ВМРО включи и децата в предизборна употреба

ВМРО и Каракачанов стартираха негативната кампания срещу Истанбулската конвенция, сега провеждат и кампания срещу политиките за закрила на детето

ВМРО включи и децата в предизборна употреба

30 години след ратифицирането на Конвенцията на ООН за правата на детето ВМРО промотира тезата, че "детето не е отделен субект"

4220 прочитания

ВМРО и Каракачанов стартираха негативната кампания срещу Истанбулската конвенция, сега провеждат и кампания срещу политиките за закрила на детето

© Надежда Чипева


Темата накратко
 • Поредната законодателна акция на ВМРО подменя философията на политиките по закрила на децата.
 • Оспорва се базисният принцип, че детето е субект на правата, а не обект.
 • Всичко се мотивира с необходимостта от закрила на "ценности, които за българското общество са съкровени и не подлежат на дебат".

ВМРО внесе преди седмица поредния си законопроект, който предизвика силни емоции, този път - заради агресивното погазване на базисни правозащитни стандарти по една чувствителна тема като държавната закрила на детето. С него участващата в управлението партия продължава да налага тезата, че децата са нещо като собственост на родителите си, а на "биологичните родители" се дължат специални привилегии. Ограничават се правомощията на държавните институции по закрила на детето и практически се изхвърля НПО секторът от тази дейност.

Ако се съди по коментарите в медиите и социалните мрежи, не остава съмнение, че това е предизборна акция, с която партията се опитва да нахъсва електората си с провокиране на скандали и създаване на образа на врага. От друга страна, много от коментарите показват, че хората нямат доверие в институциите и очакват произвол от тях - без дори да имат реална представа за действащия закон.

Норвежци, джендъри, македонисти, цигани...

Проектът на ВМРО за промени в Закона за закрила на детето се нарежда в дългата поредица от подобни инициативи на партията. Само през ноември те включват: предложение за криминализиране на радикалния ислям, отново - за разширяване пределите на неизбежната отбрана, идея работодателите да дават ваучери за почивка в България, финансирани от държавата, детски добавки за всички деца, поредно внасяне на законопроекта за личния фалит, при положение че партията бе съвносител и на предложението за десетгодишната абсолютна давност, както и на екзотичния закон за трюфелите. Всичко това - на фона на лидиращата роля на ВМРО в кампанията за вето върху евроинтеграцията на Северна Македония.

Обичайно кампаниите на ВМРО срещу либералната демокрация включват посочване на враговете на "традиционните ценности на българина" - това са цигани, джендъри, македонисти, норвежката заплаха за българските деца, както и самата Европейска комисия, която се канела да задължи страните от ЕС да признават гей браковете. Всъщност ВМРО стартираха негативната кампания срещу Истанбулската конвенция с фалшивата новина, че тя прокарвала еднополовите бракове. Каракачанов и пресаташето му Александър Урумов наложиха термина "джендърство" (от англ. gender - пол) в уникалния му вид, използван в България. Урумов е евангелист, сътрудник на Държавна сигурност, ръководител на фондация, която е сред най-активните в кампанията срещу Стратегията за детето. Миналата година името му беше замесено в създадената паника в Сливен, когато ромски семейства опразниха училищата заради фалшиви сигнали, че ще им отнемат децата.

В този смисъл ВМРО не от вчера съзнателно провокира публични скандали. В случая обаче става въпрос за заиграване с най-уязвимата част на обществото - децата.

И както преди две години ВМРО успя да саботира прокарването на смислени политики срещу домашното насилие и насилието срещу жените с кампанията си срещу Истанбулската конвенция, сега прави същото със закрилата на децата. Този вид популизъм е твърде заразен, срещу него не може да се очаква адекватна реакция дори от страна на парламентарната опозиция в лицето на БСП, която се хвана на хорото срещу Истанбулската конвенция и атакува закона за социалните услуги пред Конституционния съд - пак заради популизъм, свързан с раздухания страх за отнемане на деца.

Детето не е субект

"Детето не е отделен субект и това трябва ясно да залегне във всички нормативни актове, които касаят материята", се казва в прессъобщението на ВМРО за законопроекта. Какво е детето, ако не субект, не става ясно от оскъдните мотиви към проекта. Обществеността само е информирана, че става въпрос за защитата на "ценности, които за българското общество са съкровени и не подлежат на дебат". Така партията си присвоява правото да говори от името на цялото общество, в монологична форма и без аргументация.

Основен принцип в Конвенцията на ООН за правата на детето (ратифицирана от България през 1991 г.) е, че децата са именно субекти, а не обекти на правото, с права, присъщи на всяка личност. Всяко дете, което може да формира собствени възгледи, има право да ги изразява свободно по всички въпроси, които го засягат, свобода да изразява мнението си, да бъде уважавано и третирано с достойнство, се казва още в конвенцията. Според практиката на Европейския съд по правата на човека най-добрите интереси на детето са "върховно съображение", което не може да се поставя на едно и също ниво с останалите съображения, включително и когато се окажат в противоречие с интересите и правата на родителите.

ВМРО обаче обръща тази философия наопаки - правата на децата се защитават през интересите на родителите, на които законопроектът иска да осигури "равнопоставено участие в процеса" по налагане на мерките за закрила. Какво се крие зад тази формулировка не е ясно, при положение че и сега е гарантирано участието на родителите във всички фази на процедурите.

Според чл. 8 на действащия закон родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, имат право да бъдат информирани и консултирани за всички мерки и действия, които се предприемат, освен когато детето е поискало да бъде консултирано от органа за закрила без знанието на родителите му и това е необходимо за защитата на най-добрите му интереси. Пак там се казва, че родителите и настойниците могат да поискат промяна на мерките при промяна на обстоятелствата. Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители, пише в чл.11а. Винаги когато в административно или съдебно производство се изслушва дете, съдът или административният орган разпорежда това да стане в присъствието на родител, настойник, попечител, друго лице, което полага грижи за детето, или друг близък, когото детето познава, освен ако това не отговаря на интереса на детето (чл. 15). При упражняване на правата си детето трябва да зачита и уважава правата на своите родители, настойници, попечители и т.н., както и на другите членове на обществото (чл. 15а). И в момента законът в чл. 28 казва, че исканията за настаняване на дете при роднини или близки, в приемно семейство и в социален дом и др. се разглеждат незабавно от районния съд в открито заседание с участието на родителите или настойника/попечителя.

Въвеждане на неравенство и узаконяване на насилие

Заедно с това ВМРО прави и други спорни предложения:

 • въвежда се терминът "биологични родители"/"биологично семейство" (без да е ясно дали дете, което живее например с баба си и дядо си, леля, чичо и др., спада към тази категория), които придават на семейството определени привилегии спрямо другите семейства - на осиновени деца, отглеждани при приемна грижа и др. Така например при преценка на риска "не следва да се вземат предвид временното финансово състояние и жизнен стандарт на биологичното семейство", но няма такова изключение за осиновителите. Прокламира се, че държавата защитава и гарантира основните права на децата, както "и пълноценното им развитие в биологичното им семейство" и т.н.
 • оценката за детето като жертва на физическа агресия се обвързва с "нуждите на възрастта му"
 • сигнал за дете, нуждаещо се от закрила, подаден до държавните институции, трябва да бъде придружен с писмена декларация, подписана от автора, "за истинността на посочените от него факти и обстоятелства" и във връзка с наказателната отговорност за невярна декларация. Нещо, което може да разубеди мнозина да сигнализират за дете в риск
 • временно спиране на действието на лиценза или направо отнемане на лиценз на неправителствените организации - доставчици на социални услуги, срещу които бъде възбудена процедура за твърдени нарушения, свързани с правата на децата, техните законни представители или закона. Така всяка жалба срещу дадена НПО може да стане основание да й се спре или отнеме лицензът независимо доколко тази жалба е съществена или основателна или какъв е крайният изход от производството
 • предлага се нова опция за "предварително осиновяване" - възможност за биологичния родител приживе да определи на кого да бъде поверено детето в случай на негова смърт или друга невъзможност да упражнява родителски права. Според проекта това може да става автоматично, като грижата за детето да се поема с нотариално заверена декларация. "Това е все едно да завещаеш детето си като предмет на някого", коментира пред "Капитал" Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата. Същевременно проектът изрично поставя осиновяването като последна алтернатива на закрилата - след всички останали мерки
 • премахва се текстът, който насърчава доброволчеството в дейностите по закрилата на детето, и други.

Неминуемо изниква и въпросът защо този опасен популизъм намира благодатна почва в обществото. На фона на ужасяващи примери като последния случай с убийството на двете деца в Сандански обществото продължава да се плаши повече от норвежците и да отрича нуждата от ефективен обществен контрол за защита правата на децата.

От една страна, партия, която е част от управляващата коалиция, построява законопроекта си върху предпоставката, че институциите могат да злоупотребят с правомощията си и затова ги ограничава за сметка на родителите. Това става, след като същата партия води продължителна кампания срещу Националната стратегия за детето и основните принципи за защита на децата, залегнали в международни документи - на фона на многобройните станали публично известни случаи на насилие, в които проблемът не е в произвола на институциите, а в бездействието им.

Хората масово не вярват в институциите и не подават сигнали, защото, от една страна, не виждат смисъл, от друга, не се чувстват защитени от саморазправа. Институциите от своя страна се въздържат да действат - било заради липса на капацитет, било от страх, че могат да станат мишена на популистки атаки. Ако проектът на ВМРО обаче стане реалност, управляващата ГЕРБ ще носи по-голямата отговорност. Никакви предизборни сметки не могат да оправдаят опасните последици от торпилирането на политиките по закрила на децата.

Темата накратко
 • Поредната законодателна акция на ВМРО подменя философията на политиките по закрила на децата.
 • Оспорва се базисният принцип, че детето е субект на правата, а не обект.
 • Всичко се мотивира с необходимостта от закрила на "ценности, които за българското общество са съкровени и не подлежат на дебат".

ВМРО внесе преди седмица поредния си законопроект, който предизвика силни емоции, този път - заради агресивното погазване на базисни правозащитни стандарти по една чувствителна тема като държавната закрила на детето. С него участващата в управлението партия продължава да налага тезата, че децата са нещо като собственост на родителите си, а на "биологичните родители" се дължат специални привилегии. Ограничават се правомощията на държавните институции по закрила на детето и практически се изхвърля НПО секторът от тази дейност.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


3 коментара
 • 1
  enterfornone avatar :-|
  enterfornone

  Това си е типичното мислене от 18-ти век, характерно за "консерваторите" по целия свят, далеч не само в България.

  Няма проблем, ако това предложение е бързо, категорично и аргументирано отхвърлено от мнозинството
  Ако обаче такова е мисленето на мнозинството в парламента и обществото, имаме значителен цивилазиционен проблем. този път не сме 30 години назад, както обикновено, а 230 и трябва сериозно да се вгледаме в себе си.

 • 2
  chernomorski avatar :-|
  Chernomorski

  Предизборните сметки на Каракачановата партия не могат да оправдаят не само опасните последици от торпилирането на политиките по закрила на децата. Те минират самите основи на законотворческия процес. Проектите на подобни закони трябва да произлизат от министерства и други държавни институции, а не от някакви си временни политически фигури в парламента, които са се взели твърде на сериозно. Ако бях член на тази партия щях да я напусна незабавно. Защото и там вождизма тръгва като заразна болест, ставаща опасна за не малка част от народонаселението.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал