Броят на заетите расте за първи път от края на 2019 г.

През първото тримесечие на годината безработицата намалява на годишна база до 4.9%

Близо 65% от заетите работят в сектор услуги, показват данните на НСИ
Близо 65% от заетите работят в сектор услуги, показват данните на НСИ
Близо 65% от заетите работят в сектор услуги, показват данните на НСИ    ©  Надежда Чипева
Близо 65% от заетите работят в сектор услуги, показват данните на НСИ    ©  Надежда Чипева

Пазарът на труда в страната продължава да се възстановява след шока от пандемията през изминалите две години. През първите три месеца на 2022 г. нивото на безработицата спада с 1.4 пункта спрямо същия период на миналата година и достига 4.9%, показват данни на националната статистика. Стойността е малко по-ниска дори в сравнение с първото тримесечие на предкризисната 2019 г., когато е била 5%. Безработните лица са намалели с над 45 хил. в сравнение с година по-рано, а заетостта също продължава тенденцията на възстановяване. Броят на заетите лица е с ръст на годишна база за първи път от края на 2019 г.

Спрямо последното тримесечие на миналата година безработицата леко се увеличава с 0.4 пункта, или 12 хил. души. Прави впечатление, че при лицата със средно и висше образование нивото на безработица приблизително се запазва спрямо края на 2021 г., но при тези с основно скача с 4.8 пункта до 16.4%, макар да остава по-ниско в сравнение с първото тримесечие на миналата година. Търсещите работа през януари-март са 158 хил. души, а от тях 12%, или 19 хил., за първи път са на пазара на труда.

Заетостта също расте

Делът на заетите през първите три месеца на годината нараства до 52.7% или с 1.3 пр. пункта нагоре спрямо предходната година. Стойността съвпада с тази от първото тримесечие на 2019 г., макар оттогава заетите да са намалели като брой. Сега те са 3.068 млн. души, като за година са се увеличили с близо 40 хил. Въпреки общия ръст във възрастовата група 15-29 заетите намаляват с над 9 хил. души, а спадът идва най-вече от лицата на възраст от 24 до 29 години.

Обичайното разпределение по сектори се запазва - най-много от заетите са в услугите (близо 65%), малко под 30% са в индустрията, а под 6% работят в сферата на селското, горското и рибното стопанство.

Данните засега потвърждават прогнозата на Европейската комисия, че безработицата в страната ще се задържи на ниво малко под 5% тази година. Брюксел очаква пазарът на труда да не е особено динамичен през 2022 г. В актуалната си прогноза институцията залага на ръст на заплатите от 9.7%, който обаче ще е по-бавен от повишението на цените. През март увеличението на средната заплата вече изоставаше от инфлацията на годишна база.

Числата показват още, че броят на обезкуражените лица на възраст 15-64 години продължава да намалява, като в началото на година достига 55 хил. души, или с 5 хил. по-малко на годишна база. Неактивните лица на възраст 15-64 години, които нито са заети, нито си търсят работа, са 1.2 млн., или 28% от населението на тази възраст. От тях обаче над една трета са ангажирани с образование или обучение, съобщава НСИ.

Все още няма коментари
Нов коментар

Още от Капитал