🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>

Технологиите като инструмент за учене, а не само източник на информация и забавление

Лида Милкова - част от директорския екип на Училище "Дени Дидрò"

Лида Милкова - част от директорския екип на Училище "Дени Дидрò"
Лида Милкова - част от директорския екип на Училище "Дени Дидрò"
Лида Милкова - част от директорския екип на Училище "Дени Дидрò"
Лида Милкова - част от директорския екип на Училище "Дени Дидрò"
Бюлетин: Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

Училище "Дени Дидрò" е съвременно училище сред природата. В него учениците откриват разнообразна, спокойна и творческа атмосфера, която им позволява да разгърнат своя потенциал, да придобиват нови знания и умения и да развиват интересите си. Лида Милкова е част от директорския екип на Училище "Дени Дидрò", а професионалният й път е свързан със спортната педагогика. Експертният й опит в проекти, свързани с дигитализиране на спортни програми, ни среща с нея, за да обсъдим една много важна тема за съвременния свят, а именно "Децата и технологиите".

Какво е мястото на технологиите в училище, как и кога се използват те?

- Технологиите са част от ежедневието ни и заобикалящата ни среда. В Училище "Дени Дидрò" децата не ползват мобилни телефони, но по време на учебния процес се употребяват различни дигитални устройства. Вярваме, че те са инструмент за учене, а не пасивен източник на информация и забавление. Учителят планира процеса на внедряване на конкретно устройство, методите които ще използва, и задачите, които ще бъдат извършени посредством него, съобразно възрастта на децата.

Какво е влиянието на технологиите върху учебния процес, кога и как го подкрепят?

- За нас в Училище "Дени Дидрò" е важно технологичното време да не е пасивен процес, а посредством него децата да подобряват учебния си опит. Технологиите в класната стая мотивират децата и помагат на преподавателите да реагират адекватно на различните стилове на учене. Разбира се, при нас електронните устройства са инструмент, който подпомага процеса, а не са източник на информация и активности.

Ключов момент е предварителната подготовка на преподавателя, който трябва да познава добре технологиите и да ги внедри целенасочено в учебния процес. По този начин активностите създават вдъхновение и креативност в обучението, а не ограничават критичното и творческото мислене.

Какви умения и качества изграждат децата чрез ползването на дигитални технологии и кога употребата им става нежелана?

- Чрез дигиталните технологии децата могат да развиват своята техническа грамотност, логическо мислене, умение за справяне с проблемни ситуации, творческо мислене и работа в екип. Тези умения биха могли да им бъдат от полза през целия живот и да подпомагат ежедневната им работа като възрастни.

Липсата на дефинирано екранно време при употребата на дигитални устройства е един от най-големите проблеми, които се срещат, тъй като той води до увеличаване на използването им, ограничаване на развитието на въображението и творческия капацитет на децата.

Дигиталните стимули от екраните са много динамични и детският мозък не успява да ги обработи и осмисли качествено. Пълното съсредоточаване върху едно устройство води до ограничаване на общуването, речниковия запас и физическата активност. Това прави децата пасивни и неуверени в комуникацията.

Освен дефинирано екранно време децата имат нужда и от познания в сферата на онлайн сигурността. Техният крехък житейски опит не им позволява да разграничат достоверната информация.

В Училище "Дени Дидрò" се възползваме само от положителните страни на технологиите. Именно поради тази причина държим предварителната подготовка от страна на преподавателя. Той трябва да е запознат с функциите на конкретната технология и какви правила да зададе, така че процесът да е максимално ефективен.

Кои технологии са подходящи за отделните етапи в учебния процес?

- Вярваме, че от първостепенно значение е преподавателите да преценят кога децата са готови да се внедри даден вид технология или конкретно приложение по отделните предмети. Следва се конкретен план, с който е запознат целият педагогически екип. Стремим се в предучилищна възраст децата да имат различни креативни задачи, които да провокират и речевото им развитие, включваме и механични технологии, роботика, конструиране.

По време на началния етап наред с роботика и конструиране децата започват да развиват и своята техническа грамотност, полагат основи на програмиране, използват технологиите като средство за творчество и възможност за групова работа. Вдъхновяваща е гордостта, която изпитват, когато се справят с на пръв поглед трудна задача, постигната в екип или самостоятелно.

В Училище "Дени Дидрò" в момента най-големите ни ученици са в трети клас. Поглеждайки в бъдещето, към прогимназиален етап, бихме желали с помощта и на технологиите да поддържаме любовта на децата към образованието, да ги насочим към четене на електронни книги, интерактивни географски карти, музикални и творчески задачи.

За нас е важно учениците, превръщайки се в зрели хора, да растат социално отговорни личности и да създаваме един максимално творчески, безопасен и смислен мост между реалния и технологичния свят. В тази връзка планът ни в гимназиален етап е да работим, подкрепяйки младите хора за развитие на дигиталните им умения.

Спазват ли се правила и принципи при ползването на технологии в училище?

- Както споделих, учениците не могат да влязат в училище с мобилен телефон или друго дигитално устройство. С тези принципи са запознати и родителите на децата още преди началото на учебната година. Оттук следва, че водеща роля в учебния процес има учителят, чиято работа е да насърчи децата към учене по най-подходящия начин. Не забравяме и останалите фундаментални правила на работа, свързани с общоприетите за училището ценности като честност, уважение, грижа, сътрудничество, отговорност.

Създават ли се у децата основни хигиенни навици при ползването на технологии и безопасно присъствие в социалните мрежи?

- Хигиенните навици при използването на технологии се формират чрез личния пример от страна на педагозите, семейната среда и конкретна практика, свързана с безопасността при ползването на устройства и социални приложения. Вярваме, че с действията си ежедневно изграждаме самосъзнание у децата, че технологиите са инструмент, който може да ни служи в осъществяването на творчески идеи и прогрес в дейностите, а пасивната употреба би загубила време и смисъл в ежедневието ни.

Определят ли родителите здравословни граници при употребата на дигитални устройства, как трябва да го направят?

- Подрастващите имат нужда от пълноценно време с близките си, то може да включва и ползването на дигитални устройства. Но ценно е да бъде рамкирано в здравословни граници и да бъде водено и вдъхновено от ползите от работа с устройствата. Максимално полезно би било родителите да са въвлечени в демонстрация и създаване на принципи на работа с дадена технология, като например заснемане на пожелание към близък при по-малките деца. Първите и основополагащи стъпки в създаването на тези граници са свързани с даването на личен пример.

Технологиите са част от ежедневието ни и ще преобръщат света, в който живеем. Приучаването към качественото им прилагане и създаването на здравословни навици за ползването им е отговорност на нас, възрастните, като осъзнати личности.