Пазарът на труда в България

Програмистите са ни скъпи

Средната заплата в IT сектора в България гони 5 хил. лв., а при опитните софтуерни разработчици заплащането може да докосне 20 хил. лв.

Tърсенето на програмисти е огромно, а предлагането - скромно
Tърсенето на програмисти е огромно, а предлагането - скромно
Tърсенето на програмисти е огромно, а предлагането - скромно    ©  Надежда Чипева
Tърсенето на програмисти е огромно, а предлагането - скромно    ©  Надежда Чипева

Ако искате да скъсате нервите на шеф или собственик на софтуерна компания, кажете му, че България е евтина дестинация. Гневната реакция ще бъде породена поради две причини. Първата е, че IT секторът от години се опитва да пребори стигматичния етикет, останал от началото на века, че в България е евтино и се пише код "на ишлеме". Втората причина е, че числата всъщност са високи.

Според последното проучване на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) средната брутна месечна заплата в сектора по предварителни данни за 2021 г. е 4857 лв. Тук има и два детайла: става дума за средна заплата в компаниите, т.е. сумата включва и хора, които не са програмисти, от една страна, а от друга, статистиката хваща само компании с доминиращо софтуерна дейност. Извън стриктно софтуерните фирми има програмисти и в компании от по-традиционни отрасли, също със заплащане далеч над средното въпреки липсата на адекватна статистика.

С висока степен на сигурност може да се твърди, че служителите, които не са програмисти, дърпат числото надолу, защото заплатата за един софтуерен разработчик с голям опит вече достига 20 хил. лв. И ако съдим по постоянните скокове нагоре - според БАСКОМ над 20% за 2021 г. - сумата 30 хил. лв. също не е далеч.

Това са огромни числа за България (и не само), по-скоро прилягащи на директор, отколкото на служител. Причината да се стигне до тях е, че пазарът е силно дебалансиран. Търсенето на програмисти е огромно, а предлагането - скромно, предимно заради неефективната образователна система. Същевременно, въпреки че компаниите се оплакват от липса на кадри от вече над десетилетие, бизнесът и приходите на индустрията не спират да растат.

"Нарастването на заплатите в IT сектора вероятно ще е малко по-ниско от изминалата година и ще достигне до 15-17% за отрасъла като цяло. Въпреки вторачването в търсенето на много опитни IT специалисти с петцифрени суми в нетно изражение, върху средните ръстове в IT компаниите влияние оказват и множеството служители на средни и ниски нива, където увеличенията ще бъдат в рамките на покриване на инфлацията", прогнозира Николай Николов от Българската асоциация за управление на хора.

Анализ на повече сегменти от пазара на труда в България може да прочетете тук.