Професия: Експерт "Информационни системи в човешките ресурси"

За професията разказва Боряна Божкова, "Експерт информационни системи в човешките ресурси" в "Теленор"

Може да звучи малко абстрактно, но ролята на специалиста по информационни системи в човешките ресурси е ключова в една компания.

Позицията е свързана с изграждането, въвеждането и поддържането на инфраструктурата от системи за управление на човешките ресурси. Ролята на този експерт е ключова поради все по-засилващата се необходимост от такъв тип цялостни решения при управлението на човешкия капитал във всяка организация. Заедно с темпа на развитие на информационните технологии и динамиката на пазара на труда нараства и потребността от далеч по-гъвкави системи, способни да проследяват и консолидират в едно целия "житейски цикъл" на всеки от служителите в компанията (от неговото кандидатстване до приключване на отношенията с дадения работодател). Съвременните информационни системи за управление на човешките ресурси представляват много повече от софтуер за изчисляване на възнаграждение и удръжки на данъци и осигуровки. Те са интегрирани платформи, включващи различни модули като целеполагане, проследяване на изпълнението и ефективността, оценка на представянето на даден служител, неговото кариерно и професионално развитие и т.н. Освен намаляването на разходите и възможностите за грешки чрез редицата варианти за автоматизация, които те предлагат, тези системи играят и ключова роля в битката за таланти. С тяхна помощ става далеч по-лесно идентифицирането и задържането на топ талантите, способни да допринесат за успешното и устойчиво развитие на всяка една компания. А всяка компания на свой ред има нужда от експерт, който, познавайки нейните специфични нужди, да съумее да ги преведе на езика на информационните технологии и обратното, така че да бъде избран и приложен възможно най-оптималният вариант.

Визитка

Боряна Божкова е бакалавър по "Информатика" и магистър по "Управление на човешките ресурси". Комбинацията на двете специалности се оказва успешен избор, който се отплаща. Била е консултант в българска IT компания по внедряване на софтуер за управление на човешките ресурси, преди да приема поканата да работи за "Глобул".

Моята професия

Моята професия е свързана с отговорности, отнасящи се до процеси по въвеждане и развитие на системи за управление на човешките ресурси. Тези системи целят да осигурят ефективно използване на наличния информационен ресурс и автоматизиране на процесите. Професията е интересна и перспективна, защото е свързана с най-новите тенденции в сферата на управлението на човешките ресурси като автоматизация, AI, роботизиране, както и дизайн и въвеждане на информационна инфраструктура.

Моето образование

Завършила съм бакалавър "Информатика", тъй като информационните технологии винаги са представлявали интерес за мен, и магистратура "Управление на човешките ресурси" в УНСС.

Моят път дотук

Докато бях студентка, все още нямах ясна представа с какво точно искам да се занимавам, но ми се искаше да упражнявам специалността си. В края на обучението по информатика в университета се появи чудесна възможност да стана част от българска технологична компания, занимаваща се с разработка на софтуерни решения за бизнеса. Така заех позицията "Консултант внедряване на софтуер за управление на човешките ресурси" (HeRMeS). Оказа се, че процесите по управление на човешки ресурси са доста комплексни и ключови за всяка организация. Това ме вдъхнови да специализирам "Управление на човешките ресурси" в УНСС. Комбинацията на двете специалности се оказа много успешна за оформящата се пред мен бъдеща кариера.

Впоследствие приех поканата да работя за един от големите телекомуникационни оператори в България - "Глобул". Динамиката на бизнеса, както и непрекъснатият стремеж на компанията към оптимизиране на вътрешните й процеси, особено в сферата на управление на човешките ресурси, предизвика създаването на отделна функция, свързващо звено между колегите от HR, IT и външните ни доставчици на HRIS. По този начин моята позиция се превърна в своеобразен мост между тези три ключови партньора на бизнеса ни.

Моите задачи и отговорности

Колегите ми се шегуват, че аз съм като майка на нашите информационни системи за управление на човешките ресурси. Грижа се за тях, така че работата на колегите ми да преминава гладко и ефективно. За да се случи това, всеки ден отстранявам различни грешки и проблеми, появили се в процеса на работа. Правя различни настройки, участвам и подпомагам процеса по интегриране на различните информационни системи, работя по внедряването на нови функционалности, нови модули или изцяло нови системи. Бих казала, че тази професия е едновременно предизвикателна, динамична и доста интересна.

Нужните умения и опит

Смятам, че любовта към информационните технологии, вниманието към детайла и стремежът към постигане на възможно най-добрите резултати са сред задължителните качества, които биха направили един човек на тази позиция успешен. Намирам комбинация от двете си специалности - "Информатика" и "Управление на човешките ресурси", за печеливша.

Моите предизвикателства

Умело да маневрирам между изискванията и желанията на всички участници в процесите. Понякога дори и самите системи имат "характер".

Моето удовлетворение

Основното удовлетворение идва от това да виждам как колегите ми с лекота успяват да изпълнят ежедневните си задължения вследствие на направените подобрения в системите и тяхната радост от разрешаването на даден проблем.

Заплащането

За мен приоритет са екипът, част от който съм, лидерът, който ме вдъхновява, и атмосферата в компанията. Позицията ми е дефинирана като критична в общия списък на позиции в "Теленор", което само по себе си означава адекватно заплащане. Промените в заплащането през годините са се случвали на база на добро представяне и спрямо пазарните тенденции.

Планове за развитие

Личните ми стремежи бих определила като развитие по хоризонтала вместо по вертикала, т.е. бих се радвала да развия експертните си познания. В момента част от усилията ми са насочени към работа с продукт за автоматизиране на бизнес процесите, или така известния Robotic Process Automation. Това е бъдещето, което ни предстои. А ние искаме да сме в крак с всички водещи тенденции и максимално да улесним и опростим чисто оперативните и рутинни задачи при нас.

Моите източници на информация

С цел да поддържаме достатъчно високо ниво на нашите системи се налага тяхното непрекъснато обновяване, като едновременно с това HR системите трябва да бъдат съобразени с последните законови промени. Непрекъснато се стремя да съм в крак със съвременните тенденции в моята сфера, като посещавам различни професионални конференции. Благодарна съм на прекия си ръководител и екипа ми, които също споделят с мен всякакви новости, с които се запознават.

Търсени умения

- Внимание към детайла

- Спазване на срокове

- Приоритизиране на задачи

- Адаптивност

- Работа в екип

- Работа с конфиденциална информация