🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>

Майстори в комуникациите споделят знания за успешен бизнес

Курсовете на London School of Public Relations са в области, ключови за лидерите и корпоративното развитие: "PR и мениджмънт на репутацията", "Социални медии и маркетинг на съдържанието" и Brand management & Employer branding

Майстори в комуникациите споделят знания за успешен бизнес
Майстори в комуникациите споделят знания за успешен бизнес
   ©  Shutterstock
   ©  Shutterstock
Бюлетин: Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

"Как да направя успешна маркетинг стратегия" или "Каква е успешната формула за корпоративна и бранд комуникация" са може би едни от най-големите неизвестни за мениджърите в корпоративните среди. В последните години ясно се вижда, че правилни отговори на тези въпроси и всички други, свързани с тематиката, е доста трудно да се дадат, особено ако в дадената компания няма специалист, който да е запознат с актуалните тенденции.

А това не е никак лесно, имайки предвид динамиката на тази сфера, която изисква регулярно надграждане и адаптация. В същото време теоретичната подготовка е само основа, върху която може да се стъпи, а сигурен успех може да се постигне с вече изпробвани практически модели.

КукаИменно такава подготовка на специалисти предлагат три от обученията на London School of Public Relations, които стартират от 10 октомври. Курсовете са в ключови за мениджмънта и корпоративното развитие области: "PR и мениджмънт на репутацията", "Социални медии и маркетинг на съдържанието" и Brand management & Employer branding.

С какво са по-различни тези курсове от всички останали? Обученията са изградени изцяло на реални бизнес казуси и се провеждат по специална методология - Training, Solution and Insight Generation. Участниците ще имат възможност да дискутират казуси от своята работа и да получават консултация от лидери и специалисти в сферата. В същото време всеки лектор има свой подход на преподаване, което прави курса още по-интересен за участниците.

"Промените в областта на комуникациите в днешно време са толкова динамични, че за специалистите в сферата е важно да получават конкретни отговори как да се справят с определени казуси - какви са новостите, какво работи добре, практически съвети за кампании", споделя Гергана Василева, директор на London School of Public Relations Bulgaria, която е част от лекторския екип.

Важно е да се отбележи, че в обученията могат да се включат хора с разнообразен профил и специализация в различна сфера - собственици на бизнес или лидери на екипи, PR и корпоративни комуникации, маркетинг, HR и employer branding. Курсовете са подходящи както за начинаещи специалисти, така и за такива, които търсят надграждане или допълнителна квалификация.

Разбира се, лицето на всеки един курс се изгражда от преподавателите, които ще го водят. От London School of Public Relations са подбрали водещи специалисти от международни компании като Unicredit Bulbank, Nestle, Experian и много други. Така на практика обучаващите се ще могат да "влязат" в офисите на успешни организации, черпейки опит от реално и успешно проведени кампании и стратегии.

Свят, в който брандът и комуникациите са ключови за успеха

Да разработиш стратегия за управление на репутацията е повече от предизвикателство. Когато обаче сложният процес бъде разделен на отделните му части, тогава всеки може да вникне в материята. Именно така обяснява методологията на преподаване Джон Далтън, един от главните лектори на курса "PR и мениджмънт на репутацията" и директор на LSPR в световен мащаб. Тази програма е най-всеобхватна, тъй като в нея са заложени цели 16 модула, свързани с комуникациите.

"В днешно време става все по-важно да има специалист или екип от хора, които да действат като пазители на репутацията", обяснява Далтън и допълва: "Инвестицията в такава роля се изплаща за организацията, тъй като този специалист ще помогне да се предотврати неволна вреда или поведение, което може да доведе до негативни последици".

Курсът дава на участниците ясен преглед на основните концепции, свързани с мениджмънта и развитието на комуникациите и репутацията.

Социалните медии са друг основен стълб в стратегията за развитие на всеки бизнес. И ако в днешно време има много хора, които знаят как да пускат публикации или платени кампании, то добрите практики и правилният микс е ключът към открояването на висококонкурентния пазар. Това е и целта на обучението "Социални медии и маркетинг на съдържанието".

Инвестициите в бранда и вътрешните комуникации са подценявани в голяма част от организациите, а са ключов фактор, който може да даде добавена стойност. В това е сигурна и Мартина Бойнова, мениджър "Комуникации и ангажиране" за Европа, Близкия изток, Африка и Азия в Experian. Именно тя ще обучава курсистите за изграждането на работодателската марка в Brand management & Employer branding.

"Предизвикателствата пред бизнеса са различни, но могат да бъдат преодолени чрез добре разработена стратегия, нужните инструменти и доза креативност, за да доставим точните послания в подходящото време", сигурна е Бойнова.

Занятията от обученията се провеждат едновременно присъствено в офиса на училището и онлайн във виртуална учебна зала. Участниците в курсовете имат възможност да избират формата. Курсовете са съобразени с работното време и голямата натовареност на работния процес на специалистите, като се провеждат веднъж седмично - вечер от 18:30 до 21:00 часа.

Всеки, завършил курсовете на London School of Public Relations, получава британска диплома, която е международно призната. Училището има висока международна репутация и голяма част от интернационалните компании са клиенти на организацията в световен мащаб.

Културата на постоянно учене е факторът, който държи служителите продуктивни

Затова е важно да се оценява и насърчава постоянното обучение и подобряване на знанията в различни сфери, особено в бързо изменящи се като маркетинга и комуникацията. Разработването на подобна нагласа в хората е сериозна инвестиция, която обаче би осигурила огромни ползи за всяка организация.

От ангажираността на работещите до повишената производителност, културата на постоянното обучение е нещо, което всяка компания трябва да се стреми да развива. На база на тази идеология обученията на London School of Public Relations дават не само знания, те осигуряват подходящо място за benchmarking и networking.

За да се внедри подобна култура на обучение, лидерите са тези, които дават пример. Организацията провежда и редица други вътрешнофирмени курсове. Част от тях са насочени към развитие на лидерски умения и мениджмънт като "Динамично лидерство" или практическите тренировки по "Лидерство и влияние". Ако мениджърите са ангажирани и посветени на собственото си усъвършенстване, това засилва нагласите за израстване в екипа.

Разбира се, има подходящи квалификации за специалисти, желаещи да подобрят както своите меки, така и своите твърди умения. Такъв е курсът Storytelling, насочен към разказването на истории, защото по този начин успешните лидери ефективно управляват и мотивират своите служители. Отново на практическа основа е изградено и обучението по "Презентационни умения и управление на влиянието".

В днешната бързо променяща се работна среда, в която новите технологии и иновации променят с всеки изминал ден начина, по който функционира корпоративният свят, обогатяването на знанията стана все по-значимо за успешното развитие в кариерен план.

Независимо от професионалния опит и образование, процесът на постоянно учене и самоусъвършенстване има решаваща роля в повишаването на компетенциите, приспособимостта към промените и развитието на собствената кариера.