Заплатите растат с двуцифрен темп през второто тримесечие

Единствената област със средна заплата под 1000 лв. е Благоевград

Средната брутна месечна заплата в страната през юни достига 1505 лв., или с 11.1% над нивото през същия месец на миналата година, показват последните данни на Националния статистически институт (НСИ). За тримесечието повишението е още по-значително - средните възнаграждения нарастват със средно 14.1% до 1525 лв. бруто, или 1183 лв. нето.

На практика обаче единствената област, която отчита средни стойности над това ниво, е столицата.

Разликата между обществения и частния сектор продължава да расте през второто тримесечие - докато работещите в публичната сфера получават средно с 19.5% повече спрямо година по-рано, заплатите в частния се повишават с 12.3%.

Бързият растеж на заплатите в страната се дължи на няколко фактора - от една страна, тази година отново беше повишена минималната работна заплата, този път с 6.6%. От друга страна пък, са увеличенията на възнаграждения на работещите в бюджетния сектор, сред които и допълнителните стимули за тези на първа линия в пандемията. Трети фактор в някои сфери въпреки кризисната 2020 остава недостигът на квалифицирани кадри, което пък повишава конкуренцията в търсенето на работна ръка и вдига средните възнаграждения.

Туризъм, здраве и култура

Най-значително на годишна база през второто тримесечие е увеличението на средните възнаграждения в хотели и ресторанти - с цели 45%. Това отчасти е резултат от ниската база, когато през април-юни миналата година средните заплати в сектора се понижиха. От друга страна това е най-нископлатеният сектор в страната (и остава такъв въпреки значителното повишение) и висок темп на растеж не трябва да е изненада. Значително увеличение на средните заплати има и в здравеопазването - с 31% до 1753 лв. средномесечно, като тук вероятно фактор са допълнителните възнаграждения за медицински персонал в пандемията. Друг нископлатен сектор - култура, спорт и развлечения, също отчита значително увеличение на заплатите - с 25.2% през второто тримесечие на годишна база до 1237 лв., а малко зад него е и държавно управление с 24.1% ръст.

Без изненада най-добре платен остава секторът на информационните и комуникационните технологии, където средните заплати превишават 3700 лв. бруто през април-юни и са с 13.4% над миналогодишното си ниво.

Сектори със спад на трудовите възнаграждения няма през второто тримесечие, но в имотния сектор например повишението е минимално - с едва 0.2% на годишна база до 1318 лв. Това е изненада предвид бумтящия пазар за недвижими имоти в страната.

Страната и Благоевград

През второто тримесечие на годината средните възнаграждения в почти всички области на страната вече превишават 1000 лв. С изключение на Благоевград, където все още е 999 лв. Други три области остават под 1100 лв. и това са Кюстендил, Видин, Хасково. С най-високи средни заплати са работещите в столицата - средно по 2072 лв. бруто месечно, следвани от София-област с 1412 лв. и Враца с 1411 лв.

С най-значителен ръст през последните 12 месеца са средните възнаграждения в Кърджали - цели 25% до средни заплати от 1249 лв., показва националната статистика. На второ място със сходни параметри е Перник, където през второто тримесечие работещите са получавали средно с 23.8% повече спрямо същия период на 2020 г. Така средните заплати в областта достигат 1192 лв.

В друга крайност е Кюстендил - въпреки че областта започва от ниска база, увеличението за годината не е голямо. Средните заплати се повишават с едва 7.6% на годишна база до 1028 лв.