Пазар на труда


Топ обявите за работа на karieri.bg

Топ обявите за работа на karieri.bg

 • 1
 • 0
 • 1752Топ обявите за работа на karieri.bg

Топ обявите за работа на karieri.bg

 • 0
 • 0
 • 2158Безработните се увеличават с 91 хиляди души от март

Безработните се увеличават с 91 хиляди души от март

 • 1
 • 1
 • 2643

Топ обявите за работа на karieri.bg

Топ обявите за работа на karieri.bg

 • 0
 • 0
 • 2447

Най-големите работодатели: Труд и трудности

Най-големите работодатели: Труд и трудности

 • 1
 • 3
 • 7861

Безработните нарастват, новонаетите намаляват

Безработните нарастват, новонаетите намаляват

 • 2
 • 0
 • 2584

Топ обявите за работа на karieri.bg

Топ обявите за работа на karieri.bg

 • 0
 • 0
 • 2168

Икономиката: След дъното колебливо нагоре

Икономиката: След дъното колебливо нагоре

 • 1
 • 5
 • 4299

НСИ отчете спад на безработните, но и на наетите

НСИ отчете спад на безработните, но и на наетите

 • 4
 • 0
 • 1942Кризата забави ръста на заплатите в страната

Кризата забави ръста на заплатите в страната

 • 1
 • 2
 • 4073

Топ обявите за работа на karieri.bg

Топ обявите за работа на karieri.bg

 • 0
 • 0
 • 2208


Топ обявите за работа на karieri.bg

Топ обявите за работа на karieri.bg

 • 1
 • 0
 • 2374