Седмичен бюлетин за правни новини

Докладчици от Венецианската комисия пристигат заради законопроекта за отговорността на "тримата големи"; Четири нови тълкувателни дела пред ВКС; След решение на ВАС - проект за нови образци на заповеди за изпълнение

Протестите срещу избора на Иван Гешев за главен прокурор продължиха и пред изминалата седмица
Протестите срещу избора на Иван Гешев за главен прокурор продължиха и пред изминалата седмица    ©  Георги Кожухаров
Протестите срещу избора на Иван Гешев за главен прокурор продължиха и пред изминалата седмица
Протестите срещу избора на Иван Гешев за главен прокурор продължиха и пред изминалата седмица    ©  Георги Кожухаров

Седмицата бе оживена от разнопосочни правни новини, които местните избори не успяха да изместят.

# Върховният касационен съд обяви четири нови тълкувателни дела (вижте по-долу в секцията "Съдебни"). # Върховният административен съд пък обяви две решения по знакови кадрови казуси. Петчленен състав окончателно потвърди отказа на Съдийската колегия на ВСС да образува дисциплинарно производство срещу председателката на Софийския апелативен съд Даниела Дончева. Тричленен състав потвърди дисциплинарното уволнение на съдия Румяна Ченалова от СГС, като посочи драстични нарушения по конкретни дела. Това решение подлежи на обжалване. # Столичната адвокатура обяви, че е договорила с ръководството на Софийския районен съд отвapянe нa cлyжeбeн вxoд зa aдвoĸaти в двeтe cгpaди нa съда – нa бyл. "Cĸoбeлeв" и нa бyл. "Цap Бopиc Tpeти".

# Президентът освободи Борислав Цеков от правния си съвет.

//ТОП 3

Докладчици от Венецианската комисия пристигат в София за разговори по законопроекта на Данаил Кирилов за тримата големи

Докладчиците от Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианската комисия) пристигат в София на 7 и 8 ноември по покана на правосъдния министър Данаил Кирилов, за да обсъдят с институции и експертната общност лансирания от Кирилов законопроект за нов механизъм за разследване и отстраняване от длъжност на "тримата големи" в съдебната власт – главния прокурор и председателите на върховните съдилища. С този законопроект българските власти се надяват да убедят Съвета на Европа, че изпълняват ангажимента си за въвеждане на гаранции за ефективно независимо разследване на главния прокурор в изпълнение на решението по делото "Колеви срещу България" на Съда по правата на човека в Страсбург. Основният проблем, който трябва да арбитрира Венецианската комисия, е дали е адекватно "опаковането" в едно на главния прокурор с върховните съдии и дали това създава ефективни гаранции, че е възможно независимо разследване на човека на върха на прокурорската пирамида.

Заключение на генералния адвокат на Съда на ЕС по делото за конфискационната процедура срещу Цветан Василев

Правото на ЕС не изключва възможността за провеждане на процедура по конфискация, която не е пряко свързана с престъпление и не зависи от произнасянето на присъда. Това е заключението на генералния адвокат в Съда на ЕС Елинор Шарпстън по преюдициалното запитване на съдия Катерина Енчева от Софийския градски съд (СГС) по делото, заведено от антикорупционната комисия КПКОНПИ срещу банкера Цветан Василев. Гражданското производство се фокусира върху имуществото, не върху разследването, се казва още там. Тепърва предстои Съдът на ЕС да се произнесе по това дело, но същественото е, че заключението потвърждава, че правото на ЕС е приложимо към процедурата по гражданска конфискация по българския закон, а следователно - и към стандартите на доказване и правата на страните в това производство. Пред Съда на ЕС има друго дело във връзка с гражданската конфискация пак по преюдициално запитване на СГС - по делото на КПКОНПИ срещу бившата ръководителка на Клиниката по дерматология Мирослава Кадурина и съпруга ѝ. В това запитване се поставят въпроси за характера на това производство, за стандартите на доказване за законност/незаконност на имуществото и за процесуалните права на засегнатите в процеса.

ВАС отмени продуктовите такси за ТИР-ове и автобуси като първа инстанция

Тричленен състав на Върховния административен съд отмени като първа инстанция текстове от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, с които през юли 2018 г. бе въведена такава такса за ТИР-ове и автобуси (решението вижте тук). Отменени са текстовете, които предвиждат, че при регистрация на тежкотоварните автомобили (за превоз на товари над 3.5 тона) и автобусите (за превоз на пътници с над 8 места) се плаща продуктова такса за рециклиране. Според съда тези текстове противоречат на Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците, освен това липсва яснота по какви критерии е определен размерът на таксата. По изчисления на браншовите сдружения в транспортния сектор тя ще доведе до над 12 млн. лв. икономически необосновани разходи за компаниите. Решението подлежи на обжалване пред петчленен състав.

//ОЩЕ ОТ СЕДМИЦАТА В КАПИТАЛ & ДНЕВНИК

ВКС пита Съда на ЕС трябва ли да се връщат на ВЕИ събраните незаконни такси >> Преюдициалното запитване е по повод наложената през 2014 г. наказателна такса върху зелената енергия, отменена после като противоконституционна

Частното енерго на Домусчиеви >> БМФ Порт Бургас" е прескочила електроразпределителната мрежа на ЕВН и се е вързала директно за държавната ЕСО // (Решението на СЕС по дело C‑31/18 по преюдициално запитване на Административен съд София-град в рамките на спор между КЕВР и електроразпределителното дружество на ЕВН - "ЕР Юг", за обектите на "БМФ Порт Бургас")

Новата директива за авторското право в цифровия пазар налага промени и в България >> Срокът за транспонирането й е до 7 юни 2021 г. и работата по това не бива да се отлага, коментар на адв. Цветелина Холиянова и адв. Емилиян Арнаудов

НИМХ става автономен със закон от 1 януари догодина >> Станциите, където се извършват метеорологичните измервания, стават публична държавна собственост

//ИЗБРАНО ОТ ДРУГИ МЕДИИ

Проф. Иван Русчев: Възможно ли е обезпечение върху всички бъдещи вземания на залогодателя. Възможността да се залагат съвкупности от бъдещи вземания е изключена, остава възможността да бъдат залагани отделни, определяеми бъдещи вземания >> news.lex.bg

Йонко Грозев ще е първият лектор на "Форум за справедливост", посветен на Кристиан Таков. Темата е "Нито воля, нито мощ: съдът като гарант на демокрацията" >> mediapool.bg

Ако искате да получавате правния бюлетин на мейла си, направете безплатен абонамент тук:

Искам да получавам бюлетина Легал Компас

//ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Министерството на правосъдието предлага проект на нови образци на заповед за изпълнение след отмяната от съда

След като Върховният административен съд окончателно отмени образците на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК в Наредба №6 от 20 февруари 2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане проект за допълнение в наредбата, с който да се преодолее нормативната празнота. Текстовете от наредбата бяха отменени заради процедурни нарушения по издаването й, проектът предлага същата редакция.

Коментар на адв. Таня Ибрямова: Последици от отмяната на образците на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК.

//СЪДЕБНИ

Четири нови тълкувателни дела пред ВКС

# По Тълкувателно дело №4/2019 г. пред Общото събрание на гражданската и търговската колегия (ОСГТК) на ВКС е поставен въпросът: "До кого следва да бъде адресирано изявлението на длъжника за признаване на вземането му, за да е налице прекъсване на давността на основание чл. 116, б. "а" ЗЗД?". Законът гласи, че давността се прекъсва, когато длъжникът направи признаване на вземането, но не казва как трябва да бъде направено то. Според някои съдебни състави признанието трябва да е отправено до кредитора или до негов представител в рамките на давностния срок, според други - не е необходимо то да е адресирано до кредитора, достатъчно е да е недвусмислено, че задължението съществува към момента на признанието. (Определението на тричленния състав с предложение за тълкуване вижте тук.)

# Пак пред ОСГТК е и т.д. №5/2019 г. с въпрос, който засяга поръчителите по договор за кредит. Въпросът е: "При уговорено погасяване на главното задължение на отделни погасителни вноски с различни падежи откога тече шестмесечният срок по чл. 147, ал. 1 ЗЗД (бел.ред. - в който поръчителят остава задължен по главницата, ако кредиторът предяви иск към длъжника) – от датата на падежа за всяка вноска или от настъпване на изискуемостта на целия дълг, включително в хипотеза на предсрочна изискуемост? (Определението тук.)

# По Тълкувателно дело №3/2019 г. Общото събрание на Гражданската колегия (ОСГК) ще отговаря откога тече двуседмичният срок за явяване на работа след възстановяване на работника/служителя с влязло в сила съдебно решение - дали от получаване на съобщението на първоинстанционния съд за решението или от момента на узнаването му по друг начин. Фактът на узнаване на решението може например да бъде манифестиран и с упълномощаване на адвокат за събиране на присъдените разноски по издадения изпълнителен лист. (Определението тук.)

# По Тълкувателно дело №4/2019 г. ОСГК ще отговаря на въпроса: "При извършен строеж от съпрузи по време на брака, без учредено право на строеж, в поземлен имот, съсобствен между единия съпруг и трето лице, придобива ли се в режим на съпружеска имуществена общност частта от построеното, съответстваща на правата на съпруга от съсобствеността върху терена?" (Определението тук.)

//ИНТЕРЕСНО ОТ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

бр. 85 от 29 октомври 2019 г.; бр. 86 от 1 ноември 2019 г.

Промени в наредби по кадастъра

В бр. 85 на Държавен вестник са обнародвани промени в Наредба №3 от 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, а в следващия брой №86 - промени в Наредба №РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри. Те следват промени в Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) от това лято за разширяване периметъра на лицата, правоспособни да извършват услуги по кадастъра, както и поддържането на регистър за тези лица, като изрично се записва, че той съществува и в цифров вид. С промените се определят условията и редът за осъществяване и прекратяване на дейността по административно обслужване от лицата, придобили правоспособност по реда на ЗКИР, контролът върху тях от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и видовете документи, които те издават от името на агенцията.