Проектът за нова конституция като една лоша импровизация

Подписването на Конституцията на Република България на 12 юли 1991 г. от депутатите от Седмото Велико Народно събрание.

Проектът за нова конституция като една лоша импровизация

Изцяло нова конституция в една държава се приема само когато се налага голяма промяна в обществения и политическия строй

7534 прочитания

Подписването на Конституцията на Република България на 12 юли 1991 г. от депутатите от Седмото Велико Народно събрание.

© Иван Григоров


Темата накратко
 • Проектът на ГЕРБ издава, че авторите му не познават основни положения.
 • "Новостите" в него, които трябва да "рестартират" системата, са не просто нелепи, но и опасни.
 • Не се предлага нищо за основния проблем с безотчетността и безконтролността на главния прокурор.

Нито един конституционалист не е пожелал да си сложи подписа под проекта за нова конституция, отбелязаха тия дни мнозина юристи. От признанията на видни лица на ГЕРБ стана ясно, че проектът е писан през последния месец с участието на правосъдния министър Данаил Кирилов и вицепремиера Екатерина Захариева. Което пък обяснява крайния продукт и нежеланието на юристите да коментират по същество това, което зам.-председателят на парламентарната група на БСП Крум Зарков нарече "безотговорна импровизация". В проекта има такъв тип грешки, от които е видно, че авторите му не познават основни положения в конституцията, заяви в интервю Симона Велева, доктор по конституционно право. Дори сегашната конституция, приета в мътните години след падането на комунизма, беше подготвяна от ясно обявен екип авторитетни юристи, след продължителна експертна работа, мащабно обществено обсъждане и внимателно изготвени мотиви.

Повече от 90% от текстовете в проекта на ГЕРБ са буквално преписани от сегашната конституция, но разместени по неразбираема логика, за която няма обяснение, защото проектът няма мотиви. Нова конституция в една държава се приема тогава, когато се налага огромна промяна в обществения и политическия строй, който да преобърне изцяло начина, по който живеем, казва Симона Велева. В случая проектът е лишен даже от преамбюл, т.е. от обозначаване на основните ценности, от които се води. Другояче казано, произведението, смело титулувано "проект за нова конституция", е изготвено и предложено в нарушение на всички правила на законотворчеството. А "новостите" в него, които трябваше да "рестартират" системата, са не просто нелепи, но и опасни. Във всеки случай те не съдържат нищо по отношение на сериозния проблем за липсата на контрол и отчетност на прокуратурата и главния прокурор, което позволява институцията да се превръща в инструмент за репресия и политическо инженерство.

Какво ново се предлага

Премахване на Великото народно събрание, съчетано с намаляване на депутатите в обикновеното Народно събрание (НС) наполовина - от 240 на 120 народни представители. На практика проектът предвижда следващото Велико народно събрание (ВНС) да е последното в националната история. Занапред Конституцията да може да се променя от обикновено НС по инициатива на поне ¼ от народните представители (30 депутати) или на президента. Промените се гласуват с мнозинство от ¾ от депутатите (минимум 90 души) на три гласувания в различни дни. Специфични въпроси като приемането на изцяло нова конституция, промени в територията на държавата, формата на държавно устройство и на държавно управление и т.н., които сега са в периметъра на ВНС, да се решават с мнозинство от 4/5 от народните представители (100 депутати) в обикновено НС.

Съчетаването на премахване на ВНС с намаляване броя на депутатите означава олигархичните клики да получат почти пълен контрол над парламент от 120 души, като на всичко отгоре ще могат да променят или да приемат изцяло нова конституция, коментира пред БНР преподавателят по конституционно право в СУ доц. Атанас Славов. Същото казва и друг конституционалист - Наталия Киселова: механичното намаляване на броя на депутатите удвоява необходимата електорална подкрепа и увеличава риска от повече зависимост от корпоративни и дори криминални интереси. Това рязко стеснява политическото представителство на гражданите, от една страна, и е пряк удар срещу малките партии, чийто шанс да влязат в съкратения парламент значително намалява. Другояче казано - ще расте броят на непредставените в парламента граждани.

Предлаганите промени в главата "Съдебна власт", които трябваше да са в центъра на една смислена конституционна реформа, са колкото озадачаващи, толкова и компрометирани. Предлага се разделяне на сегашния Висш съдебен съвет (ВСС) на два отделни съвета - Съдебен съвет на съдиите и Съдебен съвет на прокурорите, а към всеки от тях - отделен инспекторат. Съдийският съвет се състои от 15 членове - седем, избрани от професионалната общност, шест, избрани от парламента и двама по право - председателите на върховните съдилища. (В момента съдийската колегия на ВСС се състои от 14 членове, от които шест, избрани от съдиите, и шест - от парламента.) Съставът на прокурорския съвет е същият като сегашната прокурорска колегия на ВСС - 11 членове, от които петима, избрани от НС, четирима прокурори и един следовател, избрани от съответните гилдии, и главният прокурор като член по право. От проекта не става ясно дали мандатът на настоящия ВСС, който през октомври т.г. ще направи три години от общо петгодишния си мандат, ще се прекрати предсрочно, за да се изберат нови "съдебни" съвети, или просто ВСС ще се раздели и ще се проведат избори в съдебната гилдия за още един член на съдийския съвет от професионалната квота.

Въпреки заричането на премиера, че с това се изпълняват препоръките на Венецианската комисия, съдиите, избрани от съдии в Съвета на съдиите, отново ще бъдат по-малко, защото председателите на ВКС и ВАС не са в тази категория. Същевременно нищо не е изпълнено по отношение на препоръките за повече обществен контрол върху управлението на прокуратурата и редуциране влиянието на главния прокурор чрез силно намаляване на членовете на съвета, които са прокурори или бивши прокурори, защото те са зависими от главния. Според препоръките парламентът трябва да намери начин да припознае активни представители на останалите професионални общности, които да бъдат избрани за членове на този орган. Венецианската комисия казва, че няма как прокуратурата да се ползва със същата независимост като съда. Предложенията обаче не дават основа за такъв дебат.

По тези въпроси проектът мълчи, но пък за сметка на това предвижда законодателна инициатива на съветите на съдиите и прокурорите. Това е класически пример за нарушаване на принципа на разделение на властите, върху който лежи демократичното държавно устройство, обоснован именно с идеята да не се съсредоточават всички функции на държавата в едни ръце, както при абсолютната монархия. "Представете си един и същ човек да пише законите, да обвинява и да следи изпълнението на присъдите. Това е завършена форма на някакъв авторитарен режим", коментира Атанас Славов. Аргументът на вицепремиера Захариева, че изпълнителната власт също има законодателна инициатива, а представители на съдиите и прокурорите често участват при обсъждането на законопроекти в парламентарните комисии, само показват пълното неразбиране на авторите на законопроекта на базисните принципи, върху които функционира парламентарната република. Истината е, че това просто е опит за узаконяване на едно фактическо положение - че някои депутати отдавна са пощенски кутии за законопроекти, писани в прокуратурата или във Върховния административен съд.

Проектът предлага намаляване на седемгодишните мандати на тримата големи - председателите на върховните съдилища и главния прокурор от 7 години на 5 години. И тук няма яснота дали ще се предвиди прекратяване на мандата на председателя на ВКС Лозан Панов, който е единственият от тримата, чийто мандат премина пет години в началото на т.г. Няма и обяснение защо се налага това редуциране на мандатите, които не са големи в сравнение с останалите мандати в държавата. Например конституционните съдии имат деветгодишен мандат, президентът и депутатите - пет години, но президентът има право на втори мандат, а за депутатите няма ограничение.

Практически нищо не се предвижда по проблема с безконтролността на главния прокурор. Няма и дума за процедура за отстраняване от длъжност и независимо разследване при данни за престъпление. Без промяна е оставен дори текстът, че главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху всички прокурори, след като Конституционният съд толкова се измъчи да мотивира, че за прокурора, който разследва Главния, това не важи. Идеята, че Народното събрание ще изслушва главния прокурор на всеки шест месеца за това как работи прокуратурата не си струва да се коментира, като се има предвид как преминават всички такива изслушвания. А предложението наблюдаващият прокурор да разрешава на главния да говори пред парламента по конкретно дело звучи като лош виц.

За сметка на това обаче се отнема правомощието на президента да подписва указите по назначаване на главния прокурор и председателите на върховните съдилища. Това в момента е единственият орган, който може да даде мотивиран институционален отпор на непрозрачните и дирижирани отвън избори, провеждани от ВСС, на лица без качества да заемат тези постове.

В проекта фигурира предложение за въвеждане на индивидуалната конституционна жалба, но авторите са забравили да споменат кой точно има право да сезира КС с такава жалба.

Тия дни бившият председател на Съюза на съдиите в България Мирослава Тодорова коментира, че недостатъците на този проект са такива, че той няма как да стане действащо право. Времето ще покаже дали тя не е прекалена оптимистка.

Депутат дори и в затвора

В момента действащата конституция предвижда, че един депутат може да продължава да си изпълнява мандата дори ако е осъден условно на затвор за умишлено престъпление. Принципът, който всъщност е общовалиден, е, че можеш да си депутат и осъждан, важното е да не си в затвора, само в този случай депутатският мандат се прекратява предсрочно (чл. 72, ал. 1, т. 2 от Конституцията).

Проектът предвижда, че занапред всяко лишаване от свобода, дори и условно, дори и за неумишлени престъпления от общ характер ще водят до предсрочно прекратяване на депутатския мандат (чл. 41, ал. 1, т. 2). Същевременно обаче от този текст излиза, че в някои случаи можеш да си депутат дори и от затвора - ако си осъден на лишаване от свобода за престъпление от частен характер, което законът не изключва за някои случаи не лека или средна телесна повреда.
Темата накратко
 • Проектът на ГЕРБ издава, че авторите му не познават основни положения.
 • "Новостите" в него, които трябва да "рестартират" системата, са не просто нелепи, но и опасни.
 • Не се предлага нищо за основния проблем с безотчетността и безконтролността на главния прокурор.

Нито един конституционалист не е пожелал да си сложи подписа под проекта за нова конституция, отбелязаха тия дни мнозина юристи. От признанията на видни лица на ГЕРБ стана ясно, че проектът е писан през последния месец с участието на правосъдния министър Данаил Кирилов и вицепремиера Екатерина Захариева. Което пък обяснява крайния продукт и нежеланието на юристите да коментират по същество това, което зам.-председателят на парламентарната група на БСП Крум Зарков нарече "безотговорна импровизация". В проекта има такъв тип грешки, от които е видно, че авторите му не познават основни положения в конституцията, заяви в интервю Симона Велева, доктор по конституционно право. Дори сегашната конституция, приета в мътните години след падането на комунизма, беше подготвяна от ясно обявен екип авторитетни юристи, след продължителна експертна работа, мащабно обществено обсъждане и внимателно изготвени мотиви.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Легал Компас

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си


1 коментар
 • 1
  nca43604694 avatar :-|
  Данчо

  Аз съм против всякакви промени в конституцията. Особено, като политически маневри. Проблемите са на по-долните нива от конституцията.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал