Парите след ученика
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Парите след ученика

Парите след ученика

Държавната издръжка за децата в частните училища е добра идея, но трябва да бъде последвана от още действия

Люба Йорданова
5489 прочитания

© Shutterstock


Автор: Shutterstock

Знаете ли, че Левски е живял девет години с чуждо сърце и самоличност и всяка година си е сменял адресната регистрация? Няма и как да разберете, освен ако не хвърлите едно око на тазгодишните матури след 12 клас. Понижаването на образователните стандарти по български език и математика е факт вече няколко години и решението му би трябвало да е на челно място сред приоритетите на държавата. Най-малкото защото функционално неграмотни дванайсетокласници днес означава слабо развиваща се икономика утре.

Когато през май образователното министерство представи новия законопроект за училищното образование, идеята децата в частните училища да получават същата държавна издръжка (средно около 1300 лв.) като тези в държавните и общинските предизвика бурни реакции. Въпросът изправи един срещу друг частните учебни заведения и родителите на деца, които учат в такива, и преподаватели от държавните и общински училища. Според първите държавата има ангажимент към данъкоплатците си да се погрижи еднакво за задължителното образование на децата и неизплащането на издръжката е форма на дискриминация. Представителите на държавните и общинските училища обаче смятат, че това би довело до повече предимства за частните и с това и до нелоялна конкуренция между училищата.

Предложението на министерство би било стъпка в правилната посока, ако успее да доведе до реална конкуренция между частното и държавното образование и накара училищата да се състезават за деца. Така учебните заведения могат да увеличат качеството на обучението, което в крайна сметка трябва да е основна цел на реформата в образованието. Идеята обаче трябва да върви и с ежегодни проверки на резултатите на училищата, стимули за добрите учители и контрол над изплащането на субсидията.

"Капитал" организира онлайн дебат на тема "Трябва ли да се изплаща държавна издръжка и за учениците в частните училища?" с участието на образователни експерти, учители и родители. Дискусията успя да събере интересни аргументи, някои от които ви представяме тук.

Основна теза "Зa"

Ирина Абаджиева-Репуц,

юрист, председател на Инициативния родителски комитет на родители на деца в частни училища

Конституционно право на всеки гражданин е правото на равен достъп до задължителното основно и средно образование. Конституционно задължение на държавата е да даде по равно на всяко дете образование, без разлика от неговото социално положение и произход.

Държавата разкрива държавни и частни училища, упражнява еднакъв контрол върху тях и те задължително изпълняват дадените от нея образователни стандарти. Само че в едните училища – държавните, държавата заплаща ежегодно за всяко дете, записано в тях, сума – представляваща единен образователен стандарт, определен като разход за образование, в изпълнение на конституционното й задължение да осигури ресурс за образование. В частните училища това свое задължение държавата заобикаля. В частните училища тя не заплаща нищо и не подпомага по никакъв начин образованието на децата, записани в тях. Разходите за образование, за обезпечаване на сграден фонд и условия за образователен процес в частните училища се поемат изцяло от гражданите – данъкоплатци, записали децата си в тези училища. Държавата дори не признава тези разходи на родителите за образование като признат разход за данъчни цели, т.е. тези пари не само не се приспадат от данъците им, а даже се облагат допълнително с данък.

Съгласно доклад на Световната банка от 2009 г. в страните с най-силно развита или "интегрална среда" публичният сектор финансира частните училища, като осигурява на учениците ваучери за тяхното обучение независимо от училището, в което те са избрали да се учат, с което се насърчава свободният избор на учениците и конкуренцията между училищата.

Образованието, както и здравеопазването са две основни национални политики на всяка държава. Както в сферата на здравеопазването е приет моделът на "здравната пътека", което дава възможност на гражданина да ползва парите си за здравеопазване в избрано от него здравно заведение, независимо дали то е държавно или частно, така следва и българското дете да може да ползва парите си за образование – платени в държавния бюджет от неговите родители, в избраното от него училище – държавно или частно. Така държавата ще е изпълнила еднакво ангажимента си да осигури средства за задължително образование на всяко дете, като е осигурила и равнопоставено отношение към тях по отношение на правата им.
Основна теза "Против"

Йонка Първанова


доктор по педагогика, родител на бъдещ първокласник

Основният аргумент за промяната в начина на финансиране е, че по този начин се осигурява равнопоставеност на учениците и се дава възможност за избор. Принципът "парите следват ученика", като "парите" идват от данъците на всички в държавата, се разглежда като основополагащ и на тази база се разгръща тезата, че държавата не полага еднакви грижи за образованието на учениците, които учат в частни училища. Тази хипотеза обаче има един съществен недостатък – липсата на равнопоставеност между държавните (общински) училища, от една страна, и частните, от друга.

Тази неравнопоставеност се изразява на първо място в начина на организация на образователната дейност. Частното училище има свободата да определи пътя, по който ще организира образователния си процес, а държавното училище регламентира този процес съобразно държавните образователни изисквания. Във всяко държавно или общинско училище например броят на учениците в паралелките е определен от държавата, като водещ принцип е "максималната пълняемост". Натовареността на учителите и изискванията за откриване на щатно учителско място също е регламентирана от държавата. В частното училище тези въпроси се регламентират от собственика и директора на училището.

Неравнопоставеността на държавните (общински) и частните училища е особено съществена в още един аспект – правото на допълнителни приходи. Основните и средните общообразователни училища нямат механизъм за собствени приходи освен наеми (което е рядкост), а допълнителните образователни услуги, които могат да предоставят, веднага попадат под ударите на "конфликт на интереси". Същевременно частните училища се откриват от физически или юридически лица и имат право на стопанска дейност. Това им дава възможността да използват разнообразни форми и методи за дофинансиране на дейността си.

В условията на икономическа криза изваждането на държавни пари за "съвместно финансиране" на частни училища, създадени и функциониращи като юридически лица с право на печалба, е неглижиране на държавата и нейните интереси. Тези средства могат да бъдат употребени за повишаване качеството на образование в държавните и общинските училища, за стимулиране на ефективната конкуренция, за квалификация на учителите и за стимулиране на младите хора за реализация в учителската професия.

Читателски коментари "За"

Равнопоставянето на частни и държавни училища е важно за обществото като цялo, защото:

1) създава конкуренция между тях и в резултат на това вдига качеството на образованието

2) не позволява да се отвори пропаст между държавни и частни училища - както като възможност за достъп, така и като образователен продукт, който дават

3) работи срещу социалното "изпадане" на групи от млади хора и за по-голяма степен на социална хомогенност.

Не е случайно, че европейските страни с най-високи образователни резултати под една или друга форма финансират и двата вида училища.

Jeanne D'Arc

Може ли за миг да не говорим за училища, а за деца. Децата днес могат да учат в държавно, утре в частно, а след година в българско училище в чужбина. И всички тези деца имат правото, дадено им от държавата, да учат. И е редно държавата да се отнася еднакво към тях.

Моите деца са също българчета. Моите данъци отиват и за образование. Защо да не могат децата ми да получат този единен образователен стандарт? В някои страни с тези пари майки учат децата си в дома си.

Boshnakova

"Държавата" не "финансира" частните училища. Част от данъците ни като родители отиват за обучението на нашите деца, независимо от това къде учат. Всяко дете има право на полагащата му се част от държавния бюджет, определен за образованието му. В кое училище родителите ще решат да "похарчат" тази сума и дали и колко ще доплатят е въпрос на техен избор и ценностна система. Ако ме освободят от данъци заради това, че съм записал децата си в частно училище, съм съгласен да не получавам скромната сума за образованието им, която държавата е преценила, че може да отдели.

Petak
Читателски коментари "Против"

Ситуацията в страната ни е такава, че потекат ли веднъж тези пари, се създават допълнителни условия за измамничество и печалбарство. Ще се народят школи и школички, решили, че предлагат елитно образование, и родители, които съответно да им повярват. Държавата в момента изпълнява напълно конституционните си задължения - да осигури безплатно образование за всички деца. Оттам нататък всеки прави своя избор дали да се възползва от държавното или да търси частното.

Тези пари могат да отключат една прекалено силна тенденция за частно образование, което ще доведе до тотален срив на държавната образователна система и пълно лишаване на децата от ниските социални среди от възможност за безплатно обучение.

reality

Такова чудо като частна фирма, финансирана от държавата, не може да съществува в полза на обществото. И понеже сме го виждали много пъти, съм убеден, че частен бизнес, финансиран от държавата, не може да предложи дори приемливи нива на качество. Няма механизъм, който да стимулира частна фирма да се конкурира с останалите на база качество, след като й е осигурено финансирането. Ако се приеме това държавата да плаща на частни фирми за образование, самото образование - и частно, и държавно, ще бъде съсипано.

dreamer

Изборът дали детето ще учи в частно или общинско/държавно училище е личен за родителя и той трябва да носи отговорността за това свое решение, като заплаща образованието. Държавата изпълнява своите задължение по конституция в държавните училища. Останалото са вариации на познатата тема за изливане на публични субсидии в частни структури под конституционен или всякакъв друг претекст.

mak1951
Автор: Shutterstock

Знаете ли, че Левски е живял девет години с чуждо сърце и самоличност и всяка година си е сменял адресната регистрация? Няма и как да разберете, освен ако не хвърлите едно око на тазгодишните матури след 12 клас. Понижаването на образователните стандарти по български език и математика е факт вече няколко години и решението му би трябвало да е на челно място сред приоритетите на държавата. Най-малкото защото функционално неграмотни дванайсетокласници днес означава слабо развиваща се икономика утре.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

10 коментара
 • 1
  dobrich avatar :-P
  dobrich

  ...."функционално неграмотни дванайсетокласници днес означава слабо развиваща се икономика утре".....мНОГО ТОЧНО КАЗАНО! нИЕ СМЕ ОБРЕЧЕНИ НА СЛАБА ИКОНОМИКА И БЕДНОСТ!.

 • 2
  kalin_m avatar :-|
  kalin_m

  Изненадан съм от тесногръдата защита на статуквото и невероятната омраза към частната инициатива в средното образование, изразена от някои хора. Разбира се, че парите трябва да следват ученика и да има конкуренция. Мисля, че това ще даде възможност на много ученици, чиито родители предпочитат частното образование, но не им достига малко в семейния бюджет, за да могат да запишат децата си в частно училище, да го направят. Мисля, че голяма част от добрите общински или държавни училища могат да подобрят още качеството, като поискат такси в допълнение на ваучерите и аргументират финансово учебните си програми. И не на последно място - откриването на учителски щатове, заради записани ученици на килограм е срам за образованието на нацията. И докога ще вярваме на "безплатния обяд" и ще бъркаме уравниловката със справедливост?

 • 3
  jelezen avatar :-|
  jelezen

  "защото функционално неграмотни дванайсетокласници днес означава слабо развиваща се икономика утре".

  Синът ми не учи в частно училище, а в училище, което ще му даде диплома, която ще му позволи да учи в Германия - веднага като завърши 12 клас има право да кандидатства с изучавания от него 12 г немски език, без да му се налага после да учи 1г езика в университета.
  Това, което му втълпяваме в къщи е, че на фона на всички калпазани, дето не могат да пишат, четат и говорят и той им се смее, няма да има кой знае каква конкуренция един ден.
  Та мисълта ми е за конспирацията в образованието - да, има вопиюща неграмотност, но има и деца в тези частни и държавни елитни училища, които подготвят деца, които няма да позволят да има слаба икономика, но и няма да имат насреща си и голяма конкуренция.
  Така, че всички дето гледат Пайнер, сменят си телефоните на два месеца, тикат на децата си силикон и голф 2, не разбират за какво става дума. Ма те и Капитал не четат ....

 • 4
  leb20 avatar :-P
  leb2.0

  На първо място половината от т.нар. "училища" особено в провинцията трябва да се закрият, защото "учителите" там произвеждат нищо повече от sandwich short of a lunch box. Не може в една паралелка да учат ученици от втори до седми клас! Какво образование е това и на кого му трябва да се плаща!? Да не говорим колко пари гълтат самите сгради за поддръжка отопление и т.н., за да могат 20 деца от 20 села да "учат". С парите за тяхното "образование" за вземем да ги пратим направо на запад та барем научат нещо...

  Плащане за образование особено в държавни училища са пари хвърлени на вятъра. 90% от учителите нямат нужното образование, квалификация и допълнителни специализации, за да могат да предоставят адекватен образователен продукт. И какво като плащат 11-12 год на циганите от факултето или столипиново да учат - да не би да вземат да научат нещо!? Пак ще ходят по кръстовищата да мият стъклата на колите. Трябва да има далеч по-строга система за контрол на образованието всяка една година, за да не ни радват после "учениците" с творбите си за Левски.

  И стига толкова дебати и сульо и пульо да си казва мнението за щяло и нещяло. Първо резултати - после пари. На който не му харесва - да ходи в Пайнер или Планета ТВ!

 • 5
  hedger avatar :-|
  Hedger

  Аз също съм "ЗА" държавата да дава издръжката за образование на децата под формата на ваучери и родителите да решат къде да похарчат тези пари - в частно или в държавно (общинско) училище! Да не забравяме, че частните училища трябва да бъдат сертифицирани от държавата, както и техните образователни програми, за да имат право да получат тези субсидии. Много често сертифицираните частни училища (и детски градини) са задължавани да отговарят на условия, на които отговарят малко държавни учреждения. Родителите, които имат възможност и желание да запишат детето си в частно училище се предполага, че са по-взискателни към продукта, който получават и ако не са доволни от него просто ще сменят училището. Така ще има реална конкуренция между училищата за привличането на тези деца (съотв. субсидии). Не виждам нищо лошо в това. Ако държавното училища започне да предлага по-добро образование от частното, уверявам Ви няма да има разумен родител, който да харчи пари за частно училище.

 • 6
  kamendc avatar :-|
  Камен

  Е то по тази логика дай на хората, които нямат деца, да им връщаме пари от данъци - зере сме им събрали, за да им учим децата, пък те нямали деца.
  Всякакво преливане на държавни пари е от единия джоб в другия - да речем, в момента държавата харчи 100 млн. лева за издръжка на училища. Ако ще се плащат ваучери и за обучение в частни, ще трябват примерно още 10 млн. Е откъде ще се съберат те - пак от нашите данъци, които ще трябва да се вдигнат.
  Надявам се горната бакалска сметка да демонстрира безполезността на подобна дискусия. Нека "докторите по педагогика" дискутират как да учат децата ни по-добре, а не как да въртят пари от левия джоб в десния.

 • 7
  valterr avatar :-|
  valterr

  Нека парите вървят с ученика, но да дадат възможност държавните училища да имат възможност за допълнителни приходи/идеи много/. Всички аргументи на г-жа Йонка Първанова са правилни, но да се върви в посока да се разрешават, вместо да се делят децата по този начин.

 • k_

  До коментар [#2] от "kalin_m":
  До коментар [#7] от "valterr":
  Че никой не пречи на общинските училища да събират приходи. Те и сега събират и то не малко. Основно е от дарения и дейността на настоятелствата.
  Обаче в никакъв случай не трябва да се събират такси на калпак за образованието в държавни и частни училища.
  Както и в дискусията подчертах най-голямата вреда на частните училища е, че създават охлюви, убиват мотивацията на децата и те много бързо се научават, че ако някой плати за нещо което те самите трябва да свършат - да и си учат уроците, пишат домашните и полагат лични усилия за да постигнат върхови успехи. Атмосферата между учениците в нашите частни училища е отвратителна - дори и да попадне нормално дете в тях много скоро се проваля в средата на отрочетата на новозабогатели парвенюта, откровени мутри, корумпирани ченгета и митничари.
  Вижте на сайта на МОН резултатите от всички национални ученически състезания и олимпиади. Там няма нито едни представител класирал се на национално ниво на частните училища с изключение на Американския Колеж, ама там е съвсем друга история.
  И не стига, че осакатяват децата, ами и допълнително да им плащат - това е съвсем неприемливо.

 • 9
  naschenec avatar :-|
  Naschenec

  Децата / учениците са РАВНОПОСТАВЕНИ - ВСИЧКИ имат възможността и правото да се обучават в държавните училища !

  ДО ТУК Е ЗАДЪЛЖЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА и НА ОБЩЕСТВОТО !!

  Някои може да искат да се обучават и на Марс, но ние нямаме задължението да им го осигурим -ДА СИ ГО ПЛАЩАТ РОДИТЕЛИТЕ ИМ ! Още повече, че няма никаква гаранция , че квалифицираните " специални " отрочета " впоследствие ще работят за България и за данъкоплатците, които са им финансирали образованието !
  НЕ СИ ДАВАМ ПАРИТЕ , за да осигуря просперитета на НЕЧИЕ ОТРОЧЕ , в НЯКОЯ ДРУГА ДЪРЖАВА и в интерес на някой друг , който да получи наготово издържания от мене кадър !

 • 10
  elady avatar :-|
  elady

  Максимата "Парите следват ученика" се е деформирала до "Нищо не можеш да ми направиш, щото ще останещ без заплата".


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

Новите от запаса

Новите от запаса

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK