През март средната заплата е растяла по-бавно от инфлацията

Тя достига 1668 лв. или 1294 лв. нето, като увеличението в частния сектор вече изпреварва това на работещите в публичния

В София средната брутна заплата към март вече достига 2340 лв., което е 13% ръст спрямо същия месец на 2021 г.
В София средната брутна заплата към март вече достига 2340 лв., което е 13% ръст спрямо същия месец на 2021 г.
В София средната брутна заплата към март вече достига 2340 лв., което е 13% ръст спрямо същия месец на 2021 г.    ©  Цветелина Белутова
В София средната брутна заплата към март вече достига 2340 лв., което е 13% ръст спрямо същия месец на 2021 г.    ©  Цветелина Белутова

Средната брутна работна заплата в страната достига 1668 лв. (1294 лв. нето) през март и расте с 11.2% спрямо същия месец на предходната година, показват данните на НСИ. За сравнение, годишната инфлация през март беше 12.4%, т.е. темпът на увеличение на доходите вече започва да се забавя в сравнение с този на потребителските цени. На тримесечна база обаче средната заплата расте с 9%, докато инфлацията е 5.2%.

И въпреки че повечето прогнози са като цяло ръстът на възнагражденията да продължи през тази година, най-вероятно за голяма част от работещите увеличението трудно ще покрие растящата инфлация.

Броят на наетите също се увеличава, но с малко - с 11.2 хил. спрямо март 2021 г., или с 0.5%. Най-голям номинален ръст на хората на трудов договор има в секторите здравеопазване и ИТ, докато понижение се отчита в строителството и преработващата промишленост.

Обръщане на тренда

За разлика от последните няколко години обаче през първото тримесечие на 2022 г. средното възнаграждение в публичния сектор се е увеличавало с по-бавен темп спрямо това в частния сектор. Така в края на март то достига 1618 лв., или с 66 лв. под средната заплата на работещите в останалата част на икономиката. В резултат - средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2022 г. в обществения сектор нараства с 1.8% на годишна база, а в частния - с 11.6%

Ефектът се вижда и по процентното увеличение на заплатите в сектор държавно управление, където през март статистиката отчита спад от 0.5%. В секторите образование и здравеопазване, където по-голямата част от наетите също са в публичния сектор, възнагражденията продължават да растат, но с много нисък темп от под 4%.

Това явление обаче може да се окаже временно - от април минималната работна заплата беше повишена до 710 лв., правителството реши да запази и вкара в основната заплата ковид добавките за работещите в здравеопазването, както и да продължи ръстът на учителските възнаграждения.

Заплатите по сектори

За периода яуари-март 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с почти 9% спрямо същия период на 2021 г., като най-голямо продължава да е увеличението в секторите, които бяха сред най-засегнатите от ковид кризата - хотели и ресторанти (22%) и спорт и развлечения (24%). И това не е случайно - ако искат да привлекат хората обратно, компаниите са принудени да вдигат възнагражденията.

Туристическият сектор остава единственият, в който през първото тримесечие на годината средната брутна заплата е под 1000 лв., но с много малко, защото достига 996 лв. Традиционно най-високото средно възнаграждение отчита сектор ИТ и далекосъобщения, като през първите три месеца на миналата година то е 4298 лв.

Статистиката отчита и ръст на възнагражденията на регионално ниво. В София средната брутна заплата към март вече достига 2340 лв. (13% ръст спрямо същия месец на 2021 г.).Ножицата в заплащането между столицата и останалата част от страната продължава да е огромна като следваща по ред област с най-висока средна заплата е Стара Загора (1473 лв.). Останалите пет области, в които възнагражденията са над 1400 лв. са София област, Пловдив, Варна, Враца и Габрово. В дъното остават Благоевград (1078 лв.) и Видин (1099 лв.)

Все още няма коментари
Нов коментар

Още от Капитал