Професия: Системен инженер

Бисер Дешков

Професия: Системен инженер

За професията разказва Бисер Дешков, системен инженер в отдел "Сигурност и автоматизация" на "Телелинк инфра сървисис"

Кирил Кирчев
9182 прочитания

Бисер Дешков

© Цветелина Белутова


Професията системен инженер е една от най-важните в сферата на системите за сигурност, особено в днешно време, когато защитеността на хората, на бизнесите и цели държави е по-важна от всякога.

Системните инженери поставят основите на всяка система, задават нейното поведение и имат ключова роля през целия цикъл по изграждането й. Те дефинират всеки процес като част от цялостното функциониране на конкретната система - от концепцията до поддръжката на готовото решение, комуникират важна информация между всички заинтересовани страни по даден проект - представители на клиента, търговски отдел, мениджърите на проекта, екипа отговорен за техническото изпълнение, както и с хората, които впоследствие ще експлоатират и поддържат системите. Затова са нужни не само технически, но междуличностни умения и качества.

Уникалното в тази професия е, че тя помага за разрешаването на мащабни проблеми, които променят живота на всеки човек. Системните инженери могат да намерят поле за изява във всяка индустрия - от разработването на софтуер и роботиката до нанотехнологиите или гражданското инженерство.

Визитка

Бисер Дешков е възпитаник на Професионалната гимназия по компютърни технологии и системи (ПГ по КТС) в гр. Правец. След като завършва висшето си образование във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", се специализира в изграждането на охранителни системи, работейки пет години като проектен мениджър". През ноември 2018 г. се присъединява към екипа на "Телелинк инфра сървисис" като системен инженер в отдел "Сигурност и автоматизация".

Моята професия

Моята професия е свързана с проектиране и интегриране на системи за сигурност и наблюдение, както и разработване на софтуерни решения за управление на "умни сгради". Целта е използваните системи да си взаимодействат по най-ефективния начин, така че да се осигурят комфорт, сигурност и ниски оперативни разходи. Aз участвам активно във всяка фаза на проекта - концепция, анализ на проблеми, архитектура на системата, дизайн, внедряване и поддръжка. В "Телелинк инфра сървисис" имам изключителната възможност да работя не само с клиенти в частния сектор, но и по мащабни проекти за изграждане на критична инфраструктура с обществено значение.

Моето образование и умения

В България няма университет, от който да се дипломираш като системен инженер. Основната предпоставка за успешна кариера в тази професия са знанията и опитът в различни области - компютърни науки, инженерни принципи и математически анализ.

Аз започнах от ПГ по КТС в гр. Правец, където получих много повече от качествено образование. Запалих се по технологиите, запознах се с много хора от цяла България и развих полезни навици, които остават за цял живот. След това продължих в Професионалния колеж по охрана и сигурност "Св. Георги Победоносец" в София със специалност "Организация и тактика на охранителната дейност". Висшето си образование завърших във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - филиал Смолян, първо бакалавър - "Национална сигурност", след това магистър - "Съдебно-криминалистични експертизи". Всяка специалност ми даде комплекс от знания, среда, където обменяхме идеи, и стимул да продължа да се развивам.

За да си добър в работата си като системен специалист, не може да спреш да учиш. Светът се променя всеки ден и трябва не просто да бъдеш в крак с новостите, но и ти самият да водиш към тях.

Моят път дотук

Още след като завърших колежа по охрана и сигурност, започнах да си търся работа, в която да мога да приложа научените знания. Така попаднах на фирма, която се занимава с изграждане на охранителни системи. Щастлив съм, че за пет години работа там научих всичко необходимо за различните системи за сигурност и се запознах с цялостния процес, който извършва една компания в тази дейност. Обмислях да продължа развитието си в чужбина, но реших да остана в България, защото вярвах, че ще намеря компания на международно ниво. Така през ноември 2018 г. се присъединих към екипа на "Телелинк инфра сървисис".

Моите задачи и отговорности

За тези почти две години досега надградих доста. В компанията рядко се работи по сходни проекти, всеки е различен от предходния, което прави моята работа динамична, много интересна и предизвикателна. Досега съм участвал в изграждането на системи за измерване температурата на тялото, за ранно засичане на пожари, за подобряване на безопасността на труд, за управление на сгради и други подобни решения.

Имам различни отговорности във всяка фаза на проекта. В предпродажбения етап изготвям техническата документация и техническото предложение, на базата на които се определя и бюджетът. Избират се всички компоненти на оборудването и функционалностите на софтуера, които да бъдат включени. Определя се и начинът на интеграция между тях, така че да отговаря на подадените изисквания. Много често клиентите не познават добре новите технологии в областта на сигурността. Тук е моята роля заедно с колегите от търговския отдел - да ги представим и да ги убедим в техните предимства по разбираем начин.

След като приключи предпродажбената част, участвам активно в разработването и тестването на решенията. За мен това е най-интересната и креативна част от проекта - обединяването на отделните системи в една. В това е моята сила. На този етап изследвам детайлно всеки компонент и проблем, правя анализ на избраното оборудване и тествам всички системи, за да сме сигурни, че работят поотделно и заедно.

В последната фаза на проекта обучавам служителите на нашите клиенти и осигурявам технически съпорт при необходимост.

Нужните умения и опит

Този опит по реални проекти е безценен и формира ценни умения.

Според мен най-важните от тях за един системен инженер са да бъде търпелив и упорит, аналитичен и комуникативен. Търпелив и упорит, защото колкото по-комплексна е системата, толкова по-дълъг и "тежък" е проектът. Аналитичен, за да може да изследва даден въпрос от всички възможни аспекти, проактивно да търси решения на проблеми, които все още не са възникнали. И комуникативен, тъй като не всеки разбира това, което прави системният инженер. Необходимо е той да умее да си сътрудничи добре и с хора, които не са инженери. В това отношение съм облагодетелстван - над 80% от колегите във фирмата имат инженерно образование и това доста улеснява общуването помежду ни.

И не на последно място, много е важно човек да не се страхува от непознатото и да има желание да влиза в дълбоките води. Лично мен това ме зарежда и ме кара все повече да обичам работата си.

Моите предизвикателства

Най-голямото ми предизвикателство е да балансирам между работата с хора и работата с машини. В тази професия трябва еднакво добре да се справяш и с двете. Затова е важно да поддържаш на най-високо ниво едновременно техническите си познания, както и да развиваш междуличностните си качества, което невинаги е лесно. Компанията ни помага в това отношение. Дава достъп до специализирани обучения, но винаги трябва да има вътрешно желание и мотивация да участваш.

Моите удовлетворения

От друга страна, сложността и затрудненията по проектите ме провокират, често изваждат от мен неподозирани възможности, срещнат ме и с различни хора, мотивират ме да науча нещо ново. И накрая чувството от това, че съм намерил най-доброто решение, е незаменимо, от това, че виждам как отделните компоненти и интегрираните комплексни решения работят успешно в едно. Като се прибави и благодарността на клиента, вътрешното ми удовлетворение се засилва още повече. Аз обичам работата си. Истински се наслаждавам на това, което правя.

Заплатата

Заплащането на моята професия обичайно е малко над средното за компании, ориентирани към инфраструктурни проекти. Много зависи от натрупания опит и конкретните резултати, които постигаш.

Моите планове за кариерно развитие

За да работиш в компания като "Телелинк инфра сървисис", трябва да си с нагласата постоянно да научаваш нови практики и технологии. Секторът се развива много динамично и това налага да се адаптираш бързо. Затова бих искал да продължа с надграждането на техническите си познания в областта на новите технологии за сигурност. Тъй като компанията ме подкрепя, бих се сертифицирал и в областта на сървърните виртуализации. Стремя се да предавам своите знания и на други колеги в компанията. По този начин се чувствам още по-полезен.

Моите източници на информация

Като сравнително млад специалист най-много научавам от всекидневната работа. За щастие партньорите, с които работим, организират специализирани обучения за нас, за да може да се запознаем в детайли с предлаганите от тях системи и решения и да може да извлечем максимума от тях. В допълнение, в компанията регулярно се провеждат обучения за меки умения.

Търсени умения:

- задълбочени познания в областта на математиката, компютърните науки и информационните технологии

- технически познания в областта на мрежите, сървърите и специфични софтуери

- способност да виждаш голямата картина, като в същото време обръщаш сериозно внимание на детайлите

- умение да управляваш проект от край до край

- аналитични умения и способност да предвиждаш какво може да се случи

- силни комуникационни умения и умение да работиш в екип

- търпение, постоянство и упоритост.
Професията системен инженер е една от най-важните в сферата на системите за сигурност, особено в днешно време, когато защитеността на хората, на бизнесите и цели държави е по-важна от всякога.

Системните инженери поставят основите на всяка система, задават нейното поведение и имат ключова роля през целия цикъл по изграждането й. Те дефинират всеки процес като част от цялостното функциониране на конкретната система - от концепцията до поддръжката на готовото решение, комуникират важна информация между всички заинтересовани страни по даден проект - представители на клиента, търговски отдел, мениджърите на проекта, екипа отговорен за техническото изпълнение, както и с хората, които впоследствие ще експлоатират и поддържат системите. Затова са нужни не само технически, но междуличностни умения и качества.

Уникалното в тази професия е, че тя помага за разрешаването на мащабни проблеми, които променят живота на всеки човек. Системните инженери могат да намерят поле за изява във всяка индустрия - от разработването на софтуер и роботиката до нанотехнологиите или гражданското инженерство.

Визитка

Бисер Дешков е възпитаник на Професионалната гимназия по компютърни технологии и системи (ПГ по КТС) в гр. Правец. След като завършва висшето си образование във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", се специализира в изграждането на охранителни системи, работейки пет години като проектен мениджър". През ноември 2018 г. се присъединява към екипа на "Телелинк инфра сървисис" като системен инженер в отдел "Сигурност и автоматизация".

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал