Първи юни – ден без цигари

Нови предложения в Закона за здравето ограничават броя на местата, в които може да се пуши

Депутатът от ГЕРБ Стефани Михайлова (втора от дясно) представя новото предложение за промени в Закона на здравето
Депутатът от ГЕРБ Стефани Михайлова (втора от дясно) представя новото предложение за промени в Закона на здравето    ©  Денислава Симеонова
Депутатът от ГЕРБ Стефани Михайлова (втора от дясно) представя новото предложение за промени в Закона на здравето
Депутатът от ГЕРБ Стефани Михайлова (втора от дясно) представя новото предложение за промени в Закона на здравето    ©  Денислава Симеонова

Пълната забрана за пушене ще влезе в сила. Но с някои съществени изключения - като заведенията за хранене и развлечения, които ще са на облекчен режим. С това решение Комисията по здравеопазването в парламента за пореден път прекрои предложенията за промени в Закона за здравето, свързани с тютюнопушенето на обществени места.

Тъй като новите предложения променят разпоредбата за пълна забрана, която трябва да влезе в сила от 1 юни, ако бъдат гласувани, те ще са валидни едва денонощие по-късно. Така правен куриоз ще определи един единствен ден, в който по закон пушенето ще бъде тотално забранено навсякъде в страната.

Какво се променя

В първоначалния вариант на промените, внесени от депутата от ГЕРБ Иван Иванов през февруари т.г. в десет точки се изброяваха местата, в които категорично няма да се пуши – детски градини, училища, кина, театри, помещения за производство на храни, автобуси, метростанции и т.н. Другото предложение, което предизвика остри дебати през последните месеци, беше опцията заведения под 100 кв. м сами да определят дали да разрешат пушенето или не.

Основната идея в новото предложение, внесено от Стефани Михайлова и група народни представители от ГЕРБ, е да се дефинира понятието "обществено място" и в закона да се регламентира не къде се изключва възможността да се пуши, а къде се допуска такава. "Опасявахме се, че никога няма да изчерпим всички места, в които не трябва да има изключения от забраната, затова предпочетохме обратния подход – да кажем къде може да се пуши, а навсякъде в останалите закрити обществени места забраната остава валидна", обясни Стефани Михайлова. За основа на дефиницията на обществено място ще се използва формулировката на Европейската комисия - "всички места, достъпни за широката общественост или места, които се ползват колективно без значение на собственост и право на достъп". За всеки случай ще остане и досегашното изброяване на местата с изрична забрана на цигарите.

Другата съществена промяна, подкрепена категорично от всички членове на комисията, е намаляването на квадратурата на заведенията, които ще имат право да избират дали да бъдат за пушачи или непушачи – тези до 50 кв.м ще могат да се самоопределят, а над 50 кв.м задължително ще обособяват зали и за двете групи посетители. С това депутатите намалиха съществено броя на заведенията, които биха избрали да са само за пушачи. Остава да се уточни допълнително каква минимална част от по-големите помещения ще бъде за пушачи – половината или една трета.

Трета поправка разрешава на заведенията за хранене и развлечения с изцяло нощен режим да допускат пушене без обособяване на помещения, но след 22 ч 30. Ако нощно заведение работи и през деня, то се подчинява на разпоредбите според квадратурата си.

Къде ще може да се пуши

Предложението гласи:

"Закритите обществени места, в които се допуска по изключение тютюнопушене са:

  • местата за настаняване и средства за подслон (мотели, хотели - бел.ред.)

     
  • залите за консумация на място в определени видове заведения за хранене и развлечение – ресторанти, питейни заведения, кафенета, кафе-клубове (с изключение на интернет кафе-клубовете и кафе-клубовете за игри) и барове;  
  • сградите на железопътни гари, летища, морски гари, автотранспорт  
  • плавателните съдове"

 

Стефани Михайлова обясни, че летищата и автогарите са добавени в списъка, "за да регламентираме, тъй като по традиция и заради народопсихология често се нарушават забрани".

Една добре замислена алинея предлага заведението, което допуска пушене, задължително да включва тази информация в свои представяния в интернет страници и каталози. Остава неясно кой ще следи дали задължението се спазва.

Глобите

Набързо и почти незабелязано беше прието предложението за може би най-важната добавка в закона. В момента глобите за физически лица, които нарушат забраната за пушене на обществено място, са от 50 до 100 лв., а при повторно нарушение – от 100 до 300 лв. За нарушения от юридически лица санкциите са от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 3 000 до 10 000 лв.

Предложените сега глоби за нарушение на забраната за пушене в заведение са по-високи за граждани и по-ниски за фирмите. Физическо лице трябва да плати от 200 до 400 лв при нарушение, а при повторение – от 400 до 800 лв. За юридически лица санкцията е от 400 до 800 лв., а при повторно – от 800 до 1000 лв.

Излиза, че ако не осигури обособено място за пушене в офиса, собственик на фирма ще трябва да даде между 500 и 1500 лв., а собственик на заведение за същото прегрешение – от 400 до 800 лв. Стефани Михайлова обоснова решението така: "Все пак сме в условия на криза и едни от аргументите на вносителите бяха, че не трябва да създаваме затруднения на собствениците на малки заведения и на заведения в малките населени места – кръчми и т.н."

В същото време депутатите отхвърлиха предложението на Петър Петров от ГЕРБ заведенията, които изберат режим на пушене да плащат такса "Здраве" на Министерство на здравеопазването в размер на 20 лв. на кв.м годишно, но не по-малко от 1000 лв. Аргументът на председателя на комисията Лъчезар Иванов беше, че не това е законът, който може определи подобна такса.

Какво предстои

Още преди да стигнат до пленарна зала за решаващо гласуване, предложенията на ГЕРБ ще претърпят промени заради неизяснени и дублиращи се предложения по време на вчерашното заседание на здравната комисия. Народните представители разчитат много и на сега съществуващата Наредба за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и на закритите работни помещения от 2004 г. на Министерски съвет, която да дообясни техническите характеристики на обособените зали и прегради, както и параметрите на търговските площи.

Висящ остава въпроса и кой осъществява контрол и налага глоби. Оказа се, че РИОКОЗ не може да налага глоби на физически лица и за целта трябва да търси помощ от полицията.

След бързо гласуване депутатите от ГЕРБ пропуснаха напред собственото си предложение, подкрепени от "Атака". "Против" гласуваха от ДПС.

Ако след края на обсъждането трябваше да се присъди награда за най-непридвидима позиция, тя непременно щеше да отиде при министъра на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова, която предложи да остане в сила сега действащия закон, а всички технически подробности за квадратни метри и вентилация да бъдат добавени в наредбата. Когато Хасан Адемов заяви, че споделя мнението на министъра за пълна забрана на пушенето, тя възкликна "Не сте ме разбрали правилно. Имах предвид чл. 56, в който си се пуши", връщайки дискусията през 2004 г., когато наредбата определи обособяването на места за пушене в закритите обществени места. И която очевидно няма никакъв ефект в заведенията.

"Капитал" подкрепя пълната забрана за пушене в закрити помещения. Следете развитието на дебата и на живо в Дневник Live - #пушене

Още от Капитал