Ръстът на разходите на бизнеса за труд се забавя до 5% през първото тримесечие

С най-бърз темп се повишават тези в здравеопазването, следвани от държавната администрация

Темпът на увеличение на разходите за труд в България се забавя през първото тримесечие на 2021 г. - докато през последните месеци на 2020 г. нивото им беше с 10% над предходната година, сега темпът пада на 4.9% и идва основно от увеличение на възнагражденията. Това показват предварителните данни на Евростат, публикувани в сряда на страницата на европейската статистическа служба. Темпът като цяло се забавя в ЕС - от 3.2% ръст през последните месеци на 2020 г. на 1.7% през първото тримесечие на тази година. Няколко държави обаче отбелязват ускорение, сред които Словения, Естония, Португалия.

В повечето държави членки големият двигател на повишението на разходите за труд е публичният сектор, където фактор са административните увеличения за работещите на първа линия в пандемията. Така например в България с най-силен темп на растеж през първото тримесечие на тази година се откроява здравният сектор, където разходите за труд се повишават с 25.4% на годишна база. Това е третият най-силен ръст за сектора в ЕС след Словения (38.4%) и Литва (27.1%).

Къде растат разходите за труд

Според данните на Евростат повечето сектори отчитат значително по-слаб годишен ръст на разходите за труд през първото тримесечие спрямо предходни месеци. Сред по-силните темпове на увеличение са разходите за труд на работещите в бюджетния сектор, които се повишават със 17.8% на годишна база, следвани от административни и спомагателни дейности с 10.6% и строителството с 9.4%.

От друга страна редица сектори отчитат спад. Сред тях се откроява един от най-пострадалите от кризата браншове в икономиката - хотели и ресторанти, където бизнесът е направил почти 10% по-малко разходи за труд през първото тримесечие спрямо същия период на предходната година. Секторът прекара по-голямата част от първото тримесечие под по-строги ограничения и вероятно на това се дължи понижението. Разходите за труд намаляват и в имотния, транспортния и производствения сектор, показват данните на Евростат.