Новият брой: Пътят към Шенген
Close

“Свържете ме с Пиперов, обажда се Чушков”

Регистрите се кикотят

Преди няколко години юристът на БНБ в Пазарджик се обадил в кабинета на банковия началник в Кърджали и секретарката му удивена чула следната молба: “Моля ви, свържете ме с другаря Пиперов, обажда се Чушков от Пазарджик”.
За хората със странни имена подобни случки вероятно са всекидневие. Представете си например как по телефона ви се обажда Силвестърсталоун Ахмедов Мехмедов или някой ви се представи с думите: “Приятно ми е, Кукуригин”. Абсолютен фаворит в категорията на абсурдните лични имена е синът на текезесарски началник от град в Западна България - той бил наречен Всенапред.
Вероятно винаги улеснен при назначаването си на работа е бил Станой Байтошев. Девети септември остава именният ден на Братушко Братушков.
Освен многобройните Сталинки, ОФ-елии и Иличовци има хора, чиито имена са тематично свързани с историята, политиката, военното дело. Руска Опълченска, Нина Кадетова, кметът на Елешница Дивизия Дивизиев, Заря Комитова, Пенка Хъшовска, Пешка Наумова, Анушка Доспевска, Иван Трибронов, Гоше Барутчийски, Варда Бенковска, “колегите” Кралю Великов, Кралю Кралев и Македонка Везирова, Войн Велков. Има едно име, подходящо за съдия на среща между отбора на Гриша Ганчев и всеки друг - Победа Купова. На Валентин Хайдутов се противопоставя пацифистът Петър Кърши-брадов. Следват Елена Доброволска, Надежда Робова, Ленин Видински, Илич Цветков, Победа Добрева, Керана Дружинина, Верка Еничерска, Виолета Карагяурова, Радомир Илич, Виктория Караулова, Тимур Кардонов, Румяна Графигнатиева.
Безапелационен религиозен плурализъм съществува в имената и фамилиите с духовно-божествена ориентация. В телефонния указател на София тихо и безконфликтно съжителстват Кирил Еврейски с Красимир Буда и Димитър Дяволов с Богиня Дортулова. В тази графа без съмнение попадат още и Спас Господов, Божия Димова, Тройца Братанова, Верчо Свещаров, Люляна Ангелска, Лукайчо Бонев, Лука Врагов, Надежда Юдина, Стоян Вампиров, Силвия Верусалимова, Стоян Джамийков, Мария Духова, Възкресий Захариев, Божислава Карапеткова,
Ангел Катранджийски, Дева Мечкова, Митка Облакова и мистичният Владо Чакрин.
В лекарските среди има две известни групи доктори, обединени по любопитен начин от имената си. Д-р Дъбов, д-р Буков и д-р Чамов бдят в едно лечебно заведение за здравето на пациентите си. В клиниката по изгаряне на “Пирогов” пък работят д-р Въгленова и д-р Огнянов. Има още мнозина, дарени от родителите си с имена, които изправят косите на дежурния на тел. 160: Снежанка Огненска (макар че тук има неутрализация от водата), Искра Пепелджийска, Михаил Пожаревски, Мара Пожарева и Велко Пърлев.
Куп хора още преди да им поникнат зъби са получили от родителите си телесна характеристика : Радка Килограмска, Атанас Шкембов, Стефка Скелина, Атанас Черепов, Любка Фиданина, Атанас Слабов, Стоян Дупов. Имената, свързани с козметиката, пластиката и суетата, са повече от центровете по красота в Швейцария: Иван Разслабенов, Грозю Грозков, Здравко Пъпков, Антон Чернооков, Александър Гиздашки, Георги Дюстабанов, Спасия Веждарова, Бърню Бърнев, Стерю Бръчков, Стойко Брадичков, Стефан Устичков, Антон Бричков, Тотьо Рунтов, Вълчо Перчемлиев, Марийка Разсуканова, Христофор Бенкин, Бонка Бенкова, Илия Балдърков, Каньо Бедров, Савчо Беловеждов, Снежана Белогушева, Вене Грамадски, Георги Върлинков, Надежда Високова, Радка Дълбокова, Николай Широков, Крачун Енчев (бел.авт. - Крачун на румънски означава Коледа), Малчо Хамбараджиев, Свилен Доколенков, Стоян Доколянов, Елвира Долгошиева, Емануил Зъбов, Златозар Рапонски, Валентин Зурлев, Анюта Жвакина, Апостол Плюнков, Велика Серева, Лукан Зяпов, Еленка Мърлева, Орлин Напетов, Иван Обецанов, Елисавета Червилова. Отпреди телевизията да стане цветна, а Майкъл Джексън - бял, в телефонния указател има Борис Белотелев, Черньо Дичев, Найчо Негров, Павлина Циганчева, Людмила Черна.
Като говорехме за Крачун - българският вариант е Коледаров. Ако той имаше помощници джуджета, те можеха да се казват Рад Добринов, Сретен Нацков, Мильо Гаджев или Александър Галушко.
Някои родители с лекота са запратили децата си в една от категориите на “Добрия, лошия и злия”: Георги Тъпанаров, Александър Образцов, Зафир Мазников, Любен Подмолски, Любен Любов, Марин Търпинов, Душко Душков, Благодатка Душанова, Драга Панова, Александра Добрушина, Благодат Дойчинова, Любомир Неволев, Христоско Добриянов, Николай Сърцанов, Стоянка Духовникова, Свобода Засмянова, Петър Подскочиев, Свежан Загоров, Драголюб Гаджев. Никола Омайников, Искра Борсучка, Софийка Обидиева, Ценка Пишманова, Радка Пъдева, Манчо Роглев, Георги Гадев, Методи Гадинов, Йордан Враголомски, Станко Беляджийски, Мирчо Разбойников, Серги Размиров, Димчо Беляков, Поел Ахмаков.
Целият жизнен цикъл на човека може да бъде описан само с имена от телефонния указател: Върбан Повивков, Младен Детински, Хенрих Детков, Океан Малчогански, Добри Стареев, Кирил Стари, Васил Дядов, Юри Неживов. Междувременно обаче хората прекарват живота си по различен начин, защото са с различен нрав и нагласа: Пелагия Говоркова, Гроздан Мълчанов, Никифор Мънков, Мими Пелтекова, Рад Бързаков, Борис Пъргавелов, Надежда Шавникова, Петър Мераклийски, Витленка Полеганова, Петър Работилов, Вихра Бегова, Фиданка Вихрийска, Георги Вятров, Димитър Мислов, Георги Плашев, Благуна Вуткова, Лидия Готова, Пеню Грешков. Дело Писков, Върба Кавгаджийска, Паисий Кавгаджийски, Панайот Калабалъков, Петър Кахърков, Никола Цивров, Георги Цупарски, Рилка Моралийска, Снежана Домишлярска, Лада Дюдюкова, Средко Киров, Косена Кирова, Горка Кратункова.
Естествено голяма част от имената издават професии, причудливи занимания, хоби: Фото Костов, Димитър Риболов, Виолета Певецова, Христо Певашки, Петранка Вариклечкова, Цветанка Чуйпетловска, Никола Вертипрахов, Цоко Мускетарски, Генчо Куриерски, Георгий Водолазки, Благовест Часовникаров, Витан Възелов, Божидар Гьобеклиев, Живка Гарагушкова, Евгения Гурбетова, д-р Матю Земеделски, Йордан Министерски, Пена Прокурорска, Цветан Началнишки, Пресиян Търговски, Рудолф Адолф Фабрикант, Деньо Каруцов, Ангел Касапов, Атанас Недокланов, Жанета Месарова, Антон Кафезчиев, Любен Наследников, Апостол Пъдарев.
Цяла въображаема къща може да бъде сглобена от имена и фамилии: Еленка Первазова, Трайчо Чардаков, Петранка Долапчиева, Снежина Домазетова, Стоян Дивански, Койка Калчева,
Лукса Добрева, Иван Домозетов, Христо Фурнов, Дуро Дуров - вероятно далечен турски братовчед на Наню Сапунов, Телефонка Колева, Борислав Паничков, Васил Пантофчиев, Зорка Пердова, Петър Полилеев, Мария Шетинска.
Ако името определяше професията, тези хора щяха да работят под колоните на “Валентина”:
Кръстьо Дрехаров, Тотка Шивачева, Конкорди Платов, Райничка Топлийска, Крум Дънков, Здравка Шапкова, Надежда Капелкова, Василка Калпачева, Левтерка Копчева, Американ Костадинов, Ида Царвуланова, Калеопа Обущарова, Бранимир Сандалски, Йорданка Фереджанова.
Цяла криминална история плюс номенклатура на магазин за железария-инструменти-оръжия-строителни материали-ВиК може да бъде съставена от следните имена: Здравка Куршумова, Пано Панделов, Станчо Тъмнишки (Генчо Тютюнков, Адриана Цигарева), Кифирка Пиронкова, д-р Любен Болтаджиев, Павлина Брадварова, Райна Дръжкова, Желез Железов, Тройка Каишина, Христо Капаклиев, Шина Каналева, Борка Керемидарова, Мерцедес Керемидчиева, Желязка Кованджиева, Костадин Ключков, Елимонка Ковачка, Златка Пушкова, Нефталина Олованска, Атанаска Пантова, Трошка Пръндачка, Цанко Танков, Христо Тракторски, Владимир Топов, Деля Скобева.
Не е сигурно дали семейна ленивост или липса на идеи от страна на родителите при кръщаването на децата им е довело до такива имена на квадрат: Видол Видолов, Влъчко Влъчков, Връбчо Връбчев, Дано Данов, Арсен Арсенов, Дучо Дучев, Едрю Едрев, Ечко Ечев, Жейно Жейнов, Куцар Куцаров, Момко Момков, Нацко Нацков, Хито Хитов. (Безспорен хит пък са краткозвучните Мако Даков, Пеко Таков, Цеко Наков.)
Разни: Яблена Дерибеева, Ружиян Добродолски, Горица Димова, Въцо Дичков, Олинка Дишка, Елена Духалова, Нино Духалев, Славе Дурльов, Панайот Жюлтов, Глозда Игнатова, Пройко Китипов, Прокопи Копев, Корна Кортенска, Меримка Костадинова.
Като деца зарязвахме игрите по дворовете само когато някой се сетеше да прелистваме телефонния указател и да търсим смешни имена. После се обаждахме. С преправен глас най-улегнало звучащия от нас питаше “там ли е...” еди кой си - собственикът на странното име. Обясняваше, че правим клуб на хората с причудливи имена и ще се радваме да видим съответния човек на срещата пред НДК в неделя следобед. Всичко завършваше с това, че не можехме да ги познаем! Мечо Китайски не приличаше на панда, дори нямаше сенки под очите. Дучо Дучев не носеше пречупен кръст, а Неделка Златнотенджерова не носеше на главата си златист похлупак.


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
3 коментара
 • Най-харесваните
 • Най-новите
 • Най-старите
 • 1
  discoverylibrary avatar :-|
  discoverylibrary
  • - 1

  "ГАДЖЕВ" У ТРАКИЙСКИТЕ БЪЛГАРИ ПРОИЗХОЖДА ОТ ГРЪЧКАТА ДУМА "ГАДЗО" - КУКА. ТОЯ ДРАГОЛЮБ ГАДЖЕВ Е ВАКОВ БЪЛГАРИН И СЪЩО ЧЕНГЕ, ПА ИСТО ТАКАИ ТАТКО МУ И БРАТОВЧЕДА МУ, А ВИДИМО РОДАТА УЛАЗЯ СО ТОЯ ЗАНАЯТ ЧЪК КУМ ШИШМАНОВОТО ВРЕМЕ.

  Нередност?
 • 3
  emoza avatar :-?
  emoza

  Аз съм Емануил Зъбов, от тези дет' преди да са им поникнали зъби съм получил от родителите си телесна характеристика. Ако трябва да съм честен, единственият ми проблем, свързан името е, че не съм стоматолог. Аз имам един въпрос към Алексей Лазаров, той трябва да е автора на тази глупост, статия, или както смята да нарича прочита на стари телефонни указатели.

  Алексей, защо считаш, че четенето на стари телефонни указатели (видял си името на дядо ми, той ми е пълен съименник, номера е 44 01 03 София) е достатъчно основание за фамилиарния ти наклон при разнищване на етимологията на имената на поне 200 човека, в това чило и моето?

  Нередност?
Нов коментар

Още от Капитал