят от нещо повече от стандартното обучение по математика?

Бюлетин Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Темата накратко
  • Кои са образователните центрове и школи за неформално обучение, които предлагат алтернативи на съществуващия модел на обучение?
  • По какво се различават методиките на тези школи?

Докато единици български деца печелят медали и да заемат челни позиции в различни международни състезания и олимпиади по математика, данните от последните измервания на Европейска информационна мрежа по въпросите на образователните системи и политики "Евридика" показват, че процентът на учениците със слаби умения по математика в четвърти клас в страната е един от най-високите в ЕС (над 40%). Картината е сходна и при 15-годишните ученици.

Темата накратко
  • Кои са образователните центрове и школи за неформално обучение, които предлагат алтернативи на съществуващия модел на обучение?
  • По какво се различават методиките на тези школи?

Докато единици български деца печелят медали и да заемат челни позиции в различни международни състезания и олимпиади по математика, данните от последните измервания на Европейска информационна мрежа по въпросите на образователните системи и политики "Евридика" показват, че процентът на учениците със слаби умения по математика в четвърти клас в страната е един от най-високите в ЕС (над 40%). Картината е сходна и при 15-годишните ученици.

Тези изкривявания не са изненада предвид нивото на трайно нереформиращата се българска образователна система. През годините ясно личи липса на политическа воля тя да се ориентира към нуждите на съвременния свят и технологичната епоха и да отвори врати за нови методики на учене, в чийто център са децата и задържането на тяхната мотивация - без значение дали са таланти или изпитващи затруднения.

Дори в такава среда обаче математиката си е все същата - преди всичко начин на мислене, съществува навсякъде в заобикалящия ни свят, търси решения на проблеми. Правилният подход към нея, особено в ранните детски и юношеските години, е от първостепенно значение за това дали ще бъде развит и съхранен потенциал, или напротив, детето ще попадне в групата на незаинтересованите или тези с повишена математическа тревожност - чувството на безпокойство и стрес при обработка на числова информация или работа с абстрактни понятия.

Стандартното училищно обучение по математика засега работи по-скоро в посока на увеличаване на броя ученици от втора и трета група.

В същото време от няколко години във възход са множество образователни центрове и школи за неформално обучение, които предлагат алтернативи на съществуващия модел на учене на математика и частните уроци, целящи да наваксат пропуснатото в училище. Сред тях има фокусирани върху развитието на деца с математически таланти, но и такива, чиято мисия е формиране на нагласи в ранна детска възраст и "обикване" на материята за цял живот. Школите се различават значително в методиките си, но в повечето случаи курсовете са целогодишни и има възможност за безплатни пробни посещения.

Кои са някои от тези центрове и методи?

Забавна математика

През методиката "Забавна математика" за 12 години вече са преминали над 5400 деца. Тя подпомага развитието на критично мислене, увереност и креативност за справяне с различни ситуации чрез откривателски игрови подход, логически задачи и двигателни дейности.

Методиката е създадена от две възпитанички на Математическата гимназия - Светлана Горанова и Галя Пенчева. Първоначално се разработва в колаборация с няколко училища в София, а по-късно се обособява като извънкласна дейност за деца от 4 до 8 години.

Заниманията по математика включват 4 модула - "Забавна аритметика", "Забавна геометрия", "Забавна логика", "Математика в природата и изкуството". Всеки от тези модули има разработени 7 теми за всяка възрастова група, които включват и тематични двигателни дейности. Модулите имат за цел да развиват различни умения у децата - например изпълняване на математически операции, развиване на пространствено мислене и ориентация, търсене на нестандартни решения и др. Във всички тях най-важен отново е подходът. "Въпросите, които задаваме на децата, трябва да са достатъчно предизвикателни, така че да ги накараме да мислят, но и не твърде лесни, за да ги заинтригуваме. Обичаме да питаме децата дали знаят каква е връзката между две думи - например зайци и пчели? Или между музиката и числата? Бих казала, че най-нестандартните отговори са били безброй - от това, че ромбът е забързан квадрат, до това, че забавният математик може всичко (в отговор на това, че учителят по забавна математика например им е показал математически фокус)", казва Светлана Горанова.

Забавната математика се отличава и с богатството на теми, игри и специално подготвени материали. Всички те са създадени от вътрешен екип, в който участват педагози с дългогодишен опит, както и специалисти в различни сфери.

В геометрията се използват дъските Open Geoboard, чрез които се представят, развиват и изследват математически понятия и принципи: фигури, форми, симетрия, триизмерно пространство и много други.

"От миналата година фокус са и родителите. Създадохме материали за домашно обучение на деца от 4- до 6-годишна възраст. На сайта ни можете да си вземете първата поредица "Мецанкови в света на логиката", а сега привършваме с "Мецанкови в света на геометрията". В тези приятни истории за мечета децата се превръщат в истински математически помощници, а родителят е в ролята си на подкрепящ водещ, така че курсът е и за родители", обяснява Горанова.

Наблюденията й през последните години показват, че децата, които са посещавали забавна математика на възраст 4-6 години, проявяват засилен интерес към математика. "Имаме вече олимпиец, много ученици в математически гимназии, но най-вече деца, които не се страхуват от математиката, а я обичат", казва още тя. А дългосрочните ползи от това са много - детето придобива умението да си служи с логика и изобретателност, което води до придобиване на увереност и радост от пътя. "Но не тази увереност от медали от състезания, а тиха увереност, в която си помогнал на Мецанкови да си подредят оградата, като спазваш принципа на редуване и за награда получаваш следващо предизвикателство. В дългосрочен план децата израстват критично мислещи, задаващи си въпроси и търсещи креативни решения", коментира Горанова.

Ментална аритметика

Менталната аритметика е умението за правене на бързи изчисления с по-големи числа наум. Традиционната източна дисциплина се практикува все повече като модерен образователен модел за развитие на когнитивните способности на децата, а неговото присъствие се засилва и на Запад. В света се предлагат различни програми по ментална аритметика, като най-често се използва древното устройство абакус, с чиято помощ се правят визуализации и се постига изключително бързо смятане. Абакусът е древният прадядо на сметалото, чиито вертикални спици могат да варират като брой при различните устройства, но винаги се отнасят до представяне на цифри и числа (единици, десетки, стотици, хиляди и т.н.). Хоризонталната разделителна линия на абакуса отделя топчетата по спиците в две категории числа - земни и небесни. Използването на този инструмент на изчисление предполага работа с двете ръце.

Ползите от обучението в методиката по менталната аритметика, или събиране, изваждане, умножение и деление на по-големи числа наум, далеч не се изчерпват с това, че правят математиката в училище по-лесна. Този метод развива работата на двете полукълба на мозъка и повишава значително концентрацията, способността за обработка на информация и паметта.

В България занимания по ментална аритметика се предлагат от няколко детски образователни центрове, като най-голяма по географско покритие е мрежата на SmartyKids. Сред другите по-популярни школи са Brainy, "Менталика", MAE и Numerika в София и MAG Academy Bulgaria в Бургас.

Методиката е подходяща за обучение на деца от 5- до 12-годишна възраст.

Състезателна математика

Макар че концепцията за насърчаване на децата към състезателност отстъпва в съвременния педагогически наратив, предимствата от явяването на турнири по математика далеч не свършват с медалите и повишеното самочувствие.

Повечето състезания по математика изискват различен стил математическо мислене, нестандартен подход към решаването на проблеми и развитие на широк спектър умения. Въпреки това курсовете и извънучилищните занимания по състезателна математика се препоръчват за деца, които имат изявени интереси към математическите знания и искат да подобрят своите способности. Обичайно нивото на сложност на задачите за състезанията по математика е по-високо от конвенционалните задачи, които учениците решават в училище.

Сред състезанията по математика, в които могат да вземат участие и най-малките ученици от начален етап, са "Европейско кенгуру", Математика без граници", "Великденско математическо състезание". Учениците в прогимназия и гимназия са предизвикани да тестват знанията си в много по-широк спектър от състезания и турнири, сред които са Националната олимпиада по математика, Пролетни математически състезания, Софийски математически турнир, Есенен математически турнир "Академик Стефан Додунеков" и др.

Децата математици от България се класират традиционно добре и в международните олимпиади и турнири.

Подготовката за състезанията по математика може да е част от учебната програма в училищата, но така както и в спорта, и тук са необходими допълнителни усилия и тренировки. С такъв фокус вече работят и много образователни центрове. Сред тях са школите по математика за талантливи деца в Детска академия на науките, изкуствата и спорта, M Logic, "Регалия", "Да Винчи", "Аз мога" в София, образователен център "Авигея" и учебен център "Всезнайко" в Пловдив, "Питагор" в Бургас.

Заедно с това предизвикателствата и онлайн уроци по състезателна математика вече са достъпни в няколко онлайн платформи, най-популярна сред които е easymath.bg.

"Матепетика"

"Метапетика" не е метод, а името на образователния център, в който математиката се изучава през взаимовръзки със средата, в която живеем и в която изобилстват математическите концепции. Основателката на центъра Петя Калчева сравнява това учене на математика с ученето на чужд език с нейтив учител, тоест основно през предаване на знанието като опитност на учителя, а не като теория, която трябва да се наизусти. В "Матепетика" се прилагат различни системи, изцяло заимствани от TwoFish и The Quantum Family. "Имаме валута, банка, пазар, магазин, табло с предизвикателства, материали, работилница, медия, табло за самоорганизиране на времето и дейностите на всеки за трите часа престой, а по време на процеса (при всеки ученик е различен) учителят им говори с термини от учебниците по математика - могат спокойно да се покрият теми като: дължина, бройна система, числа, деление, дроби, процент, мерни единици, триизмерно пространство, ъгъл, кръг, окръжност и много други. Като идеята е не да се научат определенията, а самата същност на тези понятия", разказва Калчева.

Заниманията са подходящи за деца между 5 и 10 години, а основната разлика спрямо другите методи и подходи е, че няма готова програма, която да се следва - вместо това се следват нуждите на учениците. Средата е определяща за процеса, а не учителят. В центъра са личността и ценностите, които споделят всички в пространството, а не самият предмет. Социално-емоционалното развитие е застъпено в курса не по-малко от математиката.

Така ученето на математика се превръща в цяла система за развиване на качества като поемане на отговорност, усет към собствените нужди, към нуждите на околните, грижа за пространството, пряко участие в промяната на околната среда, значимост и зачитане на всеки, обмисляне на различни подходи и идеи към даден проблем/ситуация/математическа задача/проект/задача от друго естество.

"Учим се как да учим ефективно, как да търсим информация, как да я отсяваме за конкретни цели, защото в съвременния бързо променящ се свят ще имаме нужда от тези качества. Как да организираме времето си и да го менажираме. За мен това са и чисто математически умения - математиката е много повече от аритметика и смятане", казва още основателката на "Матепетика". Това важи с най-голяма сила за съвременния свят, в който са нужни съвсем други ценности и качества като адаптивност, себепознание, умения за учене и ориентиране в нова среда, комуникативност, креативност и социални умения.