Барбара Айзъкс: Образованието трябва да подготвя за живота, не само за кариера

Образователният експерт пред "Капитал" за това как методът "Монтесори" помага на децата и може да промени света

Барбара Айзъкс е водещ образователен специалист в световен мащаб и е добре запозната с българската образователна система. Последно тя участва в семинар организиран от СУ св. Климент Охридски през октомври.
Барбара Айзъкс е водещ образователен специалист в световен мащаб и е добре запозната с българската образователна система. Последно тя участва в семинар организиран от СУ св. Климент Охридски през октомври.    ©  Надежда Чипева
Барбара Айзъкс е водещ образователен специалист в световен мащаб и е добре запозната с българската образователна система. Последно тя участва в семинар организиран от СУ св. Климент Охридски през октомври.
Барбара Айзъкс е водещ образователен специалист в световен мащаб и е добре запозната с българската образователна система. Последно тя участва в семинар организиран от СУ св. Климент Охридски през октомври.    ©  Надежда Чипева

Барбара Айзъкс е главен секретар по образование за Montessori St. Nicholas Charity в Лондон. Организацията е най-голямата в Европа, която подготвя "Монтесори" учители, включително дистанционно. Съвместно с Министерството на образованието във Великобритания Барбара Айзъкс участва в разработването на стандарти, които са залегнали в държавната образователна рамка за предучилищна възраст. Тя е официален представител на 676 "Монтесори" учебни заведения и 4750 учители. Като представител на фондация Montessori St. Nicholas – Великобритания, от 10 години насам Барбара участва в инициативи за качествено внедряване на метода "Монтесори" в множество начални училища и детски градини, които са част от държавната образователна система във Великобритания и по света.

Тя беше специален гост на международния форум "Креативно образование - педагогически практики, вдъхновени от идеите на сър Кен Робисън и д-р Мария Монтесори" по покана на Факултета по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) към СУ "Климент Охридски" и Монтесори общността на Casa dei Bambini.

Форумът събра изследователи и практици от Полша, Великобритания, Австрия, Германия, Норвегия и България с цел да обсъдят кое е образованието на бъдещето и кои са най-важните стъпки то да бъде постигнато още от най-ранно детско развитие.

Kаква е вашата собствена дефиниция за добро обучение в "Монтесори" и каква е разликата в сравнение с традиционното образование? Какви са ползите и потенциалните рискове?

Образованието в "Монтесори" се фокусира върху развиването на потенциала на всяко дете - защото всяко дете има уникална дарба, с която ще допринесе за обществото, ако тази дарба бъде подхранвана, за да процъфтява и да се развива. Насърчаваме децата да поемат отговорност за обучението си в среда с широко изобилие от дейности, предназначени да посрещнат потребностите на децата за тяхното качествено развитие. В тази среда те са групирани според етапите на развитие, например между 3-6 / 6-9 / 9-12 години, а не само в една възрастова група. Тази организация създава широки възможности за обучение през различните възрастови групи и децата наистина могат да се учат едни от други. И от учителя, който наблюдава и следи техния напредък и гарантира, че в обкръжаващата ги среда има всички учебни средства за подхранване на интересите и нуждите на всяко дете. Ролята на учителя е да бъде фасилитатор и наставник на децата, а не на онзи, който им дава знания и след това ги изпитва върху това, което те запомнят и научават.

Подходът "Монтесори" преосмисля баланса в класната стая; децата се учат да управляват собствения си процес на учене и им се дават много възможности да се обучават чрез проучване, активно участие и критично мислене, както и за решаване на проблеми. Творческият им подход към ученето се оценява и насърчава, а това са качества, от които обществото ще се нуждае в бъдеще. При бързото развитие на цифровите технологии ще имаме нужда от хора, които са творчески в подхода си към работата и гъвкави по отношение на начина, по който предоставят своя принос към обществото. Хора, които са отлични комуникатори и са в състояние да разрешават и преговарят по проблемите по позитивен конструктивен начин. Хора, които са гъвкави, които могат да поемат риск и да са устойчиви в усилията си. Това са качествата, които насърчаваме в класните стаи на "Монтесори".

Съществуващят риск е, че страните не приемат реалните предимства, които "Монтесори" предлага за образованието в света на XXI век - децата, които посещават "Монтесори" училищага, са агенти на промяната и това е признато от влиятелните хора днес. Ето защо Джеф Безос, собственик на Amazon, е учредил фонд от 2 млрд. долара за изграждане на училища "Монтесори" в необлагодетелстваните райони на Съединените щати.

Как обикновено децата, които са били част от системата "Монтесори", се сравняват със своите връстници?

Те се отнасят към ученето с положителна нагласа, използват го, за да поемат инициатива и да се справят със задачата си; те могат да се съсредоточат и да концентрират върху задачата, докато я изпълнят, винаги полагат максимално старание във всичко, което правят. Те изпитват уважение един към друг и към околната среда. Те се грижат за планетата и ценят разнообразието. Те са активни членове на своите класове.

Родителите и учителите казват, че могат да видят разликата между децата, които са били част от образованието в "Монтесори", поради целенасочения им подход към ученето и живота като цяло.

Децата, които са посещавали училища "Монтесори", са любезни и възпитани, притежават умения за комуникация, с помощта на които да разрешат конфликтни ситуации по положителен начин.

В наши дни почти всяко нещо трябва да бъде количествено дефинирано. Вие се определяте като образователен експерт и практик, а не като академична личност, но можете ли да дадете доказателства, че образованието в "Монтесори" създава основа децата да получават по-високи доходи, когато пораснат и се влеят в работната сила или да бъдат по-успешни от своите връстници с по-традиционно образование?

Аз напълно разбирам, че всички родители и обществото като цяло искат да оценят икономическите постижения на своите деца и да бъдат успешни в избраната от тях кариера. Но днешното общество ни представя нови предизвикателства. Психичното здраве на младите хора се превърна в истински проблем в Обединеното кралство и САЩ, както и големият проблем със затлъстяването. Обучението трябва да се съсредоточи не само върху познавателните способности на нашите деца, но и върху тяхното благосъстояние и самочувствие, затова се нуждаем от образование, което обхваща и трите области на ученето - когнитивно, афективно и психомоторно - за да подготвя децата за живота, а не само за избраната кариера. Идеята, че учим само за да имаме работа за цял живот, се превърна в мита на ХХ век. Повечето от децата, които се обучават днес, ще имат две или три кариери, ако не и повече, през целия си живот и следователно образованието трябва да се съсредоточи върху ученето през целия живот. Тяхното отношение към ученето ще бъде много по-важно от съдържанието на това, което научават.

Един от рисковете, които обикновено са свързани с образованието в "Монтесори", е, че причинява проблеми на децата, когато трябва да се адаптират към среди, които са извън специално разработените Монтесори класни стаи. Забелязали ли сте такива случаи и какъв е вашият отговор на такива опасения?

Нямам такива наблюдения и опит. Около 80%, ако не и повече от децата, посещаващи класните стаи на "Монтесори" в Обединеното кралство, се приобщават с лекота към традиционното образование. И техните преподаватели оценяват високо уменията им за независимост, логическо мислене и разрешаване на проблеми, любезните им маниери и положителния им и жизнерадостен подход към ученето. Тези деца имат потенциала да бъдат истински лидери на утрешния ден, но основното образование трябва да продължи да насърчава тези нагласи, вместо да ги игнорира.

Ако образованието в "Монтесори" е по-добро за ранното развитие на децата, защо досега не е станало преобладаващият метод, използван в целия свят?

Макар и на 100 години, подходът Монтесори все още е предизвикателство за обществото и политиците в насърчаването на ценности като свобода с отговорност, която води до саморегулиранe, уважение и доверие към личността, към другите хора и за околната среда. Ценности, които насърчават хуманитарния, а не тоталитарния подход към нашето съществуване, насърчаване на творчеството, което е в основата на всички иновации.

Трябва да мислим за творческата стойност на човечеството, вместо да се фокусираме единствено върху икономическите ценности.

Дали е ефективна стратегия за страни като България да се съсредоточат преди всичко върху метода "Монтесори" в своята система на държавно училище, за да настигнат напредналата част от света?

Да, абсолютно, държавните начални училища, които са прегърнали подхода "Монтесори", където децата имат известна свобода да се учат от широк набор от дейности и да развиват физически умения и подходи за разрешаване на проблеми, като се учат заедно с приятели и в кратък урок от своя учител, са постигнали добри оценки в края на годината и много положително и радостно отношение към това, че ходят на училище. Нещо повече, учителите говорят за възможностите да опознаят по-добре децата, като използват метода "Монтесори", защото така могат да планират и преценяват своето преподаване по-прецизно. Те също така говорят ентусиазирано за работата си с деца, тяхната удовлетвореност от работата е много по-голяма и те много повече се задържат на постовете си.

Какво обикновено наблюдават децата и техните родители, когато станат част от образованието на "Монтесори"?

Учебната среда в "Монтесори" е на спокойни, добре организирани класни стаи, където децата се движат свободно и целенасочено подбират задачите и заниманията си, създават взаимоотношения и се учат заедно с приятели и учители по време на индивидуални или уроци в малки групи. Има богати възможности за учене както на открито, така и в класната стая, грижите за растенията и животните са част от ежедневието и на децата се предоставят възможности да практикуват умения за независимост като самостоятелно обуване на обувки, приготвяне на обяд или помагане на по-малките деца с техните задачи по математика или учене да четат. Тук децата уважават разнообразието, което предлага животът на нашата планета.

Вие идвате за пореден път в България - какви са вашите наблюдения по отношение на образователната среда тук?

Моите наблюдения са, че учителите са добре образовани и наистина искат да проучат нови начини за работа с децата. Също така съм запозната, че политиците, държавните служители и академичните среди са наясно, че има възможности да научат повече за по-ефективния начин за разработване на учебни планове за повишаване на благосъстоянието в страната ви и не се страхуват от предизвикателството, което новото мислене за образованието ще донесе. Успехите на обучението по Монтесори, което се провежда в България, са обещаващи и бих насърчила всички страни да се ангажират с постигнатия досега напредък - това предизвикателство ще изисква промяна в отношението от страна на учителя към обучението, водено от деца, в добре организирана и разнообразна обучителна среда, подготвена от учители, които вярват в естественото любопитство и желание на децата да се учат и които се ангажират да организират своята класна стая по начин, който ще улесни това. Учителите също трябва да получат доверие и подкрепа, за да въведат тази революция в ученето. Да чуете техните разкази и историите на децата, обучаващи се в средата на Монтесори, е най-доброто доказателство (налично в момента) за това, което Монтесори трябва да предложи на бъдещите поколения в България.

Очевидно е, че образователната система винаги е сложна, голяма и трудна за реформиране. Но има ли определени политики, които, ако бъдат приложени, биха могли да имат бърз ефект върху подобряването на качеството на образованието?

Научихме във Великобритания, че образователната политика, свързана с четирите години мандат, за които партията е избрана да управлява, не работи. Образованието и здравеопазването на една държава трябва да се основават на набор от ценности и принципи, споделени от всички партии, за които всички те имат дългосрочен ангажимент. Водим кампания за политика на кръстосано образование - образованието на децата представлява бъдещето на която и да е държава - образователната политика не трябвало да се превърне в пешка за всеки изборен манифест.

Моят съвет би бил:

• Бързите решения не работят.

• Не прилагайте политика "отгоре надолу" - работете с учебната общност - деца, родители, учители, академици, държавни служители и политици, за да се осигури сътрудничество - това ще изисква уважение един към друг, добри умения за слушане и време за постигане на съгласие по основните принципи и ценности за изработване на план за дългосрочно обучение, който трябва да започне още от най-ранна - яслена - детска възраст.
• Стабилна и здрава основа за обучение, получена преди навършване на задължителната училищна възраст, осигуряване на силна платформа, от която да се изгради жизнеспособна образователна система, подходяща за ХХI век.

• Учете от държави като Финландия и изграждайте вашите образователни политики по научни доказателства.

• Гарантиране на наличието на ресурси за реформата в образованието не само по отношение на оборудването, но преди всичко в продължаващото обучение на учителите.

Още от Капитал