Професия: Урбанист
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Професия: Урбанист

Професия: Урбанист

За професията разказва Нурхан Реджеб, управител на студиото за градско планиране и дизайн place.make

Анина Сантова
9763 прочитания

© Цветелина Белутова


Професията урбанист е една от новите у нас. Корените ѝ са свързани с Великобритания и САЩ, където още в началото на миналия век осъзнават необходимостта от комплексен подход относно "градското планиране" и свързаното с него процеси. В България институционализирането на професията става през 2002 г., когато е открита първата бакалавърска програма по урбанизъм.

Урбанистите са хората, които превеждат сложните политики за развитие на градовете чрез аналитични инструменти и данни на достъпен и разбираем език както за гражданите, така и за политиците. Те играят ролята на медиатор и балансьор, чиято най-важна и водеща ценност трябва да бъде публичният интерес.

Основното им предизвикателство е да адаптират съществуващите градове и системи към промените, да задават въпроси и да намира решения чрез различни инструменти. Те трябва да намират баланса между нуждите на общностите и другите заинтересовани страни в процеса на развитие - администрация, управляващи и инвеститори. В наши дни за това много помага по-активното гражданско общество.

Визитка

Нурхан Реджеб завършва магистърската и бакалавърската си степен по урбанизъм в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София. Неговата страст за публичните пространства и застроената среда го отвеждат във Вашингтонския университет в Сейнт Луис (САЩ), където се дипломира като магистър по градски дизайн. Там той е стипендиант по програмата на фондация "Фулбрайт" в периода 2012-2013 г. Допълнителни специализации има в Ирландия (Университетски колеж Дъблин) и Китай (университет "Тонгджи", Шанхай).

Моята професия

Ролята на урбаниста е да осигурява необходимите пространствени, социални, икономически и екологични условия на хората, които живеят съвместно на една територия. Той създава подходящи условия за хората, за да могат да съществуват заедно в едно ограничено пространство. Физическото измерение на многопластовото натрупване на различни фактори намира израз в създаване на общност под формата на улица или квартал или много общности под формата на градове.

Професията е перспективна най-вече защото по-голямата част от човечеството живее заедно в населени места (градове, села, махали и т.н.) и това съвместно съжителство има нужда да бъде планирано, обезпечавано и подобрявано, което е и професионалната роля на урбанистите. А според прогнозите за бъдещото нарастване на населението в обозрим период от време 2/3 от човечеството ще населява градовете. Това означава, че се очаква концентрация на много хора предимно в съществуващи вече градове, т.е. при сравнително ограничени пространствени и други ресурси, които обаче ще бъдат подложени на по-силен натиск от засилената експлоатация и потребление. Именно тук е ролята на урбаниста да създава условия за справедливото им разпределяне и "умно" планиране на градските пространства и инфраструктурата.

Перспективна е и у нас, защото в годините на прехода планирането се схващаше по-скоро като феномен на една политико и социално-икономическа система, която е безвъзвратно изпратена в миналото. Вследствие на неглижирането и деинституционализирането на градското планиране следват процеси на физическа деградация на градовете и селата в България, където чувството за благоустроеност и подреденост е загубено.

Моето образование

Получих магистърската и бакалавърската си степен по урбанизъм от Университета по архитектура, строителство и геодезия в София. След това имах възможността да работя за известно време първо в България, а след това и в чужбина. По време на престоя си извън страната осъзнах, че искам да се занимавам с градски дизайн (професионално направления в урбанизма, което е най-тясно свързано с архитектурата и ландшафтната архитектура и физическите измерения на застроената среда и публичните пространства). Това ме мотивира да продължа образованието си в САЩ, където завърших магистратурата по градски дизайн на Вашингтонския университет в Сейнт Луис (Мисури) като стипендиант на българско-американската комисия по образователен обмен "Фулбрайт".

Моят път дотук

След като се завърнах в САЩ и изготвих дипломната си работа в университета "Тонгджи" в Шанхай, заедно с урбаниста Силвия Чакърова двамата основахме студио place.make. Фокусът ни е предимно върху взаимодействието между човека и застроената среда, публичните пространства и устойчивите и активни форми на градска мобилност. Повече от 5 години работим по различни проекти в страната, като целта ни е да създаваме по-качествени градски пространства у нас и да помагаме за подобряване на условията за живот в градовете ни.

Моите задачи и отговорности

Ежедневната ми работа е изключително разнообразна. Едно от най-големите предимства на нашата професия е, че всеки проект е различен - контекст, обхват, мащаб и хора, с които комуникираме, опознаваме различни места - градове, села, цели райони. Така научаваме за местните култури и бит. Възможността да работим както за публичния, така и за частния сектор е интересна също и създава усещане за динамика и разнообразие. Като цяло никога не ни е скучно!

Тъй като сме малко студио, всеки е ангажиран с всеки проект и участва в администрацията, привличането и управлението на проекти, комуникацията с клиенти и физическото изработване на проектите и техния дизайн. Динамиката също е различна. Понякога сме по цял ден в срещи с клиенти, колеги или партньори, понякога прекарваме целия ден в студиото пред компютрите.

Нужните умения и опит

Желанието да се учиш, да си любознателен, да работиш в екип и да изследваш внимателно опита на другите у нас и в чужбина са много важни качества. В нашата професия е важно умение да разпознаваш различни ситуации, за да можеш да доказваш възможни решения и да избереш най-доброто. Затова и работим с много "добри практики" и референции към други проекти, но те винаги трябва да бъдат проучени в детайл, да се разбере защо, как и в каква рамка работят и след това да бъдат съобразени с конкретния контекст, в който ние работим. Също така е необходимо да имаш добри комуникационни умения - вербални и графични, за да можеш да представиш проекта си по ясен и разбираем начин. И не на последно място е необходимо да бъдеш професионалист, коректен и принципен, който отстоява професионалните ценности, поставяйки добруването на обществото на преден план.

Моите предизвикателства

Както във всяка една работа, така и в нашата се изправяме пред различни предизвикателства, свързани както с комуникацията с клиенти и различни заинтересовани страни в даден проект, балансирането на различни интереси, така и с това да отстояваш професионалните си идеи и ценности. Последното понякога е свързано с непопулярни мерки, които невинаги са приемливи за обществеността, но тяхното прилагане ще донесе ползи на един следващ етап и ще подобри качеството на живот за всички или поне за мнозинството.

Мога да дам пример с проекта ни за улица "Иван Вазов" в София, който предвиждаше създаването на "споделена улица" (в този тип улици всички участници в движението са равнопоставени - пешеходци, велосипедисти и водачите на моторни превозни средства, което се постига с физически мерки за намаляване на скоростта като повдигнати кръстовища, единна настилка без разлика в нивата и др.), в която се създава повече пространство за пешеходци и велосипедисти с повече озеленяване и малки кътчета за отдих. Убедени сме, че правилният подход за града ни е свързан с намаляване на зависимостта му от автомобила и че може да създадем една по-хуманна среда, като "жертваме" няколко от и без това многото паркоместа по нашите улици за това.

Целта на подобни намеси е ограниченото градско пространство да бъде справедливо и разумно разпределено сред различните ползватели в града. Добрите ни идеи обаче се сблъскаха с отричането на проекта от страна на някои живеещи по улицата, дори с мнения, че се извършва "геноцид" спрямо тях. Въпреки че проектът беше иницииран от Столичната община, нямаше достатъчна политическа воля за отстояването му и идеите и общината просто се отказа от реализацията. Въпреки това продължаваме да вярваме в идеите си, защото това е съвременният подход да се справяме с предизвикателството градовете ни да не са огромни паркинги. Това е пътят, по който отдавна поеха много европейски и световни градове, и подобни политики и решения вече дават много положителни резултати, подобрявайки средата за живот в тези градове. Тук все още е необходимо да убеждаваме, особено управниците и институциите, в нуждата и неотложността на подобен род политики и мерки.

Моето удовлетворение

Удовлетворение от работата ми носи най-вече задоволената любознателност и търсенето на отговори на въпроси, които са сложни и включват много заинтересовани страни, нямащи универсално решение. Удовлетворява ме и всеки успешно изпълнен проект, особено когато и процесът и работата по него са били ползотворни. Харесва ми голямата динамика и възможността да се запознаваш с много хора, които да асоциираш с различни места.

Заплащането

Стартовото заплащане в целия сектор бих определил като ниско на фона на средните нива и като се има предвид голямата отговорност и количеството работа, която се върши. Това, което правим ние в студиото си, е да държим на справедливо заплащане на проектите и на колегите, с които работим, защото смятаме, че с времето, отделено за образование и развитие, сме инвестирали много и това е справедливата цена. Невинаги е лесно да се постигне това, но си го повтаряме често и продължаваме да го отстояваме.

Моите планове за развитие

Най-важното, към което се стремим, е да разширим въздействието си върху повече места и да имаме повече удовлетворяващи проекти, така че да допринасяме за една по-качествена среда за живот. Съответно това е свързано с увеличаване на екипа ни, което е хубаво, но носи и своите предизвикателства. За мен съответно като управител на студиото е важно да подобрявам уменията си за управление на по-голям екип.

Моите източници на информация

Източниците информация в нашата професия са най-разнообразни и включват както традиционните медии и книги, така и онлайн платформи. Ако трябва да отлича няколко книги, които имат значителен отпечатък върху развитието на професията в последните 50 г. в сферите на моите интереси, това са "The death and life of great American cities" на Jane Jacobs, "Cities for people" на Jan Gehl, "Great streets" на Allan Jacobs, "The image of the city" на Kevin Lynch и др. Голям източник на знание и вдъхновение са и самите градове. Обичам да пътувам по света, да съзерцавам и изучавам как различните градове живеят, което работи добре и кое не в тях, как хората в различни части на света използват публичните пространства.

Търсени умения

- Любознателност и желание за учене

- Екипност

- Аналитично мислене и критичност

- Диалогичност

- Коректност и изпълнение на поставени задачи

- Технологични умения - работа със специализиран софтуер
Професията урбанист е една от новите у нас. Корените ѝ са свързани с Великобритания и САЩ, където още в началото на миналия век осъзнават необходимостта от комплексен подход относно "градското планиране" и свързаното с него процеси. В България институционализирането на професията става през 2002 г., когато е открита първата бакалавърска програма по урбанизъм.

Урбанистите са хората, които превеждат сложните политики за развитие на градовете чрез аналитични инструменти и данни на достъпен и разбираем език както за гражданите, така и за политиците. Те играят ролята на медиатор и балансьор, чиято най-важна и водеща ценност трябва да бъде публичният интерес.

Основното им предизвикателство е да адаптират съществуващите градове и системи към промените, да задават въпроси и да намира решения чрез различни инструменти. Те трябва да намират баланса между нуждите на общностите и другите заинтересовани страни в процеса на развитие - администрация, управляващи и инвеститори. В наши дни за това много помага по-активното гражданско общество.

Визитка

Нурхан Реджеб завършва магистърската и бакалавърската си степен по урбанизъм в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София. Неговата страст за публичните пространства и застроената среда го отвеждат във Вашингтонския университет в Сейнт Луис (САЩ), където се дипломира като магистър по градски дизайн. Там той е стипендиант по програмата на фондация "Фулбрайт" в периода 2012-2013 г. Допълнителни специализации има в Ирландия (Университетски колеж Дъблин) и Китай (университет "Тонгджи", Шанхай).

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

Изключи работата

Изключи работата

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK