Българските граничари са отблъснали над 6000 души през 2014г.

Година след приемането на стратегия за интеграция, все още няма работеща програма за установяване на бежанците, твърди доклад на БХК

Приоритизирането на молбите за статут на бежанците по държави е незаконно и създава напрежения в лагерите.
Приоритизирането на молбите за статут на бежанците по държави е незаконно и създава напрежения в лагерите.    ©  Юлия Лазарова
Приоритизирането на молбите за статут на бежанците по държави е незаконно и създава напрежения в лагерите.
Приоритизирането на молбите за статут на бежанците по държави е незаконно и създава напрежения в лагерите.    ©  Юлия Лазарова

Бежанците в България нямат достъп до качествена правна защита и честен процес по кандидатстване за статут. Две години след увеличаването на потока на търсещи закрила към България, в страната ни все още не действа програма по интеграцията им. Това са основните проблеми, които Българският хелзинкски комитет (БХК) посочва в своя годишен доклад за наблюдение на производството за предоставяне на международна закрила в България за 2014 г.

За миналата година са подадени малко над 8200 молби за закрила, което отбелязва увеличение с 35% спрямо 2013 година, като 90% от бежанците идват от три държави - Сирия, Афганистан и Ирак. 940 от тях са били непридружени деца - с 80% повече спрямо 2013 година. Според информация от МВР още 6400 граждани на трети страни са получили официален отказ да бъдат допуснати до територията на страната от полицаите и граничарите през изминалата година. Те са били върнати обратно, най-често в Турция.

Един от проблемите според БХК е, че нито едно от децата не е получило задължителното по закон попечителство, преди да се яви на интервю за получаване на статут, което практически означава, че децата-бежанци не са получавали гаранция за защита на правата си. Освен това от БХК алармират, че социалните работници, назначени да присъстват на интервютата, са били там проформа, без да се намесват в защита на интересите на децата. Но това не е единственият дефект на процедурата - при обжалването на отказ за статут, в половината случаи бежанците не са получавали задължителния служебен защитник, а прокуратурата не е мотивирала своите решения. 

Държавна политика по интеграцията липсва

Още по-сериозна е липсата на работеща стратегия за интеграция, свързана с програми, които практически да подпомогнат установяването на хората, търсещи закрила у нас. Въпреки, че през юли 2014 г. правителството "Орешарски" прие стратегия за интеграция, в нея липсваха конкретни мерки, дейности или бюджетни и институционални ресурси за подпомагането на процеса по интеграция. Според БХК тези действия трябваше да бъдат предписани от Национална програма за интеграция за 2014 г., кояото обаче така и не се прие. "Извършеното наблюдение показа, че пълната липса на каквато и да е интеграционна подкрепа през 2014 г. препятства достъпа на новопризнатите бежанци и лицата, получили закрила, до редица основни граждански и социални права", констатира докладът.

Според организацията липсва индивидуално отношение към бежанци, идващи от страни, където конфликтите не са така ясно изразени както в Сирия, Ирак и Афганистан. Това води до напрежение между различните националности. Хората, пристигащи от северноафрикански държави и такива от субсахарска Африка, са били задържани в Специалните центрова за временно настаняване за повече от шест месеца, в сравнение със средна продължителност от 20 дни за всички националности. А девет от всеки десет лица без гражданство (хора, идващи от Палестина, например) не са получавали бежански статут. 

Според организацията има три основни сфери, в които са нужни подобрения. Това са съответно бързината и ефективността на процедурите, даващи достъп до регистрация на кандидатите за статут пред териториалните подразделения на ДАБ, гарантирането на достъпа до правна помощ и спазването на правата на деца без придружител. Целият доклад можете да прочетете тук.

Още от Капитал