Съдебни дела ще се гледат по изключение, спира се достъпът до съдебните сгради

Правосъдният министър обяви, че се подготвя закон за мораториум върху всички процесуални срокове, без тези по наказателните производства

На извънредно заседание в неделя вечерта Съдийската колегия на Висшият съдебен съвет (ВСС) взе решение да ограничи максимално достъпа до съдебните сгради в цялата страна до 13 април - срока на извънредното положение в страната, и да спре разглеждането на всички дела с някои изрично изброени изключения.

Преустановява се връчването на призовки, съдебни книжа и съобщения, като уведомяването на страните по делата, които ще се разглеждат, ще се извършва по телефона или по електронен път. Подаването на всякакъв вид документи ще се приема само по пощата или по електронен път, а справките ще се извършват само по телефон или по електронен път.

Решението е гласувано единодушно след среща с главния държавен здравен инспектор Ангел Кунчев. (Пълния текст на решението вижте тук.)

По изключение ще се гледат:

  • Наказателни дела, свързани с мерки за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство и произнасяне по мерки в съдебното производство, мерки за защита на пострадалия, отстраняване от длъжност, настаняване в психиатрия, разпит пред съдия на обвиняем и свидетел, дела по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по искания на задържания или предаване на лица. Също така дела по закона за признаване на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода; дела по жалби срещу наложени наказания по Указа за борба с дребното хулиганство. Разрешени ще бъдат и дела по искания за ползване на специални разузнавателни средства; такива, свързани с някои процесуални действия, както и дела за престъпления по чл. 355 от Наказателния кодекс, допълнен в петък от парламента, свързан с нарушаване на мерки по наложена карантина.
  • Граждански дела за упражняване на родителски права само за привременни мерки; дела по Закона за защита от домашно насилие само относно заповед за незабавна защита или изменение на такава заповед, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита; разрешения за теглене на суми от детски влогове; делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск; дела за обезпечаване на доказателства.
  • Административни дела за предварително изпълнение или спиране на административен акт, за разкриване на данъчна и осигурителна информация по чл 75 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и за спиране на изпълнението на данъчно ревизионния акт по чл.157 от ДОПК; дела срещу полицейско задържане и делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск.

Всички останали дела да се отсрочат за дата след обявеното извънредно положение, но преди съдебната ваканция за настоящата година, гласи решението. Ако извънредното положение продължи след 13 април, то Съдийската колегия ще се произнесе допълнително за насрочването и разглеждането им. Нови дела няма да се образуват, с изключение на изрично посочените, които се гледат през този пероид.

Забранен достъп

В съдебните сгради ще се допускат само призованите по тези дела, като се забранява достъпът на всички други граждани, включително страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и т.н. Работата на съдилищата ще бъде обезпечена чрез създаване на графици за дежурства на съдиите, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебните служители, а на всички останали магистрати и служители, които не са ангажирани по дежурствата, също се забранява достъпът до сградите. Съдиите ще си пишат делата вкъщи, а изготвените съдебни актове ще се предават и вписват в срочните книгите след отпадане на извънредното положение, като председателите на съдилищата са задължени да проследят броя на написаните актове от всеки съдия.

Втори опит

Репението на ВСС идва, след като в началото на седмицата Съдийската колегия препоръча на председателите на съдилищата да отложат откритите съдебни заседания с по един месец, като това не важи за делата, които по закон не могат да се отлагат (чл. 329, ал. 3 от Закона за съдебната власт). Тогава обаче се получи разнобой, поради различния подход на съдилищата. Председателите на повечето съдилища издадоха заповеди за отлагане на откритите съдебни заседания, но за различен срок и с различна начална и крайна дата - от две седмици до един месец. Някои не издадоха такава заповед, а трети оставиха на преценката на съставите. Това затрудни сериозно адвокатите и страните по делата. Фейсбук общността на българските адвокати (ФОБА) призова ВСС да въведе единен режим на всички съдилища, като посочи примери, че дори в една и съща съдебна сграда някои съдилища провеждат заседания, други - не.

Други адвокати пък призоваха в писмо до парламента, Министерския съвет и ВСС да се наложи мораториум върху процесуалните и материалните срокове по делата най-малко за периода на извънредното положение.

Правосъдният министър Даниаил Кирилов:

Със закон ще бъде въведен мораториум върху всички процесуални срокове, без тези по наказателни дела

Министерството на правосъдието ще предложи спирането на всички процесуални срокове, започнали преди обявяването на извънредното положение, до неговото приключване по висящите съдебни и административни производства освен тези по наказателните производства. Мораториумът ще бъде въведен от парламента със закон за извънредното положение. Това обяви в неделя правосъдният министър Данаил Кирилов.

Друга мярка, която Кирилов лансира, е прекратяване на всички обявени процедури по публична продан и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители, като след приключване на извънредното положение тези производства се образуват и обявяват отделно. Първи, които направиха това предложение в неделя следобед, бяха от Камарата на частните съдебни изпълнители. Организацията публикува обръщение до гражданите и своите членове, в което препоръчва да се преустановят всички публични продани на имущество на длъжниците, извършването на описи и налагането на запори на заплати и банкови сметки. Кирилов обаче не предложи преустановяване на запорите.

Вместо това обяви, че ще бъдат ограничени нотариалните удостоверявания само до спешни и неотложни заверки, като Нотариалната камара трябва да осигури поне един дежурен нотариус за съответния нотариален район. В затворите ще бъдат забранени всички посещения.