Готвим приема на първите студенти по хуманна медицина

Проф. д-р Магдалена Миткова, ректор на университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Университет
Университет
Университет    ©  Университет
Университет    ©  Университет
Бюлетин Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Профил

Проф. д-р инж. Магдалена Миткова е родена в град Бургас. Средното си образование получава в немската езикова гимназия, а висшето – във ВХТИ "Проф. д-р Асен Златаров" по специалност "Технология на органичния синтез". Професионалният ѝ път е свързан с родния Бургас и университета, където започва работа като асистент, минава през ръководител на катедра, заместник-ректор, а понастоящем е ректор на университет "Проф. д-р Асен Златаров". Омъжена, има 2 дъщери.

Профил

Проф. д-р инж. Магдалена Миткова е родена в град Бургас. Средното си образование получава в немската езикова гимназия, а висшето – във ВХТИ "Проф. д-р Асен Златаров" по специалност "Технология на органичния синтез". Професионалният ѝ път е свързан с родния Бургас и университета, където започва работа като асистент, минава през ръководител на катедра, заместник-ректор, а понастоящем е ректор на университет "Проф. д-р Асен Златаров". Омъжена, има 2 дъщери.

Проф. Миткова, докъде стигна работата ви по акредитацията на новия Медицински факултет в Бургас?

- Готвим се първата кандидатстудентска кампания по специалност "Хуманна медицина". Медицинският факултет получи положителна оценка от Националната агенция по оценка и акредитация, в момента тече останалата част от процедурата за разкриване на новия факултет – решение на МС и на Народното събрание. Въпрос на време е да изпълним и тези условия, за да можем официално да обявим първата кандидатстудентска кампания за прием на студенти по медицина в нашия университет.

Междувременно работим по подготовка на кампанията, така че да имаме пълната готовност за обявяване на началото ѝ след получаване на официалните решения. Вярвам, че наесен ще можем да се поздравим с първите студенти по медицина. Проучванията, които правихме преди началото на акредитационния процес, показват, че не само община Бургас, но и целият Югоизточен регион изпитва сериозни затруднения с осигуряване на лекари специалисти за лечение. Хората най-често търсят решение на проблемите си в болниците в Пловдив, Варна и София. Ще ви спомена само няколко факта като илюстрация на потребността от обучението и изграждането на лекари специалисти. Данните на РЗИ - Бургас, показват, че средно около 30% от специалистите са на възраст над 60 години. Сравнителният анализ на ситуацията в съседните области показва, че най-висок е този процент в Ямбол - 40%. В област Сливен 25% от общия брой лекари са на възраст над 60 години. По-задълбочено анализиране на възрастовата структура на лекарите по специалности показа, че има специалности, в които над 50% от работещите са на възраст над 60 години. За област Бургас това са специалностите по гастроентерология, детска хирургия, ендокринология и болестите на обмяната, клинична хематология, нефрология, ревматология, съдебна медицина, паразитология. В момента в областта ни работят само двама специалисти по неонатология, а от практикуващите специалисти по психиатрия около 30% са на възраст над 60 години.

В този ред на мисли каква е потребността от лекари за регион Бургас?

- Общата осигуреност с лекари за населението на област Бургас е 324 на 100 000 души при средно за Европейския съюз 350 на 100 000. За държави като Австрия, Гърция, Литва, Норвегия, Португалия, Швейцария, Швеция този брой е 399 на 100 000 души население. Всичко това ни кара с такава убеденост да работим по разкриването на факултет "Хуманна медицина". Този факултет ще гарантира бъдещето на системата на здравеопазването в регион Бургас, а и в съседните региони, ще осигури развитието на лечебните заведения, като едновременно с това ще се създадат по-добри условия за въвеждането и прилагането на иновативни методи за диагностика и лечение.

Какви ще бъдат условията, при които ще се обучават младите лекари?

- Мога смело да кажа, че бъдещите студенти медици ще се обучават в най-добри и модерни условия – такива, каквито няма в много факултети в България. Благодарение на изключителната подкрепа на община Бургас, която подкрепи университета в изграждането на новия корпус за медицински науки, вече разполагаме с всичко необходимо като зали, аудитории и лаборатории, както и пълно оборудване за теоретично обучение през първите три години на образованието по медицина. Заедно с това ще се погрижим да осигурим достъп до необходимата литература за обучителния процес, така че студентите да имат всички необходими условия, за да се посветят на ученето. Инфраструктурата е важна, но тя няма да има значение, ако няма преподаватели, които да научат студентите не само как да откриват болестта на тялото на пациента, но и как да се справят с тревогите на неговата душа, как да подкрепят болните в техните битки с болестите. Затова работим усилено, за да осигурим преподаватели, които могат да поведат новите студенти медици по пътя към науката и практиката на лечение.

Имате ли готовност за осигуряване на клинични бази за обучение на студентите по медицина, които да отговарят на всички съвременни изисквания?

- Част от клиничните бази вече съществуват, други са в процес на подготовка. Практическото обучение на студентите започва от третата година, така че дотогава ще бъде осигурено всичко необходимо за качествената им практика в лечебните заведения, до леглото на болния – най-доброто място за учене по медицина.

Има ли интерес към новите специалности, които открихте през миналата година?

- Сериозен интерес у кандидат-студентите предизвика специалността "Хранителни биотехнологии", която е със 100% реализиран прием за учебната 2018-2019 г., както и "Технология на стъклото, керамиката и строителни свързващи материали". Забелязваме и повишаване на интереса към инженерните специалности.

Предвиждате ли да откриете нови специалности в университета?

- Ние сме държавен университет и като такъв сме призвани да откликваме на нуждите на обществото от кадри. В настоящия момент страната ни има изключителна нужда от кадри в областта на здравеопазването, педагогиката, туризма, индустрията. През изминалата година акредитирахме специалност "Акушерки" и тази година за пръв път ще имаме прием по тази специалност. Предвиждаме, както вече казах, и прием по "Медицина". В колежа ни по туризъм имаме нова специалност - "Управление на туроператорската и турагентската дейност", както и нова магистърска програма - "Управление на туристическа дестинация".

Какви изисквания поставя пред вас бизнесът на Бургас?

- За наша радост бизнесът започва да разбира, че сме му необходими не само след като обучим студентите, но и преди това, за да покажем на кандидат-студентите перспективите за намиране на работни места. Бизнесът иска знаещи и можещи студенти и ние можем да му ги осигурим.

Кои са основните ви задачи като ректор на университет "Проф. д-р Асен Златаров" до края на годината?

- За мен е важно да работя по изграждането и поддържането на оптимална образователна среда, която отчита нуждите на студентите и на всички заинтересовани страни, стимулира пълното разгръщане на способностите на студентите, осигурява възможности за мобилността и участието им в различни форми на обучение през целия живот. А оптималната образователна среда включва както материалната база, така и наличието на качествени преподаватели.

Все още няма коментари
Нов коментар

Още от Капитал