Държавните заплати растат повече от частните

В края на декември средното брутно възнаграждение в публичния сектор достига 1628 лв., а в реалния - 1415 лв.

   ©  Цветелина Белутова
   ©  Цветелина Белутова

Дори и през кризисната 2020 г. средната брутна работна заплата в страната продължава да расте, като достига 1468 лв. в края на декември. За разлика от предходни години обаче сега основен двигател на повишението е публичният сектор, показват данните на НСИ за последните месеци от миналата година.

Така през последното тримесечие на 2020 г. средното възнаграждение в обществения сектор нараства с 13.1%, а в частния с 8.1%.

Ръст по време на криза

Нивото на средните възнаграждения расте през цялата кризисна 2020 г. След първия локдаун през пролетта изведнъж темпът на прираст рязко спада до 3.3% увеличение през април спрямо същия месец на 2019 г., след това се възстановява, но водещ фактор стават заплатите в публичния сектор, чийто ръст след май устойчиво изпреварва този в частния сектор.

Така в края на декември средното брутно възнаграждение в публичния сектор достига 1628 лв. (ръст с 13.8% спрямо декември 2019 г.), докато в частния то е 1415 лв. (ръст с 9.1%).

Общо през четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата нараства с 9.4% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г., като най-голямо e увеличението на наетите в сектор недвижими имоти - с 22.4%, и в "Хуманно здравеопазване и социална работа" и "Държавно управление" - по 18.5%.

Зад увеличението на възнагражденията освен пазарни стоят и някои административно наложени фактори. Един от тях е ръстът на минималната работна заплата, както и увеличеният минимален осигурителен праг за работещите в заведенията от средата на 2020 г. (в замяна на по-ниска ставка по ДДС). В обществения сектор пък продължи обещаното вдигане на заплатите на учителите до удвояването им, бяха увеличени заплати в администрация, на работещи в МВР и военни. Отделно от това правителството гласува допълнителен 30% ръст на възнагражденията на определени администрации, който влезе в сила от есента на 2020 г., както и допълнителен стимул за работещите на първа линия в борбата с вируса медици.

Съкращенията в засегнатите от кризата сектори продължават

За разлика от заплатите обаче броят на наетите по трудово и служебно правоотношение намалява с 60.3 хил., или с 2.6%, в края на декември в сравнение със същия месец на 2019 г. Най-голям спад на наетите през миналата година НСИ засича през май, когато работещите на трудов договор намаляват с 5.4% (или със 122 хил. души) на годишна база. Тогава заради първото затваряне на икономиката част от дружествата изживяха ликвиден шок и съкращаваха служители, които обаче след това наеха отново, като това се случи дори и в отделни компании от иначе добре развиващият се IT сектор.

Числата в края на годината са доста по-красноречиви и показват най-голям спад на работещите на трудов договор в секторите, които бяха засегнати от втората вълна на епидемията и които бяха затворени със заповед на здравния министър. Очаквано през декември 2020 г. работещите на договор в сектор хотелиерство и ресторантьорство намаляват с 25.9 хил., следвани от преработваща промишленост (-22.4 хил.), и търговия - спад с 9.2 хил. Най-голям ръст на наетите има в сектор здравеопазване и социални дейности, както и в IT сектора.

Част от загубените работни места в края на миналата година може да се дължат и на сезонни фактори, но съпоставката с последната предкризисна 2019 е невъзможна, тъй като НСИ е ревизирало данните за 2018 г. и е повишило базата. Така излиза, че почти през цялата 2019 г., когато пазарът на труда прегряваше, наетите на трудов договор са намалявали в сравнение със същите месеци на 2018 г.

Топ 3 по заплати

Ето и секторите с най-висока и най-ниска средномесечна официална брутна работна заплата през последните три месеца на 2020 г.

Най-високоплатени са:

- Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 3346 лв.;

- Финансови и застрахователни дейности - 2250 лв.;

- Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива - 2196 лв.

Най-нископлатени са били наетите в:

- Хотелиерство и ресторантьорство - 787 лв.

- Други дейности - 948 лв.

- Селско и горско стопанство - 986 лв.